AIVD waarschuwt voor salafisme

Nederland, oktober 2007

De radicale islam en vooral het salafisme, wint in Nederland en Europa aan terrein, aldus de AIVD in haar jongste rapport. Dit kan leiden tot een verstoring van verhoudingen tussen moslims onderling en tussen moslims en niet-moslims. Radicalisering, polarisatie en maatschappelijk isolement zijn daarvan een gevolg.
De radicale moslims streven - aldus de AIVD - naar strikte toepassing van de islamitische wetten, zijn tegen de westerse samenleving en het recht op werk en opleiding voor vrouwen. Steeds meer moslims keren zich fysiek en mentaal van de Nederlandse samenleving af. Homoseksuelen moeten soms vrezen voor hun leven.
Het salafisme wordt gepredikt in de al-Tawheed moskee (Amsterdam), de al-Fourkaan moskee (Eindhoven), de as-Soenah (Den Haag) en de Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van Kennis in Tilburg.
Zie ook: Salafisme rukt op in Nederland en: Jihadles op scholen

NOS journaal, 9 oktober 2007
Rapport AIVD (pdf)