Geen kruis meer op kerktoren in Filippijnse stad

Filippijnen, augustus 2009

In de stad Marawi en de provincie Sulu is het christenen verboden om een kruisje om de hals te dragen. Ook mogen geen kruisen op muren of kerktorens staan. Daarnaast geldt een verbod voor christenen om religieuze liederen te zingen. Voor katholieken is het daarmee onmogelijk om de mis op te dragen.
Moslimbewoners van Marawi zijn er trots op dat ze in de enige moslimstad van de Filippijnen wonen.

Manila Times, 24 augustus 2009