archives

Obama geen daadkracht in boycotwet tegen Iran

VS, oktober 2009

De boycotwet Iran Refined Petroleum Sanctions Act (IRPSA) kan in het Congres (Huis van Afgevaardigden en Senaat) op een driekwart meerderheid rekenen.
De IRPSA zet olieraffinagebedrijven die werken voor het Iraanse bewind onder druk. Als deze sanctie wordt geëffectueerd, zal de olieproductie met zo’n 30 – 40% van de binnenlandse vraag afnemen. Door de economische crisis is Iran extra kwetsbaar voor sancties.
Hoewel het Congres al in april de wet op de rol zette om de Iraanse nucleaire ambities te beteugelen, aarzelt het Witte Huis om de wet uit te voeren. Bij een recente hoorzitting van de Senaatscommissie voor Bankzaken blijkt dat de regering tijd rekt. Onderminister van Bankzaken Stuart Levey wil meer tijd om ‘uit te zoeken wat Irans zwakke punten zijn en wat het meeste invloed op het Iraanse bewind zal hebben’.
Levey is echter al sinds 2004 belast met het dossier Iran en is uitstekend op de hoogte. Volgens zegslieden uit het Congres is het probleem dat president Obama zeer ambivalent tegenover het voorstel staat, vanwege zijn oproepen tot dialoog.

New Majority, 12 oktober 2009
Heritage, 9 oktober 2009