Islamitische school leert dat christendom afgeschaft zal worden

Nederland, augustus 2009

Onderwijzeres Hennie Metsemakers, die een jaar gewerkt heeft bij de As Siddieqschool ('De waarheidsgetrouwe') in Zeeburg, stelt dat zij en andere niet-moslimleden van het onderwijzend team werden buitengesloten: 'we moesten apart eten. Wij mochten niet met het woord salem, vrede, worden begroet, want niet-moslims weten niet wat vrede is. Andersdenkenden worden bestempeld als ongelovigen waarmee je geen vriendschap mag sluiten’.
Orthodoxe islamitische scholen bieden geen enkele ruimte aan andere culturen en geloven. Zij werken de integratie tegen, zo stelt Metsemakers: ‘ik had met kerst grachtenhuizen met lichtjes in de klas laten zetten om iets te vertellen over het feest rond het licht zonder het speciaal over kerstmis te hebben. Dat werd me verboden. Ik kreeg ook opdracht te vertellen dat het christendom afgeschaft zal worden’.
Metsemakers die vol idealen bij de school was gaan werken, werd anderhalf jaar geleden geschorst omdat zij de gebruiken van andere religies in de lessen noemde. Enkele jaren geleden vertrokken enkele onderwijzers bij As Siddieq wegens een 'uitzonderlijk orthodoxe houding van het bestuur'. Een interimbestuurder werd weggestuurd.

Parool, 15 augustus 2009