Miljoenenschade door fraude Turkse immigranten

Duitsland / Nederland, mei 2012

Volgens schattingen kost misbruik van de sociale voorzieningen door overwegend Turkse immigranten Duitsland en Nederland zo’n 400 miljoen euro per jaar. Hoewel de betreffende Turken onroerend goed bezitten in Turkije, krijgen ze bijstand. Volgens de wet zijn ze verplicht dit eerst ‘op te eten’ voordat ze recht op bijstand hebben.
De Duitse overheid bewandelt bij vermoeden van misbruik de diplomatieke weg, door informatie bij de Turkse overheid te vragen. Dit leidt echter bijna nooit tot resultaat.

Fraude in Duitsland
Officiële cijfers zijn er niet. De van oorsprong uit Turkije afkomstige advocaat D., die gespecialiseerd is in onderzoek naar Turkse handhavingscapaciteit: ‘mensen willen dit soort cijfers niet aan de grote klok hangen’.D. wil alleen anoniem geciteerd worden. D. maakt een schatting op basis van de omvang van de fraude door Turken op basis van Duitse arbeidsmarktgrafieken en op basis van zin eigen jarenlange ervaring. D. schat het misbruik op jaarbasis op 250 miljoen euro.

Fraude in Nederland
Volgens een Nederlandse expert zou het in Nederland om een jaarlijks bedrag van circa 174 miljoen euro gaan. Bij 45% van de 330.000 mensen met een uitkering, gaat het om niet-westerse immigranten. Dat bleek uit een steekproef onder tien procent van de dossiers. Het zou dan gaan om 14.500 gevallen. Een gemiddelde uitkering bedraagt 12.000 euro per jaar. Omgerekend: 174 miljoen euro.

Die Welt, 24 mei 2012