archives

Zuid-Afrikaanse veiligheidsdienst incompetent: verhoogde kans op terroristische aanslag bij WK voetbal?

Zuid-Afrika, oktober 2009

Uit een rapport van het International Institute for Islamic Studies blijkt dat terroristen Zuid-Afrika makkelijk inkomen.
De regering hecht aan goede betrekkingen met organisaties als Hamas en Hezbollah en stelt zich positief op tegenover sommige radicale islamistische groepen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten. Er zijn aanwijzingen dat er kleine trainingskampen zijn op afgelegen boerderijen. Onlangs werden telefoongesprekken afgeluisterd tussen Somalische Al-Qaida leden die een aanslag beramen in Zuid-Afrika. De WK voetbal van 11 juni tot 11 juli vormt een ideaal doelwit voor terroristische aanslagen.
De veiligheidsdienst functioneert maar matig. De broer van de nieuwe veiligheidschefchef Mohammad Shaik, was betrokken bij een corruptieschandaal rond wapenaankopen. Shaiks lijfwacht Cyril Beeka, een voormalige ANC militair, is een van de grootste drugdealers van het land.

Rubin Reports, 19 oktober 2009

Human Right Watch oprichter scherpe kritiek op eenzijdige HRW-opstelling in het Midden-Oosten

Internationaal, oktober 2009

Oprichter van Human Rights Watch (HRW) Robert Bernstein die als voorzitter actief was tussen 1978 en 1998, breekt in een open brief in de New York Times de staf over het huidige beleid van HRW. Bernstein stelt vast dat HRW geen duidelijk onderscheid meer maakt tussen democratische en niet-democratische samenlevingen.
Deze gewijzigde visie komt het duidelijkste tot uiting in het HRW-beleid inzake het Midden-Oosten, waar HRW aldus Bernstein ‘achter degenen staat die van Israël een pariastaat willen maken. Hoewel daar veel zeer autoritaire regimes zijn, richt HRW haar pijlen uitsluitend op Israël.
Echter: in Israël zijn tenminste 80 mensenrechtenorganisaties actief, er is een levendige vrije pers, een democratisch gekozen parlement, een rechtspraak die niet schroomt om ook regeringsdaden te veroordelen, politiek actieve universiteiten, veel politieke partijen en waarschijnlijk het hoogste aantal journalisten omgerekend naar het aantal inwoners ter wereld'.
'Daarentegen zijn de Arabische landen en Iran gesloten en autocratisch en staan vrijwel geen afwijkende geluiden toe. HRW laat de inwoners van deze landen in de steek door haar eenzijdige aandacht voor Israël. HRW weet dat Hamas en Hezbollah burgers als menselijk schild gebruiken, dat de organisaties bewust vanuit zeer dichtbevolkte gebieden opereren, hoeveel wapens er geïmporteerd worden en dat Palestijnse kinderen hierdoor geen enkele kans hebben op een vreedzaam en productief leven. Ook vraagt Bernstein zich af waartop de kritiek van HRW zich baseert: ‘in Gaza is er geen enkele toegang tot het krijgstoneel, er is geen contact met militaire en politieke leiders. Rapporten zijn vaak gebaseerd op uitlatingen van getuigen die niet kunnen worden geverifieerd en die bang zijn voor represailles'.
'Opvallend is dat de Britse kolonel Richard Kemp verklaarde dat het Israëlische leger in Gaza ‘meer doet om de rechten van de burgerbevolking in strijdgebieden te beschermen dan enig ander leger in de geschiedenis’’.

New York Times, 19 oktober 2009

Wilders in Philadelphia: moslim studenten riepen op tot censuur

VS / Nederland, oktober 2009

Bij het bezoek van PVV-leider Geert Wilders aan de Temple University in Philadelphia, wachtte een aantal demonstranten hem op met spandoeken met teksten als 'zionisme is terrorisme' en 'Schaam je, Temple'. Wilders werd op zowel Temple als Columbia University uitgenodigd door de conservatieve David Horowitz in het kader van een Islamo-Fascism Awareness Week.
Wilders vertoonde op Temple de film Fitna en hield een toespraak van een half uur. Het publiek (ongeveer honderd toehoorders) mocht daarna vragen stellen, maar dat werd afgebroken door het boegeroep. Het publiek was verdeeld, er was ook gejuich te horen.
De Muslim Students Association van Temple had eerder het universiteitsbestuur opgeroepen om de rede van Wilders te verbieden.

The Philadelphia Inquirer, 21 oktober 2009
Free Republic, 20 oktober 2009
Elsevier, 21 oktober 2009

Marokkanen terroriseren buurthuis in Oosterhout

Nederland, oktober 2009

Een groep Marokkanen terroriseert de buurt rond buurthuis de Bunthoef in Oosterhout. Er werd een vuurwerkbom bij het buurthuis naar binnen gegooid. Twee dagen later werd bij een 81-jarige vrouw vuurwerk door het raam geschoten.
De vrijwilligers van het buurthuis worden al langere tijd door een beveiligingsmedewerker beschermd wanneer zij 's avonds de boel op slot doen. Bij een inbraak zijn de beveiligingsbeelden en apparatuur gestolen. Vorige maand is de Bunthoef in brand gestoken. De totale schade bedroeg 50.000 euro.

Omroep Brabant, 11 oktober 2009
Telegraaf, 14 oktober 2009