Moslimorganisaties trachten leerlingen te bekeren op lyceum Slotervaart

Nederland, november 2007

Moslimorganisaties hebben geprobeerd 'zieltjes te werven' onder leerlingen van het Amsterdamse Comenius Lyceum in stadsdeel Slotervaart. Ook hebben leerlingen in de school 'lectuur waarin onverdraagzaamheid en discriminatie werd gepredikt' verspreid.
Islamitische vrouwen spraken leerlingen in de directe nabijheid van de school aan. Ook circuleerden er op school boekjes waarin de positie van de vrouw in de islam als ondergeschikt aan de man werd uitgelegd. Sommige leerlingen spraken andere op dreigende toon aan op het niet naleven van de vastenregels tijdens ramadan.

Telegraaf, 17 november 2007