archives

Op monument voor 9/11 slachtoffer is zin ‘vermoord door islamitische terroristen’ taboe

VS, oktober 2009

Bij de 9/11 aanslagen kwam de 23 jarige James Gadiel die in het World Trade Centre werkte, om het leven.
De stad waar hij vandaan kwam Kent in Connecticut, is van plan een monument voor Gadiel op te richten naast het stadhuis. Maar er bestaat onenigheid tussen de vader van Gadiel, Peter Gadiel en het stadsbestuur. Gadiel sr. wil dat op het monument de zinsnede ‘Vermoord door islamitische terroristen’ wordt aangebracht. De stadsbestuurders vinden dit veel te controversieel voor een kleine stad en dreigen dat het monument er niet komt als Gadiel sr. bij zijn standpunt blijft.
Wethouder Ruth Epstein: ‘we zien onszelf als een warme, liefdevolle stad. Om een etnische groep in een slecht daglicht te stellen gaat in tegen alles waarvoor we staan’.
Gadiel sr. echter vindt het monument niet compleet zonder deze zinsnede: ‘in dit land wordt de identiteit van de aanslagplegers stelselmatig genegeerd. . Het meest essentiële punt van de 9/11 aanslagen blijft buiten beeld. Het wordt niet vergeten, nee, het wordt welbewust onderdrukt. Maar het klopt niet als je zegt dat mensen op 9/11 zijn overleden. De gebouwen zakten niet zomaar in elkaar, ze zijn aangevallen door mensen met een bepaalde identiteit met een welomschreven doel. Moslims moeten erkennen dat hun medemoslims deze daad in hun naam hebben gepleegd. Ik word er op aangevallen omdat ik anders dan veel anderen wel hardop zeg wie dit heeft gedaan’.

Fox News, 27 oktober

Kinderen voor Kinderen zingt 'Allah Akbar'

Nederland, september / oktober 2009

Het koor Kinderen voor Kinderen zong dinsdag in een compilatie uit dertig jaar Kinderen voor Kinderen bij de VARA het lied ‘baklava of rijstevla’ uit 1993.
Het kinderkoor zingt bij in het refrein in totaal 27 keer 'Allah Akbar' ofwel: ‘Allah is groot’, een zinssnede die tijdens het islamitische gebed een belangrijke plaats inneemt en al eeuwen lang wordt gebruikt als strijdkreet door islamitische veroveringslegers.
Het lied ‘baklava of rijstevla’ gaat over de tweestrijd van een van oorsprong Marokkaans kind dat in Nederland woont.
De PVV stelt in haar vragen over het lied aan minister Plasterk van Cultuur onder meer: ‘deelt u de mening dat het wrang is dat miljoenen christenen en ongelovigen in de laatste seconden van hun leven, voordat zij vermoord werden door mohammedanen, deze kreet hoorden en dat dit 'Allah akbar' nu als vrolijk wijsje ten gehore wordt gebracht richting de kinderen van Nederland?’
Kort geleden speelden soortgelijke kwesties toen in een Teleac-peuterprogramma werd gezegd dat ‘iedereen met het Suikerfeest snoep krijgt’. In een ander Teleac-programma, Koekeloere, wordt uitgelegd hoe kinderen aan ramadan moeten doen. In een derde aflevering van Teleac School TV moet het katholieke meisje Evangeline een hoofddoek op voordat ze naar de moskee gaat, waarop de presentator zegt dat die haar goed staat. School TV heeft het laatste programma opgeslagen onder het hoofde 'respect' zoals blijkt uit de URL.

Volkskrant, 29 oktober 2009
Trouw, 28 oktober 2009
Filmpje 'Baklava of Rijstevla'

‘Moslimangst aanpakken met cursus’

Nederland, oktober 2009

Kandidaat-raadslid voor GroenLinks in Den Haag, Arnoud Boer, stelt voor een cursus Moslimangst te ontwikkelen. Voor mensen die ‘niet durven om te gaan met moslims, kan het principe van M.O.S.L.I.M. (Moslims Ontmoeten, Samen Leven Is Mooi) uitkomst bieden’. Voor aanvang van de behandeling wordt de aard van de moslimangst vastgesteld (diagnose), waarna een trainingsprogramma volgt.
Boer: ‘Het loopt in Nederland de spuigaten uit en we moeten niet langer wegkijken: Nederland lijdt op grote schaal aan moslimangst. Het is tijd voor actie nu zelfs een simpel liedje van Kinderen voor Kinderen leidt tot waanbeelden bij politici . Moslimangst lijkt in hoge mate op vliegangst. Ik heb zelf ook last van deze angst gehad. Een goede training heeft mij van deze irrationele angst af geholpen’.
De cursus-aanpak  bestaat uit gangbare therapeutische technieken als gedragstherapie, angstinzicht en ontspanningsoefeningen. De cursisten kunnen in een moslimwijk oefenen in een koffiehuis en en gesimuleerde gesprekken voeren en een gebed meemaken. De training eindigt met een begeleid moslim-gesprek in een moskee.
Boer: 'volgens mij zijn er genoeg moslims in Nederland die de autochtone medemens terzijde willen staan om van hun angsten af te komen'.

HoeiBoei, 29 oktober 2009
Moslimangst, 28 oktober. Het is hier ook mogelijk om te reageren.
Carel Brendel over ´Moslimangst´