‘Act of faith’: propaganda voor boerka en nikaab

Internationaal, september 2007

De Canadese documentairemaker Jawad Jafry produceerde onlangs ‘Hijab: An Act of Faith’ waarin hij uitlegt waarom vrouwen een boerka of nikaab dragen.
Volgens Jafry zijn binnen de islam boerka of nikaab verplicht. ‘De sluier is een van de symbolen van de islam waar de grootste misverstanden over bestaan’, aldus Jafry: ‘Act of Faith’ is zowel belangrijk voor moslims als niet-moslims’.
In een eerdere documentaire ‘The Wonders of Islamic Science' stelt Jafry dat de koran de inspiratie zou hebben gevormd voor islamitische ontdekkingen op het gebied van astronomie, medicijnen, mathematica, geografie en zoölogie. Ontdekkingen die, zo stelt althans Jafry, ‘zouden hebben geleid tot de Renaissance in Europa’.

 

Islam Online, 29 september 2007
Videofragment uit 'Hijab - an Act of Faith': 'The Veil' (loflied op de nikaab)
tekst (lyrics) van 'The Veil'