Vluchtelingenexpert: ‘Bij te veel vluchtelingen stort elk asielsysteem in elkaar’

Let op: dit is een ouder bericht. Internationaal, oktober 2015

                            Toni Stadler
                                      Toni Stadler
De Zwitserse vluchtelingenexpert Toni Stadler stelde in een interview aan het begin van de vluchtelingencrisis eind 2015 dat wanneer Merkel 1 miljoen asielzoekers opneemt, ze de oplossing van het probleem uitstelt tot 2 miljoen migranten. Stadler werkte voor de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR, voor UNDP en ontwikkelingsorganisatie EDA/Deza.
 
‘Europa kan er niet om heen de grenzen te sluiten’
Stadler zegt dat Europa er niet om heen kan, om net als de VS en Canada, haar grenzen voor asielzoekers te sluiten: ‘boven een zeker aantal asielzoekers, stort het asielsysteem van elk land in elkaar. Het gaat er bij een oorlog niet om, zoveel mogelijk mensen uit het oorlogsgebied weg te halen, het doel moet zijn een oorlog te beëindigen en zoveel mogelijk mensen te repatriëren’.

‘Bij wederopbouw zijn juist de actiefste en beste opgeleide mensen nodig'

Het zijn altijd de actiefste en beste opgeleide mensen die burgeroorlogen ontvluchten. Zo wordt de oppositie uitgehold. Bovendien zijn juist deze mensen nodig om een land na een oorlog weer op te bouwen’.
‘Je kunt in de buurt van het betreffende land een beschermingszone instellen. Mensen blijven dan in contact met hun herkomstland en kunnen worden voorbereid om na de oorlog terug te keren. Als je daarentegen drie jaar in Berlijn woont, wordt je voorbereid op een welvarend leven. Tijdens de Golfoorlog in 1991 was er een veilige zone voor Koerden in Noord-Irak. En nu al zorgt de UNHCR voor zekerheid en levensonderhoud van 2 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije en Jordanië. Het is ook niet per definitie zo dat mensen in vluchtelingenkampen lijden. Als het goed wordt georganiseerd kunnen mensen er een waardig leven en kunnen kinderen naar school.
Vluchtelingenkampen kosten geld, daar moet niet alleen Turkije voor opdraaien, maar de Golfstaten en OESO-landen’.

‘Aantal economische vluchtelingen is in principe eindeloos’
 ‘Je ontkomt er niet aan om bij deze grote aantallen mensen onderscheid aan te brengen. Sommige asielzoekers voldoen aan de criteria uit het vluchtelingenverdrag en hebben onze bescherming nodig. Anderen zijn op vlucht voor de oorlog. Nog weer anderen zijn op zoek naar een beter leven. Deze drie groepen hebben een verschillende aanpak nodig. Die eerste groep komt niet in zulke grote aantallen, daar kan Europa mee omgaan. Maar van die derde groep zijn er in theorie miljarden. Als je hen op dezelfde manier opvangt als die eerste groep, heeft dat een aanzuigende werking’.

‘Migratie kan verschil tussen rijk en arm niet wegnemen’ 
'Migratie kan het fundamentele verschil tussen rijken en armen, tussen oorlogsslachtoffers en anderen, niet wegnemen. Daarvoor heb je ontwikkelingshulp en economische en politieke hervormingen nodig. En niet door arme mensen zich te laten vestigen in rijke landen’.

Tages Anzeiger, 10 oktober 2015