EU regels over halalslachten veranderd?

Noorwegen, november 2007

Hoogleraar veterinaire geneeskunde Elisiv Tolo, die namens Noorwegen in de Europese dierenartsenvereniging zit, stelt dat er druk wordt uitgeoefend op de E.U. om het Europese verbod tegen halal slachten af te schaffen. Dat zou gebeuren in het kader van wetsvoorbereidingen voor nieuwe EU-slachtregels.
Halal slachten vindt plaats zonder verdoving.

Debat.bt, 25 november 2007
Het Vrije Volk, 26 november 2007