Eerwraak, besnijdenis en gedwongen huwelijken in Nederland

Nederland, maart 2013

In het rapport ‘Geweld tegen vrouwen binnen de islam’ (PVV, 8 maart 2013) worden de aantallen gevallen eerwraak in Nederland genoemd. In de jaren 2010, 2011 en 2012 vonden er gemiddeld 500 eergerelateerde zaken per jaar plaats. In 2010 en 2012 waren er elf eergerelateerde zaken met dodelijke afloop.
In de jaren 2007, 2008 en 2009 vonden gemiddeld 490 eergerelateerde zaken plaats, waarvan in 2009 13 met dodelijke afloop. Van de bedreigde vrouwen heeft tussen de 77% en 100% tenminste een ouder die uit een islamitisch land afkomstig is. De meest voorkomende groepen zijn Turken, Marokkanen en Afghanen.
In 85% van de gevallen is er sprake van bedreiging en mishandeling. In bijna 10% van de gevallen gaat het om moord/doodslag, pogingen daartoe, ontvoering en verkrachting. Deze cijfers zijn o.a. afkomstig van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld.

Gedwongen huwelijken komen voor bij Turken, Marokkanen, Somaliërs, Afghanen, Pakistanen, Koerden, Surinaamse-hindoestanen en Chinezen. Een op de vijf Surinaams Hindoestanen is moslim.
In Amsterdam komen tussen de 200 en 300 islamitische vrouwen de deur niet uit omdat hun man dat niet toestaat.

In Nederland wonen ongeveer 30.000 vrouwen die zijn besneden. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 50 meisjes besneden. Ongeveer 10.000 vrouwen uit die groep komen uit Somalië, ruim 5000 vrouwen uit Egypte. Overige landen waar de meeste besneden vrouwen in Nederland vandaan komen zijn Eritrea, Irak, Nigeria en Soedan

‘Geweld tegen vrouwen binnen de islam’, 8 maart 2013 (pdf). Met bronvermeldingen.