VN mensenrechtencommissie beknot vrijheid van meningsuiting

Internationaal, maart 2008

De VN mensenrechten commissie nam een motie van de Organization of the Islamic Conference waarin een diepe bezorgdheid wordt uitgesproken ‘over pogingen om de islam te vereenzelvigen met terrorisme, geweld en schending van de mensenrechten’.
Hoewel in de tekst diverse keren sprake is van de bescherming van alle godsdiensten, wordt alleen de islam met name genoemd als het gaat om aanvallen op religie; daar zijn acht paragrafen aan gewijd. De EU vindt de tekst om daarom eenzijdig.
Diplomaten zeiden eerder dat ze gekant waren tegen wereldwijde pogingen om met een beroep op godslastering de vrijheid van meningsuiting te beknotten. Frankrijk, Duitsland en Engeland stemden tegen de motie, die werd aangenomen met 21 stemmen voor en 10 tegen.
De VN commissie voor de mensenrechten wordt gedomineerd door Arabische en islamitische landen.
De International Humanist and Ethical Union (IHEU) nam eerder krachtig stelling tegen de motie: ‘islamitische staten zien mensenrechten in exclusieve islamitische termen en deze visie wordt door hun stemgewicht steeds dominanter binnen de VN. Dat heeft zorgwekkende implicaties voor de universele rechten van de mens’.

Reuters, 12 maart 2008
Yahoo, 27 maart 2008
IHEU, 2 april 2007