GroenLinks standpunt over immigratie leidt tot 22 - 30 miljoen inwoners in 2060

Nederland, 2017

                                           Jan van de Beek
Dr. Jan van de Beek, wiskundige en cultureel antropoloog ontwikkelde een computermodel dat de toekomstige effecten van immigratiebeleid laat zien. Van de Beek baseerde zich op cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Van de Beek ging uit van vier scenario’s: van een beleid met immigratiebeperking (‘begrensd’), voortzetting van het huidige beleid ‘onveranderd’, ‘ruimhartig’ en ‘onbegrensd’. Bij het ‘onbegrensde’ beleid zoals Groen Links wil, zullen er in 2060 22 tot 30 miljoen inwoners zijn. Het aantal autochtonen - waaronder geassimileerde allochtonen - zal dan een minderheid vormen van 43% van de bevolking. In dit scenario zullen de jaarlijkse kosten voor migratie stijgen tot 180 miljard in 2060.

Aantal asielzoekers onder Rutte: kosten op termijn 70 miljard euro
Op zijn eigen site stelt Van de Beek: Het is vrijwel altijd economisch schadelijk om de bevolking te laten groeien door immigratie als de immigranten niet substantieel betere arbeidsmarktprestaties laten zien dan de gemiddelde Nederlander.
En: ‘De kosten van de ruim 100 duizend asielzoekers die naar schatting worden toegelaten tijdens het kabinet Rutte II zijn ongeveer 70 miljard euro. Dat zijn de kosten voor de asielzoekers die worden toegelaten, de nareizigers en de tweede generatie. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld uitkeringen en dergelijke die over de loop van de tijd gemaakt zullen worden’.

Elsevier, 28 februari 2017
Website Jan van de Beek over demografische effecten van immigratie