archives

Onthoofdingsgebaren door moslimkinderen op kleuterschool

Let op: dit is een ouder bericht. Belgie, augustus 2017

                     Moslim kinderen
Op een kleuterschool in Ronse noemen moslimkinderen andere kinderen ‘varkens’ en ‘ongelovigen’. Kleuters maken als onthoofdingsgebaren met de vinger langs hun keel. Dit blijkt uit een intern verslag van de Dr. Ovide Decroly-kleuterscholen in Ronse.

Koranverzen tijdens speeltijd
Onder de titel ‘Indoctrinatie bij kleuters’ beschrijft een juf het problematische gedrag van kinderen uit haar klas: ‘Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd. Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan’.

Moslimouders lachen om de problemen
In het verslag is tevens sprake van ‘moordbedreigingen door een kind uitgesproken aan ‘ongelovigen’ en onthoofdingsgebaren’. Als ouders hierop worden geattendeerd, moeten ze er om lachen.

Onderwijskundige: ‘Probleem in zekere zin normaal’
Het probleem speelt op meer Belgische scholen. Bij het ‘Netwerk Islamexperts’ zijn al honderden meldingen van scholen die problemen hebben.
Maar volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zouden er geen aanwijzingen zijn dat het probleem breder verspreid is. Woordvoerster Marijke Van Bogaert: ‘Bovendien bestaan geradicaliseerde kleuters niet. Kinderen nemen enkel dingen over die ze thuis, op televisie of bij vriendjes horen. Dat is in zekere zin normaal. Het hele schoolgebeuren is gericht op hoe je kleuters en kinderen leert wat kan en wat niet kan, dus scholen weten perfect hoe ze zo’n probleem moeten aanpakken als het zich zou stellen’.

HLN, 21 augustus 2017