archives

Aanslag op Mohammed-cartoonist Kurt Westergaard voorkomen?

Denemarken, oktober 2009

Na de vondst van een verdacht pakket bij de villa van cartoonist Westergaard, heeft de politie de bewoners van naastgelegen panden geëvacueerd. Het pakket van 40 bij 20 cm werd aangetroffen op de trap naar Westergaards villa in Århus.
De politie doet geen mededelingen over de inhoud van het pakket. Het is nog niet duidelijk hoe het pakket bij de villa terecht is gekomen. Het gebied rond de villa is afgezet en toegang is volledig verboden.
In 2005 volgden wereldwijde bedreigingen en protesten na de publicatie van de z.g. Mohammed-cartoons in de Deense krant Jyllands-Posten.
De vondst komt enkele dagen nadat in Chicago twee mannen zijn aangehouden die een aanslag planden tegen Westergaard en Flemming Rose, chef cultuur van Jyllands-Posten.

Berlingske, 30 oktober 2009
Islam in Europe, 30 oktober 2009

Islamitische landen namen initiatief voor Goldstone-rapport

Internationaal, oktober 2009

Het initiatief voor het Goldstone-rapport over de oorlog tussen Israël en Gaza, komt van de Organisation of Islamic Conference (OIC). Het OIC bestaat 40 jaar, er zijn 57 lidstaten bij aangesloten en het is na de VN de grootste statenorganisatie ter wereld. In het handvest staat dat ‘de islam een sterke factor voor toenadering en solidariteit tussen mensen is’.
Secretaris-generaal van de OIC, Ekmeleddin Ihsanoglu zegt in een interview met Al-Jazeera dat de OIC het initiatief nam voor het proces dat leidde tot het Goldstone-rapport: 'tijdens de oorlog tussen Israel en Gaza vergadrden de ministers van OIC. Deze besloten om er bij de VN Commissie voor de Mensenrechten aan te dringen op een onderzoek in Gaza. Dank zij de hulp van mensenrechtencommissaris Pilay kwam er een fact-finding missie onder voorzitterschap van rechter Goldstone'.
'Op 8 oktober vond een ontmoeting plaats tussen Pilay en de ambassadeurs van OIC landen. We bliezen het proces nieuw leven in en brachten het Goldstone-rapport ter behandeling in bij de Commissie voor de mensenrechten. Ik denk dat de OIC en de internationale gemeenschap nu nauw moeten samenwerken om de Goldstone-voorstellen in praktijk te brengen’.

Al Jazeera, 28 oktober 2009