Anti-islam boekje leidt tot schorsing arts

Engeland, januari 2007

In de meest noordelijke parochie van Shetland lopen de gemoederen hoog op nadat de plaatselijke arts Mick Russon is geschorst door de Shetland Health Board.
De schorsing volgde op de verspreiding van een anti-islam boekje van de hand van Russon. De medische autoriteiten namen deze beslissing na een klacht van een van de inwoners. Russons zaak wordt nu voorgelegd aan de landelijke General Medical Council.
Dr. Russon, die van oorsprong lid is van de Pinkestergemeente, is op Shetland aangesloten bij de kerk van Schotland. Nergens heeft hij het in zijn boekje over de islam of allah, maar hij spreekt over de ‘Babylonische maangod’. In zijn boekje zegt hij o.a.: ‘Satan is de Babylonische maangod; nooit was er een cultus die zo onderdrukkend voor vrouwen was’.
Een blogger zegt dat de arts oproept tot godsdiensthaat. Een andere blogger kreeg er kippenvel van. Plaatselijke leiders steunen de arts. Een van hen die niet met name genoemd wil worden zegt: ‘Russon wordt gesteund door de meeste mensen hier. Hij is erg populair. Hij heeft net als iedereen het recht zijn mening uit te spreken, zolang dat niet interfereert met zijn werk als dokter’.

The Scotsman, 5 januari 2007

Mannenoverschot voedt terrorisme

Internationaal, augustus 2006

In grote delen van Azië en Noord-Afrika is er een overschot aan mannen, omdat meisjes minder gewenst zijn in de door mannen gedomineerde cultuur. In deze landen wordt selectieve abortus toegepast.
Het gevolg is dat vooral laaggeschoolde mannen uit lagere klassen door het meisjesgebrek niet getrouwd raken. Trouwen en een familie stichten verhoogt in veel landen het sociale aanzien. De ongehuwde mannen hebben geen uitlaatklep voor hun seksuele energie en raken gemarginaliseerd. Hierdoor gaan jonge mannen samentroepen, wat de kans op agressie verhoogt.

Nieuwsblad, 31 augustus 2006

Vrouwen radicaliseren door informeel huwelijk

Nederland, december 2006

Een groeiend aantal islamitische vrouwen raakt onder invloed van radicale moslimnetwerken, doordat ze een informeel islamitisch huwelijk afsluiten. Ze worden op die manier meegesleurd in het extremistische gedachtegoed van hun radicale echtgenoot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra in zijn vijfde voortgangsrapportage.
Het aantal ‘huiskamerhuwelijken’, ofwel informele moslimhuwelijken is breder verspreid dan eerder werd aangenomen Het gaat veelal om jonge, soms zelfs minderjarige vrouwen, die zich tot de islam hebben bekeerd. De huwelijken spelen zich af buiten het zicht van familieleden en dienen vaak om een seksuele relatie te legitimeren.
Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zijn de huwelijken een reden tot zorg. ‘Het gaat soms om zes- of zeventienjarige meisjes die de consequenties van hun daden niet kunnen overzien’, aldus een woordvoerster. ‘Ze raken geïsoleerd van hun familie. En juist zo’n isolement is een goede voedingsbodem voor radicalisering.’
Vooral binnen de kringen van de Hofstadgroep is een aantal van deze informele huwelijken gesloten, zoals tussen Nouredine F. en Soumaya S., die onlangs werd veroordeeld wegens het beramen van een terroristische aanslag.

Moslim Media, 21 december 2006

Franse rechter verbiedt uitdelen van soep met varkensvlees aan daklozen

Frankrijk, januari 2007

De Franse Conseil d'état, de hoogste Franse administratieve rechtbank, verbiedt privé instellingen om soep met varkensvlees aan daklozen te verstrekken. De rechtbank ziet deze verstrekking als een daad van racisme omdat sommige van de daklozen joods of moslim kunnen zijn, die geen varkensvlees mogen eten. De rechtbank bepaalde tevens dat het uitdelen van deze soep de openbare orde kan bedreigen omdat het boze reacties kan uitlokken.
De Conseil d’Etat vernietigde daarmee een eerdere beslissing van een lagere rechtbank, die het initiatief weliswaar 'duidelijk discriminerend' noemde, maar het niet wilde verbieden, omdat het voedsel werd aangeboden aan iedereen die om hulp vroeg.
De politie had de uitdeling verboden omdat het verstrekken van soep met varkensvlees discriminerend zou zijn tegenover joden en moslims.
De burgemeester van Parijs, Bertrand Delanoe is van mening dat 'dit initiatief naar xenofobie stinkt'.

