Petitie tegen lidmaatschap Turkije van de EU

Nederland / Turkije, juli 2016

                 Erdogan
De Christen Unie is een petitie gestart tegen toetreding van Turkije tot de EU en tegen visumvrij reizen. De CU wijst op het herinvoeren van de doodstraf en het buitenspel zetten van 2700 rechters.
De CU constateert dat vrijheden en mensenrechten voor Turken, minderheden en vluchtelingen nog verder onder druk komen te staan. De partij wijst daarom (verdere voorbereidingen op) een Turks EU-lidmaatschap af, net als visumvrij reizen naar Europa. Dit is ook om de veiligheid van de EU beter te waarborgen en de kans op instroom van jihadisten/terroristen van of via Turkije tegen te gaan.
De petitie stelt onder meer dat onder de Turkse overheid belangrijke democratische waarden als godsdienstvrijheid, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, eerlijke rechtspraak en eerlijke verkiezingen onder grote druk staan. 

                Teken de petitie hier

Christen Unie, 18 juli 2016