Pinkstergemeente dominee bedreigd

Zweden, april 2005

De in Zweden bekende preker van de pinkstergemeente Runar Søgaard, krijgt politiebescherming na bedreigingen om hem te vermoorden. Søgaard noemde de profeet Mohammed in een preek ‘een verwarde pedodiel’.
Een radicale moslim zegt in een reactie in de krant Expressen: ‘zelfs als Runar aan alle kanten wordt bewaakt, zal ik hem neerschieten’.
Aanhangers van de Koerdische groep Ansar al-Islam zouden een fatwa hebben ontvangen om Søgaard te doden.
Imam Hassan Moussa, hoofd van de Zweedse imam raad wil dat de christelijke gemeenschap de opmerkingen van Søgaard veroordeelt.

Aftonposten, 22 april 2005

‘Hoofddoekverbod inbreuk op godsdienstvrijheid’

Frankrijk, februari 2004

Human Rights Watch beschouwt het Franse verbod op het dragen van hoofddoeken en andere zichtbare religieuze symbolen, als een schending van godsdienstvrijheid. De wet betekent een ongewenste inbreuk op het recht godsdienst uit te oefenen. Aldus Kenneth Roth, uitvoerend directeur van Human Rights Watch.’Voor veel moslims is een hoofddoek niet alleen een uiting van religiositeit, maar een religieuze verplichting.'

Human Rights Watch, 27 februari 2004

Ontslag nikaabdraagster herroepen onder druk van ombudsvrouw

Noorwegen, januari 2004

Meubelzaak A-møbler ontsloeg werkneemster Ambreen Pervez omdat ze tijdens haar werk een nikaab wilde dragen. De winkel vindt dat de nikaab staat haaks op de kledingcode binnen het bedrijf, die onder meer het dragen van hoeden en andere hoofdbedekking verbiedt.
Pervez diende een klacht in bij Ombudsvrouw voor Gelijkberechtiging tussen Mannen en Vrouwen.
De krant Aftenposten meldt dat de zaak werd besproken met de directrice van A-møbler. Besloten werd om Pervez weer in dienst te nemen.
Ombudsvrouw Kristin Mile wil nog onderzoeken in hoeverre hoofddoeken op gespannen voet staan met de gelijkberechtiging tussen mannen en vrouwen. De zaak speelt tegen de achtergrond van protesten in verschillende Europese landen tegen een verbod op het dragen van hoofddoeken, nikaabs en boerka’s.

Nettavisen, 30 januari 2004

Eigen godsdienst superieur aan andere?

Nederland, oktober 2006

Uit een studie van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam dat vorige week werd aangeboden aan burgemeester Job Cohen, bleek dat ruim ruim een derde deel van de Amsterdamse moslims de eigen godsdienst superieur vindt aan andere.
Dit percentage is hoog vergeleken met de percentages van andere gelovigen: van de joden en christenen vindt dat slechts 11 procent, van de hindoe’s 12 procent, en van de boeddhisten 4 procent.
Bij de percentages van de groepen die het onzin vinden dat de eigen religie superieur is, scoren boeddhisten het hoogst: 90 procent. Hindoes, joden en christenen scoren ongeveer ongeveer gelijk, iets meer dan 80 procent. Moslims scoren veel lager, namelijk 38 procent.

Elsevier, 18 oktober 2006
Elsevier, 23 oktober 2006
Onderzoeksrapport (pdf)

