Linkse hoogleraar: ‘ Massa-immigratie leidt tot grote druk op nutsvoorzieningen en tot overbevolkte steden’

Engeland, augustus 2014

De linkse en voormalige marxistische hoogleraar economie en Whitehall-adviseur Robert Rowthorn zegt in een Civitas-rapport dat de kleine economische voordelen van massa-immigratie niet opwegen tegen de nadelen van overbevolkte steden en bouwen in groene zones.
De conclusie van het rapport staat haaks op onderzoeken waaruit zou blijken dat immigratie substantiële economische voordelen oplevert. Sinds de open-deur immigratie politiek van Blair is sprake van toenemende werkloosheid en loonsverlaging voor laaggeschoold werk. Ook is sprake van toenemende druk op huisvestingsgebied, scholing, ziekenhuizen, watervoorzieningen en transport. Rowthorne in het Civitas-rapport: ‘Ongeremde bevolkingsgroei heeft een negatief effect op de levensstandaard door milieueffecten als overbevolking, congestie en minder faciliteiten’.
Weliswaar kan een toename van de jongere beroepsbevolking bijdragen aan betere zorgmogelijkheden voor ouderen: ‘maar de ‘afhankelijkheidsratio’ als gevolg van massa-immigratie is erg klein in verhouding tot de grote toename van mensen die zorg nodig hebben’ en ‘als het veel immigranten niet lukt een baan te krijgen, of als ze alleen laaggeschoold werk krijgen, of als ze de autochtone beroepsbevolking verdringen op de arbeidsmarkt, dan heeft de massa-immigratie een negatieve invloed op het gemiddelde inkomen per inwoner (GDP) en op overheidsfinanciën’.
Rowthorne zegt dat de totale immigratie uit EU-landen naar Engeland ongeveer 130.000 mensen per jaar zal blijven. Weliswaar komen er steeds minder Polen door een verbeterde economische situatie, maar de vooruitzichten voor landen als Bulgarije en Roemenië ‘zijn minder rooskleurig’.

Daily Mail, 31 juli 2014