KNMG richtlijn: moslims mogen mannelijke arts weigeren

Nederland, december 2007

Volgens een nieuwe richtlijn van artsenorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG) mogen vrouwelijke moslims een mannelijke arts weigeren. Alleen wanneer ze dit niet op tijd doen, heeft het ziekenhuis niet de plicht om alsnog aan het verzoek te voldoen.
De richtlijn is opgesteld naar aanleiding van een incident in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Daar werd deze zomer een zwangere vrouw binnengebracht die op het punt van bevallen stond. Haar echtgenoot weigerde de hulp van een mannelijke arts die op dat moment dienst had.
Het gebeurt in Nederland en België steeds vaker dat moslimvrouwen zich verzetten tegen behandeling door een mannelijke arts. Nog vaker gaat het om de mannelijke ‘begeleiders’ (echtgenoot, broer, vader) die niet willen dat hun vrouw, zus of dochter wordt geholpen door een man. Vooral mannelijke gynaecologen moeten het ontgelden.
Zie ook: Gynaecoloog geweigerd door moslim echtgenoot

Elsevier, 17 december 2007
De Pers, 17 december 2007