Hizb ut-Tahrir invloed in studentenwereld

|

Nederland, juni 2009

Volgens het meest recente (10e) kwartaalrapport van de Nationale Terrorisme Coördinator (NCTb) is de kans op een terroristische aanslag in Nederland nog steeds ‘substantieel’. Internationale jihadistische groepen zien Nederland als een belangrijk doelwit, vanwege de militaire aanwezigheid in Afghanistan en de ‘beledigingen van de islam’.
In het verleden zijn een aantal in Nederland woonachtige personen naar de Afghaans-Pakistaanse grensregio gegaan om daar aan de jihad deel te nemen. Voor zover bekend zijn deze niet naar Nederland teruggekeerd.
De organisatie Hizb ut-Tahrir (HuT) die een wereldwijd kalifaat nastreeft, tracht haar invloed in Nederland uit te breiden: ‘opvallend is dat de Amsterdamse islamitische studentenvereniging Al Furqan een platform biedt aan de HuT. Daarmee is de Hut in de gelegenheid om haar polariserende en activistische boodschap in het Nederlandse hoger onderwijs uit te dragen’ aldus het NCTb –rapport.

NIS News, 23 juni 2009