archives

Turkse leider wil dat alle schoolkinderen vrij krijgen voor suikerfeest

Duitsland, oktober 2009

Leider van de Turkse gemeenschap in Duitsland Kenan Kolat wil dat niet-islamitische schoolkinderen vrij kunnen krijgen op islamitische feestdagen: ‘volgens mij is het een goed idee dat op suikerfeest alle kinderen vrij krijgen. Dat zou een teken van tolerantie zijn. Moslimkinderen hebben die dag al vrij’.
Volgens Kolat zou hier een belangrijk signaal van uitgaan dat het Duitsland zich betrokken voelt bij haar migranten. Kolat vindt ook dat sommige leraren, met name uit Berlijn, meer ‘interculturele vaardigheden moeten ontwikkelen om beter om te gaan met migrantenleerlingen’.

Local, 13 oktober 2009

Moslima medewerkster School voor Journalistiek weigert handenschudden met mannen

Nederland, oktober 2009

Een moslima die sinds september bij het Facultair Bureau Onderwijs van de School voor Journalistiek werkt, weigert om mannen een hand te geven. Via een mail aan docenten liet zij weten geen handen te schudden met mannen, maar hen te begroeten met de hand op het hart.
Désirée Majoor, directeur van de faculteit Communicatie en Journalistiek, zegt dat de medewerkster goed gekwalificeerd is: ‘er is geen sprake van dat zij contact vermijdt. Zij kiest er alleen voor om mannen anders te begroeten.’
Docent Michiel Smis vindt dat er sprake is van discriminatie: ‘louter omdat ik man ben weigert ze mij de hand te schudden. Ik kan me niet voorstellen dat de directie het accepteert als iemand geen hand geeft aan een jood, homo of een zwart iemand.’ Hij en enkele ander medewerkers hebben een klacht ingediend. Smis is overtuigd voorstander van diversiteit binnen het onderwijs en ondersteunt de emancipatie van moslima’s. Daarnaast is hij pleitbezorger van vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

Trajectrum, magazine van de Hogeschool Utrecht, 6 oktober 2009