Moslims steeds strenger in de leer

Frankrijk, januari 2008

Franse moslims worden steeds strenger in de leer. Velen van hen zeggen het dagelijkse gebed, bezoeken de moskee en vasten tijdens de ramadan. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksorganisatie IFOP onder 537 moslims.
Van de ondervraagden zegt 39% vijf dagelijkse gebeden te doen, dat is een stijging van 31% ten opzichte van 1994. Het vrijdagse moskeebezoek steeg van 16 naar 23%, en het vasten tijdens ramadan ging van 60 naar 70%. Alcoholgebruik daarentegen daalde van 39 naar 34%.
Met name onder jongeren is het moskeebezoek sterk gestegen. Islam-expert Franck Fregosi: ‘Jongeren worden zich sterk bewust van hun moslimidentiteit’. Deels kan het toegenomen moskeebezoek worden verklaard uit het feit dat er veel moskeeën zijn bijgebouwd.

Reuters, 17 januari 2008
Website IFOP