Islam zal heersen over Europa

Internationaal

Verschillende islamitische leiders zeiden de afgelopen jaren dat de islam in Europa zal zegevieren. Zo zei leider van de Moslim Broederschap Othman 'Akef: ‘ik ben er van overtuigd dat de islam in Europa en Amerika zal heersen, omdat de islam een logische missie heeft’.
De invloedrijke spirituele leider van de Moslim Broederschap, Al-Qaradawi zei dat ‘de verovering door de islam van Rome zal Europa redden van materialisme en promiscuïteit’.
In een verklaring op internet van de Mujahideen Shura Council, een overkoepelende organisatie van Al-Qaida in Irak staat: ‘ we zullen het kruis versplinteren en wijn vermorsen. God zal de moslims helpen om Rome te veroveren’.
De Libische leider Khadaffi zei in 2006: ‘De tekenen vertellen ons dat Allah de islam zal laten zegevieren in Europ, zonder zwaarden, zonder geweren. De 50 miljoen moslims zullen het in enkele tientallen jaren veranderen in een islamitisch continent. Allah mobiliseert de islamitische Turkse natie en brengt het bij de Europese Unie’.
De Koerdische, tot voor kort in Noorwegen woonachtige militante leider Mullah Krekar zei: ‘kijk naar Europa waar de moslims zich vermeerderen als insecten. Westerse vrouw krijgen gemiddeld 1.4 kind, terwijl elke islamitisch vrouw een gemiddelde heeft van 3.5. In 2050 is 30 percent van de Europese bevolking moslim. Onze denkwijze zal sterker blijken dan die van jullie’.

Islam in Europe, 1 janurai 2008
Memri, 4 februari 2004
CNN, 18 september 2006
Islam in Europe, 3 mei 2006
Afton Posten, 13 maart 2006
Toespraak van Khadaffi