Stijging aantal verkrachtingen: veel daders van niet-westerse komaf

Denemarken, juli 2001

De sterke stijging van het aantal verkrachtingen van de laatste vijf jaar is grotendeels toe te schrijven aan de groep werkloze en niet-geïntegreerde immigranten. Sinds 1996 neemt het aantal verkrachtingen in Kopenhagen jaarlijks met 25 % toe.
In 1998 bleek uit onderzoek door het ministerie van justitie dat immigranten met 46% waren oververtegenwoordigd in de groep van daders. Een recent onderzoek van de Kopenhaagse politie toonde aan dat 47,5% van de veroordeelden voor moord, doodslag en verkrachting van immigranten komaf zijn.

Copenhagen Post, 6 juli 2001