Omstreden rechtbankvonnis: werknemers mogen werkzaamheden op religieuze gronden weigeren

Duitsland, februari 2011

Volgens een uitspraak van het hoogste rechtshof in Duitsland mag een islamitische winkelbediende uit Kiel in het vervolg op religieuze gronden weigeren om alcohol in de schappen neer te zetten of op te slaan.
De betreffende werknemer was in 2008 ontslagen omdat hij geen alcohol in de schappen wou zetten in de winkel van zijn werkgever. Hij gaf aan dat zijn godsdienst hem iedere aanraking met alcohol verbood.
Het hoge gerechtshof stelt nu dat werknemers werkzaamheden mogen weigeren op grond van hun religie. De werkgever moet voor alternatieve werkzaamheden zorgen. Als dat niet haalbaar is, moet de werknemer de werkzaamheden toch verrichten. Een werkgever mag alleen tot ontslag overgaan als er geen reële alternatieven zijn.
De zaak is terugverwezen naar een lagere rechtbank, die moet uitmaken of de betreffende supermarkt ook reële alternatieve werkzaamheden te doen kan geven. In dat geval wordt het ontslag ongeldig verklaard.
De zaak zorgt voor veel opschudding in Duitsland. Commentatoren stellen dat de koran weliswaar alcoholconsumptie verbiedt, maar dat is wat anders dan drankflessen aanraken.

Spiegel, 25 februari 2011
Islam in Europe, 26 februari 2011