Raad van Europa: 'Discriminatie moslims in Nederland neemt toe'

Europa, februari 2008

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) stelt in een rapport dat vandaag verschijnt dat er sprake is van ‘een substantiële toename van islamofobie in Nederland’. Het rapport kwam tot stand op basis van gesprekken met de Commissie Gelijke Behandeling en organisaties die zich bezighouden met racismebestrijding.
Volgens ECRI hebben moslims steeds vaker te maken met racistisch geweld en discriminatie. ECRI vindt sommige voorstellen van politici stigmatiserend, zoals het voorstel van de Partij voor de Vrijheid dat bewindslieden met een dubbele nationaliteit hun niet-Nederlandse nationaliteit moeten opgeven. Ook zet de ECRI vraagtekens bij de examens Nederlands die importpartners van migranten voor vertrek naar Nederland moeten afleggen. Ook zouden moslims ‘buitenproportioneel’ het doelwit zijn van veiligheidsmaatregelen.
ECRI beveelt de overheid aan een leidende rol te spelen in het publieke debat en daarbij ‘xenofobe termen’ te vermijden. Voor Nederland zit oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager in ECRI. Volgens haar wordt in het debat over minderheden een steeds hardere toon aangeslagen en is de taal van sommige Nederlandse politici ronduit racistisch.
ECRI is onderdeel van de Raad van Europa. Minister Vogelaar wil de ECRI aanbevelingen bespreken op een conferentie tegen racisme, die voorjaar 2008 zal plaatsvinden.

NRC, 12 februari 2008
De Pers, 12 februari 2008
Trouw, 12 februari 2008
ECRI rapport