Turkse juf op Vlaamse katholieke school spreekt geen woord Nederlands

België, oktober 2011

Op de katholieke basisschool Sint-Jan in Lommel werkt een Turkse leerkracht die geen Nederlands spreekt. Deze leerkracht kwam er op verzoek van de Turkse gemeenschap die ook haar salaris betaalt. Juf Asli zal enkele uren per week in alle kleuterklassen lesgeven aan de Turkse kleuters.
 Schooldirecteur Danny Huijsmans: ‘Zo voelen de kinderen die thuis geen woord Nederlands geleerd hebben zich veiliger. De meeste Turkse kleuters kunnen geen woord Nederlands als ze op school aankomen. Doordat ze veel dingen niet begrijpen, lopen ze een grote leerachterstand op’. Taalontwikkelings-deskundigen staan volledig achter deze aanpak. Hoogleraar Koen van Gorp (KULeuven): ‘Al ons onderzoek toont inderdaad aan dat het beter is om kinderen eerst hun thuistaal goed aan te leren. Om een goede basis op te bouwen voor andere talen’.
Minister van Onderwijs Pascal Smet : ‘Het kleuteronderwijs moet veel meer inzetten op een rijke taalomgeving’.

HLN, 6 oktober 2011
Islam in Europe, 6 oktober 2011