archives

13 aanvragen zendtijd door religieuze omroepen

Nederland, oktober 2009

Het Commissariaat voor de Media kreeg 13 aanvragen van kerkgenootschappen en organisaties op geestelijke grondslag voor een uitzendvergunning tussen 2010 tot 2015.
Vanuit de islam zijn er 5 aanvragen, ook de Stichting Afro-Caribische levensbeschouwing en spiritualiteit en de ‘De Enige en Universele Rokerskerk van God’ willen zendtijd.
Zes aanvragen komen van huidige zendgemachtigden die door willen gaan, zoals de Joodse Omroep en de Boeddhistische Omroep Stichting. In totaal mogen deze ‘2.42-omroepen’ 351 uur televisie en 1.057 uur radio per jaar maken.
Per hoofdstroming wordt één representatieve organisatie of instelling aangewezen.

NRC, 5 oktober 2009

Voorzitter universiteit: hoofddoekenverbod staat haaks op vrouwenrechten

België, september 2009

Walter Nonneman, voorzitter van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen kantte zich bij de opening van het academiejaar fel tegen een hoofddoekenverbod: ‘we moeten moslima's steunen in hun strijd voor vrouwenrechten. Tot nu is er in geen enkele instelling van onze associatie een probleem gemaakt over de hoofddoek. Door een verbod wordt de moslima's het recht op onderwijs ontzegd. Denkt u nu echt dat ze dat allemaal doen omdat ze onder druk worden gezet door radicalen, door hun ouders, broers of vaders?'
Aan de hogescholen en de universiteit van Antwerpen dragen enkele studentes een hoofddoek.
Nonneman vergeleek de moslima's die aan de schoolpoorten actie voeren voor de hoofddoek met seculiere strijders voor vrouwenrechten. ‘De BOEH-vrouwen (van de beweging ‘Baas over eigen hoofd') zijn even strijdvaardig en radicaal als onze Vlaamse feministes. We moeten deze moslima's steunen in hun strijd voor vrouwenrechten in plaats van hen en de moslimgemeenschappen te vervreemden door een blind hoofddoekenverbod ingegeven door onredelijke schrik voor de islam. De meest succesvolle doorstromers in de maatschappij zijn mensen met een dubbele identiteit. Waarom zou men zijn afkomst en opvattingen dan niet publiekelijk mogen tonen door het dragen van een speldje met een Vlaamse leeuw, met de stralende A van Antwerpen, of met een fakkeltje of een kruisje, of door een keppeltje of een hoofddoek?' Nonneman kreeg na zijn rede een luid applaus.

Standaard, 25 september 2009

Turk wil geen Jood of ongelovige als buurman

|

Turkije, oktober 2009

42% van de Turken wil geen Joodse buren. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het Turkse onderzoekbureau Frekans. 35% wil geen christenen als buur en 57% wenst niet naast een atheïst te wonen.
Ruim de helft, 55 procent, is voor een beroepsverbod voor niet-moslims bij de rechterlijke macht, de politie en het leger. Dit geldt in mindere mate ook voor functies bij gemeentes en wetenschappelijke instanties. 44 procent wil geen christenen of Joden als arts of verpleegkundige. 
Uit een eerder onderzoek naar radicalisme en extremisme in Turkije van de Bahcesehir Universiteit in Istanbul kwam naar voren dat 64% geen Joden als buren wil. Volgens dat onderzoek is Israël in Turkijë het meest onpopulaire land, gevolgd door Armenië en de Verenigde Staten. Israël zou verantwoordelijk zijn voor de meeste problemen in de wereld, gevolgd door de VS en de EU op de tweede en de derde plaats.
Een meerderheid van de Turken steunt de plannen van hun overheid om toe te treden tot de Europese Unie maar vindt dat de EU vooroordelen heeft omdat Turkije een moslimnatie is. Vijfenzeventig procent is van oordeel dat de EU poogt om in  Turkije verdeeldheld te zaaien en 81% denkt dat de unie de bedoeling heeft om het Christendom in Turkije te verspreiden. Toch wil 57% dat Turkije het volledige lidmaatschap van de Europese Unie krijgt.

Today's Zaman, 1 oktober 2009
Joodsactueel, 2 juni 2009
Nederlands Dagblad, 5 oktober 2009
Haaretz, 5 mei 2009