Weinig jonge Turken en Marokkanen voelen zich Nederlander

Nederland, januari 2008

Uit onderzoek door Motivaction in opdracht van Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling, blijkt dat een derde van de jonge allochtonen weg wil uit Nederland. Gevraagd naar hun identiteit geeft hooguit een derde van de Surinamers en Antillianen aan zich Nederlander te voelen. Bij Turken is dat 19 procent en bij Marokkanen 23 procent.
Het onderzoek vond plaats onder 792 allochtonen en ruim 200 autochtonen tussen 15 tot 35 jaar. Turken willen het liefst terug naar het herkomstland van hun ouders, Marokkanen maakt dat minder uit en willen gewoon weg uit Nederland en ondanks een groter gevoel van Nederlanderschap is onder Antillianen de behoefte om te vertrekken het grootste. Volgens Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vertrekken veel hoger opgeleiden naar België en Frankrijk.

Telegraaf, 30 januari 2008