Published on Nieuw Religieus Peil (http://nieuwreligieuspeil.net)

Aantal gevangenisimams stijgt

By copywriter
Aangemaakt 17 Jan 2011 - 10:58

plaats-datum

Nederland, januari 2011

body

In het Nederlandse gevangeniswezen verdwijnen 5 rooms-katholieke pastors verdwijnen en 12 humanistische geestelijke verzorgers. Het aantal gevangenisimams zal stijgen met 8,5 formatieplaatsen. Er blijkt steeds meer behoefte te bestaan aan islamitische geestelijke bijstand. Een aantal plaatsen verdwijnt ook door bezuinigingen door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het totale aantal fte’s in het gevangenispastoraat daalt van 177 naar 160. Pastores of imams in de gevangenis zijn uitgezonden door hun kerk of islamitische organisatie, maar zijn in dienst van de overheid.Source URL:
http://nieuwreligieuspeil.net/node/4114