The Brussels Journal, 8 januari 2007
Yahoo news, 3 januari 2007

Antisemitisme onderwezen op Islamitisch College Amsterdam

Nederland, december 2006

Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) predikt jodenhaat. Nog afgezien van de geruchten over het doorsluizen van subsidiegelden naar extremistische organisaties in het buitenland, staat vast dat deze school virulente jodenhaat predikt.
Het NOS-Journaal toonde op 2 december enkele bladzijden uit een leerboek ’Introductie in de Islam’ van dr. Yusuf Al-Qaradawi dat op het ICA wordt gebruikt. De verslaggever merkte op dat in het boek staat: ‘Het jodendom is walgelijk racistisch’.
Uit de journaalbeelden blijkt dat de volledige passage luidt: ‘We zien dat de Torah veel verhalen over profeten bevat die de meest afschuwelijke misdaden tegen de moraal bedreven zouden hebben. Ook zien we in de ethiek van het Jodendom een werelds, stoffelijk en hedonistisch en een walgelijk racistisch kenmerk, vergiftigd met veel geweld en wreedheid, met toenemende aandacht voor regels en vormen’.
Al-Qaradawi is bekend bij talloze moslims door zijn programma op Al-Jazeera. Hij is ook betrokken bij de geweldadige en omstreden Muslim Brotherhood.

Trouw, 8 december 2006. Artikel door Arnold Heertje & Jakob Polak

Gemeente betaalt moskee, maar geen kerk

Frankrijk, januari 2007

In Alfortville, een stadje onder de rook van Parijs besloot het gemeentebestuur om de kosten van een nieuwe moskee (700.000 euro) geheel te vergoeden.
De bouwvergunning rept van een ’cultureel centrum’, maar op de tekeningen zijn duidelijk een grote gebedszaal, een wasruimte en een kast om de schoenen op te bergen te herkennen.
Een overtreding van een wet van 1905, vinden velen. Deze wet regelt scheiding tussen kerk en staat. Het tweede artikel van die wet stelt dat de Republiek ’geen enkele cultus erkent of subsidieert’.
De aanvoerster van de oppositie in de gemeenteraad, Catherine de Rasilly, stapte naar de rechter om dit project te blokkeren. Zij noemt het merkwaardig dat de katholieke gemeenschap op hetzelfde moment opdraait voor de kosten van de sloop en de nieuwbouw van de Saint-Pierre-Apôtre d’Alfortville.
‘Moskee of kerk, dat maakt niet uit. Ik wil alleen maar dat de wet van de Republiek voor iedereen gelijk is’, aldus De Rasilly vorige week.

Trouw, 8 januari 2007

Al-Qaida recruteert in Spanje

Spanje, september 2006

Al-Qaida rekruteert per maand gemiddeld drie jonge moslims in Spanje. Deze recruten verblijven dan in trainingskampen waar ze zich voorbereiden op de jihad in Irak. Dat schrijft de Barcelonese krant El Periodico.
‘Iedere maand verlaten gemiddeld drie moslimjongeren die geboren werden of opgroeiden in Spanje, de meesten van hen in Catalonië, het land om zelfmoordaanslagen te plegen in Irak of om te worden opgeleid in Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Jemen of Somalië’, aldus politiebronnen die het dagblad citeert.
’Jaarlijks schommelt het aantal Spaanse moedjahedien tussen de dertig en veertig mensen`, zo schrijft de krant, die stelt dat het fenomeen zich eveneens voordoet in Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en vooral in België.
De ronselaars, van wie sommigen uit Frankrijk en België komen, benaderen de jongeren in wijken waar veel moslims wonen of via internet, op fora of radicale websites, legt El Periodico uit.
’In de trainingskampen worden ze opgeleid in het gebruik van explosieven en de organisatie en financiering van islamistische cellen`, vervolgt de krant. De jongeren uit Spanje die geen militaire opleiding kregen of geen ervaring hebben met stadsguerrilla, worden vaak voor zelfmoordaanvallen naar Irak gestuurd, omdat ze voor niets anders gebruikt kunnen worden.

