Jihadles op basisscholen

Nederland, oktober 2007

Op islamitische scholen die verbonden zijn aan de omstreden El Tawheed moskee (Amsterdam) en de Al-Fourkaan moskee (Eindhoven), heeft het onderwijs een sterk anti-westers karakter.
Volgens de AIVD is al een aantal jaren sprake van ‘lessen om radicaal-islamitische opvattingen over te dragen’. De AIVD stelt een onderzoek in naar hersenspoelpraktijken.
De moskeeën behoren tot de salafistische stroming. Het anti-westerse onderwijs vindt plaats buiten de reguliere schooltijden en naast het officiële curriculum, tijdens speciale godsdienstlessen en lessen Arabische taal.

Telegraaf, 9 oktober 2007