Liedje op school ongewenst vanwege moslimkinderen

Nederland, februari 2009

Muzieklerares en columniste van Volkskrant-opinie Renee Braams besloot om een lied uit de musical over Jozef, Sluit alle deuren maar', met de regel 'Kinderen van Israël zijn nooit alleen', niet te laten zingen in haar klas om ‘geen nare of onbestemde emoties los te woelen bij de moslimkinderen’.
Braams kwam tot haar besluit naar aanleiding van lezersreacties op een eerdere column waarin ze zich afvroeg of ze dat lied wel kon zingen op een multiculturele school waarop veel moslimkinderen zitten.

Volkskrant Opinie, 22 februari 2009
Volkskrant Opinie, 18 januari 2009