Mensenrechtenraad VN mag niet oordelen over sharia en fatwa's

|

Internationaal, juli 2008

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is niet gerechtigd te oordelen over religies. Kritiek op de sharia of fatwa's is voortaan verboden. Dat besliste de voorzitter van de raad, president Doru Romulus Costea van Roemenië, onder druk van Egypte en Pakistan.
De beslissing volgde op een speech van de vertegenwoordiger van de Association for World Education, David Littman, waarin deze kritiek uitte op de schending van de mensenrechten in landen waar de sharia wordt toegepast. In een verklaring die hij mede namens de International Humanist and Ethical Union aflegde verwierp hij de steniging van vrouwen die van overspel beschuldigd worden en het laten trouwen van meisjes die slechts negen jaar oud zijn.
De speech van Littman werd 16 keer onderbroken en de vergadering werd 40 minuten opgeschort toen de Egyptische afgevaardigde verklaarde dat 'de islam niet gekruisigd zal worden door deze Raad'.
Na de onderbreking verklaarde de Roemeense voorzitter dat de 'raad niet toegerust is voor het bespreken van religieuze vraagstukken en dat ook niet hoeft te doen.' In verklaringen mag geen oordeel gegeven worden over religie:  wanneer iemand dat toch doet, zal de president 'hem onderbreken en het woord aan de volgende spreker geven'.

International Humanist and Ethical Union, 23 juni 2008
Die Presse, 1 juli 2008