archives

Moslima raadslid laat raadsvergadering een kwartier schorsen om te bidden

Engeland, oktober 2009

De voorzitter van een raadsvergadering in de Oost-Londense wijk Tower Hamlets schorste de vergadering vijf minuten na aanvang, om Respect-raadslid de moslima Cllr Rania Khan de gelegenheid te geven een kwartier te bidden. Vanaf de tribune kwamen afkeurende geluiden en Cllr Khan zei later te zijn geschrokken van het ‘gescheld’.
Voormalig Labour-raadslid Osborne, die ook op de tribune zat: ‘we scholden niet. Maar je laat een raadsvergadering niet een kwartier onderbreken om te bidden. Dat moet je maar voor die tijd doen. We betalen haar toch niet om te bidden? Er zijn mensen die zich speciaal haasten om op tijd bij een raadsvergadering te zijn, die kun je niet laten wachten’.
Cllr Khan ziet geen probleem: ‘ik ben politica, maar mijn godsdienst is ook belangrijk voor me. Ik was tussen 2 en 7 uur constant aan het werk en zou in elke job recht hebben op even 15 minuten pauze. Ik had mijn eerdere gebeden van die dag al gemist en ik moest nog bidden voor zonsondergang’.
De partij 'Respect'  is een samenwerkingsverband van de troskistische Social Woprkers Party en moslimfundamentalisten. Bekendste lid is George Galloway.

East London Advertiser, 5 oktober 2009
Carel Brendel, 7 oktober (zie aanvulling)

Hamas verbiedt vrouwen om achter op motor te zitten

Gaza, oktober 2009

Hamas verbiedt motorrijders om vrouwen achterop te nemen, ‘vanwege overwegingen van algemeen belang’. De Hamasregering: ‘ deze beslissing is genomen voor de veiligheid van alle burgers en voor de handhaving van de gewoonten en tradities van de Palestijnse gemeenschap’.
Het is nog maar sinds kort dat motorrijders in Gaza vrouwen en kinderen achter op de motor meenemen. Het gebruik is overgewaaid vanuit Egypte.
Zie ook: Islamitische republiek Gaza

Palestine Press, 6 oktober 2009

Moslim voetbalclub weigert wedstrijd tegen gay-club

Frankrijk, oktober 2009

De voetbalclub Bebel uit een Parijse voorstad die zeer overwegend uit moslims bestaat, wil in de competitie niet spelen tegen de club Paris Foot Gay (PFG).
Bebel zei de wedstrijd de avond van tevoren af met een e-mail aan PFG, waarin onder andere staat dat de wedstrijd tegen hun principes is: ‘sorry, maar gezien de naam van jullie club en onze pricipes van praktiserende moslims, kunnen we niet tegen jullie spelen. Onze principes wegen zwaarder dan een partijtje voetbal. Sorry dat we het jullie pas op de valreep laten weten’.
PFG-voorzitter Pascal Brethes: ‘PFG is in de eerste plaats een vereniging die zich hard maakt tegen homofobie binnen de voetbalwereld. We hebben ook heterospelers, zwarte spelers, witte spelers, Noord-Afrikaanse spelers, spelers van verschillend geloof’.
Een Bebelwoordvoerder zegt echter dat de club niet terugkomt op haar beslissing: ‘een moslim heeft het recht niet te spelen als dat strijdig is met zijn geloof’.

AFP, 6 oktober 2009

Antiminaret-affiche verboden vanwege ‘racisme’

Zwitserland, oktober 2009

Het kantonbestuur van Bazel verbiedt een affiche tegen de bouw van minaretten. Op het affiche staat een Zwitserse vlag die door minaretten wordt doorboord met een vrouw in nikaab.
Het kanton vindt het affiche provocerend en stelt dat het racismeverbod ermee wordt overtreden. Volgens paragraaf 7 van het afficheverordening zijn affiches die racistisch zijn verboden, 'als bijvoorbeeld groepen op grond van fysieke of culturele, etnische, religieuze kenmerken naar beneden worden gehaald’.
Het kanton liet zich adviseren door het kantonnale bureau tegen discriminatie, dat het affiche als 'racistisch' betitelde.
Op 29 november kunnen de Zwitsers zich in een referendum uitspreken over de vraag of de bouw van minaretten moet worden verboden.

Neue Zuricher Zeitung, 7 oktober 2009

Marokkaanse jongens terroriseren wijk in Roermond: 'dit wordt een nieuw Gouda'

Nederland, oktober 2009

Een groep voor het grootste deel bestaande uit Marokkaanse raddraaiers, teistert al langere tijd de Roermondse wijk Donderberg.
VVD-raadslid Bert Achte: 'We verliezen de grip op het publieke domein. Ook middelgrote steden in de provincie kampen met ordeproblemen die tot nu toe vooral in de Randstad leken te spelen. We stevenen hier af op een nieuw Gouda’.
De Donderberg is een achterstandswijk met grote problemen. Er is een speciaal politiewijkteam opgericht dat zich richt op het verminderen van woninginbraken, auto-inbraken, straatroof, mishandeling en bedreiging. Maar ook al is een aantal jongeren inmiddels veroordeeld, nog steeds is een aantal straatovervallen en mishandelingen niet opgelost. Afgelopen weekend sloopten twee jongens een politieauto en gooiden andere auto’s om.
Volgens de politie leggen de toestanden in de wijk een onevenredig zware druk op het korps: ‘we weten dat een aantal mensen geen melding durft te doen, maar doe het dan maar anoniem’.

Telegraaf, 7 oktober 2009

Meisjes slachtoffer van 'Love Jihad'

India, oktober 2009

Het Hooggerechtshof van Kerala heeft de staatspolitie en de minister van binnenlandse zaken in New Delhi verzocht om een onderzoek in te stellen naar de zogenaamde 'Love Jihad' of 'Romeo Jihad' van islamitische organisaties.  Onder het voorwendsel dat ze hun levenspartner zullen vinden worden jonge meisjes aangelokt en dan gedwongen zich te bekeren tot de islam.
Het verzoek van het hof valt samen met de afwijzing van vrijlating op borgtocht van twee islamitische jongemannen die ervan beschuldigd worden twee studentes bedrogen te hebben. De mannen zijn lid van het Camout Front, een islamitische studentengroep die gelieerd is aan het Popular Front of India (PFI), een confederatie van organisaties op islamitische grondslag. De studentes getuigden tijdens de zitting dat ze gelokt waren met huwelijksbeloften en toen gegijzeld werden. Ze moesten naar video's kijken en boeken lezen waarin religieus extremisme opgehemeld werd. 
De politie van Kerala vermoedt dat het verschijnsel wijd verbreid is, omdat in een half jaar tijd bijna 4000 bekeringen tot de islam plaatsvonden van meisjes die contacten hadden met het netwerk van Romeo Jihad. 
Het belangrijkste lokmiddel is het internet. Gemikt wordt op hindoeïstische en christelijke meisjes, afkomstig uit gegoede kringen. De mannen krijgen mobiele telefoons, fietsen en kleding om daarmee de meisjes te lokken. Als de bekering lukt krijgen ze 100.000 roepies (ca. 1400 Euro).
Het geld komt uit het buitenland, waarschijnlijk uit het Midden-Oosten of Saoedie-Arabië.

Express Buzz, 1 oktober 2009
Asianews, 6 oktober 2009