Weblog.nl wil Hoeiboei de mond snoeren

Nederland, januari 2008

Kritisch weblog Hoeiboei is door haar host web-log.nl gemaand twee tekstpassages uit februari 2006 te verwijderen die betrekking hebben op Enver Varisli, medewerker van het Amsterdamse Meldpunt Moslimdiscriminatie. Indien Hoeiboei hieraan geen gehoor geeft, zal de weblog worden afgesloten.
Weblog.nl reageert hiermee op een klacht van het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes dat stelt dat ‘expliciet bezwaar is gemaakt’ tegen de betreffende passages. Weblog.nl beroept zich op de privacywetgeving.
In het eerste tekstfragment citeert Hoeiboei een e-mail van Enver Varisli aan tekenaar Gregorius Nekschot. Hoeiboei maakte melding van de eis van Varisli aan Nekschot om tekeningen van diens website te verwijderen, omdat ze ‘discriminerend en beledigend zijn en tot haat aanzetten’. In het tweede tekstfragment reageert een bezoekster van Hoeiboei op het conflict tussen Nekschot en Varisli.
Niet duidelijk is wat de directe, actuele aanleiding is tot de klacht. De website pim-fortuyn.nl had twee jaar geleden soortgelijke ervaringen met De Baarsjes.
De klacht van De Baarsjes bij weblog.nl leidt tot een aanzienlijke naamsbekendheid voor Enver Varisli. Zie hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier

Hoeiboei, 31 januari 2008
Het Vrije Volk, 16 februari 2006
Een van de tekeningen van Gregorius Nekschot
Meldpunt Moslimdiscriminatie
CPB Richtsnoeren Publicatie van Persoonsgegevens op Internet (oktober 2007)
Homepage Enver Varisli
Over pim-fortuyn.nl (zie 8ste reactie)