Moslim Media, 9 september 2006

RIAGG werkt ondanks verbod in Marokko

Nederland, januari 2007

RIAGG Rijnmond geeft nog steeds psychische bijstand aan vakantiegangers in Marokko, ondanks een wettelijk verbod in 2004. Een thuiszorgorganisatie is ook van plan verplegers naar het Marokkaanse Rifgebergte te sturen om allochtone cliënten bij te staan.
Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wilde deze ‘zorg over de grens’, betaald uit belastinggeld, juist tegengaan nadat er drie jaar geleden commotie over was ontstaan. Hij paste speciaal voor het Rif-project van de RIAGG de wet aan.
Naar nu blijkt, is het project nooit gestopt. Ook in de zomer van 2005 en 2006 hebben hulpverleners van de RIAGG er honderden Nederlanders van Marokkaanse afkomst bijgestaan. Zij krijgen hun salaris van de RIAGG, maar zijn gedetacheerd bij Marokkaanse instellingen.
Agenten van de politie Haaglanden gingen ook naar Marokko, deze keer om 'stage' te lopen.

AD, 8 januari 2007
Elsevier, 8 januari 2007

Islamitisch extremisme in ‘gematigde’ moskeeën

Engeland, januari 2007

Een undercover reportage van een Chanel 4 programma laat verontrustende ontwikkelingen van islamitisch extremisme zien in een aantal belangrijke gematigde Britse moskeeën en islamitische instellingen, waaronder de UK Islamic Mission (UMIK). De UMIK wordt volgens premier Tony Blair zeer gewaardeerd door de regering vanwege haar interculturele en interreligieuze activiteiten.
Op geheime video-opnames zijn moslim prekers te zien die hun volgelingen oproepen tot de jihad, om meisjes die geen chador dragen te slaan en om een staat in de staat op te richten. De meeste van deze sprekers behoren bij de wahabitische stroming binnen de islam.
Een spreker in de Green Lane moskee in Birmingham zei dat o.a. dat ’Allah vrouwen gebrekkig heeft geschapen’. Het hoofd van een islamitische school in dezelfde stad noemt de democratische samenleving een ‘kuffrocracy’, een verwijzing naar het woord kuffar of ongelovige.
Het Channel 4 programma schetst een alarmerend beeld van als gematigd bekend staande moskeeen, die hun volgelingen oproepen om de Britse wetten te verwerpen en die van de islam te volgen. De leiders van deze moskeeen hebben hun zorg uitgesproken over deze geluiden.
Uitzending: ‘Undercover ‘Mosques' op maandag 15 januari, 20.00 uur, Channel 4

Observer Guardian, 7 januari 2007
Transcript van de uitzending

Hoogleraar: vrouwen moeten kleding aanpassen aan multiculturele samenleving

Noorwegen, december 2006

Volgens een studie van de politie in Oslo is twee derde van de verkrachters in de Noorse hoofdstad van niet-westerse, islamitische afkomst. Dit terwijl mensen van niet-westerse islamitische komaf slechts 14,3% van de Oslose bevolking uitmaken.
Het is het eerste onderzoek waarbij de etnische achtergrond van de daders is betrokken. Het aantal gevallen van verkrachting neemt sterkt toe: 40% hoger van 1999 naar 2000. En dit jaar is het 13% meer dan vorig jaar.
Bij de slachtoffers gaat het in 80% van de gevallen om Noorse vrouwen en 20% buitenlandse vrouwen.

Unni Wikan, hoogleraar sociale antropologie aan de Universiteit van Oslo zei in 2001 dat ‘Noorse vrouwen hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om verkrachtingen, omdat moslimmannen hun kleding provocerend vinden. Noorse vrouwen moeten zich realiseren dat ze in een multiculturele maatschappij wonen en zich daar bij aanpassen’.

Aftenposten, 24 december 2006
Gates of Viennna, 27 juli 2006