archives

Pew Center onderzoek: moslimpopulatie, aantallen en percentages

Internationaal, oktober 2009

Het gerenommeerde onderzoekinstituut Pew Research Center presenteerde onlangs een nieuw grootschalig onderzoek in 232 landen naar bevolkingspercentages van moslims ‘Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population'. Het rapport vormt de basis voor een vervolg-onderzoek in 2010 naar de moslimpopulatie wereldwijd, dat ook vooruitblikt naar de groeipercentages van de moslimbevolking op langere termijn.
Uit het huidige onderzoek blijkt onder meer dat een vijfde van alle moslims – dat zijn 300 miljoen – woont in een land waar moslims in de minderheid zijn. Het gaat vaak om grote minderheden. India heeft de op drie-na grootste moslimbevolking ter wereld. In Rusland wonen meer moslims dan in Jordanië en Libië samen. Ook Duitsland staat in de toptien van landen met grote moslimminderheden.
Voorts stelt het onderzoek dat 1 0-13% van de moslims shi’it is en 87 - 90% soennitisch. Shi’iten wonen vooral in Iran, India, Pakistan en Irak.

Moslims in Europa

Het onderzoek gaat ook over de aantallen moslims in Europa. Voor verschillende landen raadpleegde Pew verschillendsoortige bronnen. Voor Nederland baseerde Pew zich op een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek: Tabel religie naar regio 2000 – 2003. De meest recente gegevens in het Pew-onderzoek zijn van 2006. Voor een aantal landen echter zijn ook bronnen uit de negentiger jaren gebruikt. Een aanzienlijk deel van de wetenschappers die Pew wereldwijd consulteerde is zelf van moslim komaf.
In Europa wonen ruim 38 miljoen moslims (38.112.000). Dat is ongeveer 5% van de bevolking.
Aantal moslims in Albanië is: 2.522.000
Oostenrijk: 353.000
Belgie: 281.000
Bosnie: 1.522.000
Bulgarije: 920.000
Kroatië: 18.000
Tsjechie: 1000
Denemarken: 88.000
Engeland: 1.647.000
Estland: 2000
Finland: 24.000
Frankrijk: 3.554.000
Duitsland: 4.026.000
Gibraltar: 1000
Griekenland: 310.000
Hongarije: 24.000
Ierland: 22.000
Italië: 36.000
Kosovo: 1.999.000
Letland: 2000
Liechtenstein: 2000
Litouwen: 3000
Luxemburg: 13.000
Macedonië: 680.000
Nederland; 946.000
Rusland: 16.482.000

Ander onderzoek
Uit een onderzoek dit jaar van The Daily Telegraph kwam ook naar voren dat ca. 5% van de Europese bevolking moslim is. De percentages liggen in diverse grote Europese steden nu al veel hoger: 25% van de bevolking van Rotterdam en Marseille is moslim; dat is 20% in Malmö, 15% in Brussel en Birmingham en 10% in Londen, Parijs en Kopenhagen.
Het Telegraph-onderzoek voorspelt dat omstreeks 2050 ongeveer 20% van de bevolking moslim zal zijn. Volgens onderzoek van de Universiteit van Diego zal in 2020 een op de vier Europeanen moslim zijn.
Zie ook:
Moslimbevolking in Europa
Islamitische populatie in Europa
Islamitische inwoner-aantallen in grote Eeuropese steden

Pew Forum, oktober 2009
Pew-onderzoek: Mapping the Global Muslim Population (pdf)