Klantmanager hoeft vrouwen geen hand te geven

Nederland, oktober 2006

De gemeente Rotterdam mag Mohammed Faizel Ali Enait niet als sollictitant afwijzen, omdat hij vrouwen geen hand geeft. Dat zegt de Commissie Gelijke Behandeling(CGB). Volgens het CGB zijn er ook andere manieren van begroeten mogelijk. 'Het betonen van respect mag een werkgever verlangen, maar daarmee staat nog niet vast welke vorm dat moet krijgen', aldus de commissie. 'Wel dienen mannen en vrouwen op eenzelfde manier te worden begroet.'
De man solliciteerde als klantmanager bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij weigert op grond van zijn geloof vrouwen een hand te geven. De gemeente vreest dat de kleedstijl van de sollicitant problemen op levert bij contact met klanten. De Commissie Gelijke Behandeling is het in dezen niet met de gemeente eens. Rotterdam had vooral haar bezwaren duidelijker moeten uitleggen. Wel was de commissie het met de gemeente eens dat mannen en vrouwen op een zelfde manier dienen te worden begroet.
Enait stapt naar de rechter. ‘Dit is Rotterdam op zijn smalst. Hier wordt islamofobie niet bestreden, maar geïnstitutionaliseerd. Op de achtergrond worden er al hoorbaar juridische messen geslepen op het aanzetstaal van grondwettelijke rechten. Rotterdam, maak je borst maar nat. We komen elkaar tegen in de rechtszaal.’

NOS, 5 oktober 2006
Advies van de Comissie Gelijke behandeling, 6 oktober 2006
Reformatorisch Dagblad, 19 oktober 2006