UvA moet rekening met sabbat houden

Nederland, januari 2008

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft ten onrechte een studente buitengesloten op een selectiedag omdat zij niet mee kon doen vanwege de sabbat. Dat is het oordeel van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDA) en de Commissie Gelijke Behandeling.
Een joodse studente niet kon deelnemen aan een selectiedag omdat dit op een zaterdag was, een rustdag volgens haar godsdienst. Zij vroeg de UvA de toetsen op een andere dag af te leggen, maar de universiteit ging niet akkoord. Volgens de UvA is het van vitaal belang dat de selectieronde gelijktijdig met andere studenten wordt afgelegd.
Het MDA vindt dat de universiteit een verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst. De Commissie Gelijke Behandeling komt tot hetzelfde oordeel. Volgens de commissie is het 'zich onthouden van bepaalde activiteiten op sabbat een rechtstreekse uitdrukking van de godsdienstige overtuiging van de joodse vrouw'.

Parool, 16 januari 2008