Hoofddoeken debat leidt tot bedreiging

Duitsland, Turkije, oktober 2006

Een Duitse afgevaardigde van Turkse komaf moet voor haar leven vrezen omdat ze moslimvrouwen in de Bondsrepubliek heeft opgeroepen hun hoofddoekjes af te leggen. De 35-jarige juriste Ekin Deligöz van de Groenen kreeg persoonlijke bescherming na een reeks bedreigingen met moord en geweld.
Politici van regeringspartijen veroordeelden de dreigementen aan het adres van een lid van de oppositie. Verenigingen van moslims en de Groenen besloten tot overleg over de situatie.
In een interview midden oktober had Deligöz de hoofddoek bekritiseerd als symbool van vrouwenonderdrukking. Turkse kranten bestempelden de parlementarïer daarop als Turkse nazi en schande voor de mensheid.
De affaire komt op een moment dat ook elders in Europa (hooggeplaatste) politici vraagtekens plaatsen bij het gebruik van hoofddoekjes in de westerse samenleving, zoals de Britse ex-minister Jack Straw. Zij vinden dat een hoofddoek de integratie belemmert.
Duitsland telt 3 miljoen moslims, de meeste van Turkse komaf. De fractieleider van de Groenen Renate Kuenast diende een klacht in bij de Turkse ambassadeur over de commentaren in Turkse kranten op de affaire. Een Turkse krant vergeleek Deligöz met de nazi’s.

Planet, 31 oktober 2006
SignOn San Diego, 31 oktober 2006

Meisjes met hoofddoek naar particuliere scholen

Frankrijk, april 2004

Tijdens de 21e jaarlijkse vergadering van de unie van islamitische organisaties in Frankrijk werd geld ingezameld om moslim meisjes in staat te stellen naar particuliere scholen te gaan. Op particuliere scholen zal zo hoopt men, geen hoofddoekenverbod gelden.
De bijeenkomst waar tienduidenden bezoekers op af kwamen, vond plaats op vliegveld le Bourget. De bezoekers deden er inkopen en zeiden gebeden. Er stond een bord met de tekst ‘Help onze zusters om naar school te gaan’.

Pluralisme project van Harvard University: The Atlanta Journal-Constitution, 11 april 2004

Jezus koning van Polen?

Polen, december 2006

Parlementsleden van de regeringspartij Wet en rechtvaardigheid, de Liga voor Poolse gezinnen, dienden samen met de oppositionele Boerenpartij een voorstel in om Jezus uit te roepen tot ere-koning van Polen.
Het voorstel werd echter niet gesteund door de katholieke kerk, die in Polen veel macht heeft. Het voorstel maakt geen enkele kans: in het 460 zteles tellende Poolse parlement zijn er maar 46 voorstemmers.

ReligionNews Blog, 21 december 2006

Pak slaag na spreekbeurt over islam

Nederland, november 2004

Een havo-leerling van de Haagse Dalton Scholengemeenschap heeft een pak slaag gekregen van een groepje allochtone jongens omdat hij in de klas een spreekbeurt had gehouden over de islam en Theo van Gogh.
Volgens zijn medeleerlingen had een meisje uit de klas aanstoot genomen aan de spreekbeurt en daarover geklaagd bij de allochtone jongelui. Die wachtten de scholier bij het uitgaan van de school op en gaven hem een pak rammel. Daarbij liep hij schrammen, butsen en builen op.
Zijn medescholieren vertellen dat de aanvallers van Marokkaanse afkomst waren en geen leerling zijn op de Dalton Scholengemeenschap zaten. Wat er precies mis was aan de spreekbeurt weten zij niet. Volgens hen had ook de lerares van de jongen niets aanstootgevends in zijn verhaal kunnen ontdekken.

Telegraaf, 20 november 2004

Moskee verkoopt omstreden boek

Nederland, april 2004

De El Tawheed moskee in Amsterdam verkoopt in haar boekhandel een boek van Ibn Taymiyya, een schriftgeleerde uit de 13e/14e eeuw. In het boek staat onder meer dat een echtgenoot zijn vrouw moet slaan als ze liegt. Als de vrouw hem seksuele omgang weigert hoeft hij niet langer voor haar te zorgen. Ook bepleit het boek besnijdenis van zowel jongens als meisjes.
Er was al eerder commotie rond de moskee. De 9/11 terrorist Atta zou er ideologische training hebben verkregen en sheikh Al-Aqeel was lange tijd formeel met de moskee verbonden. Sheikh Al-Aqeel wordt door Duitsland verdacht van banden met een terreurcel in Berlijn. Hij maakt nog steeds deel uit van een Stichting op hetzelfde adres als de moskee.

Expatica, 8 april 2004

Eton benoemt imam in staf

Engeland, april 2004

De beroemde kostschool Eton neemt imam Monawar Hussain op in de staf. Hussain zal verantwoordelijk zijn voor de spirituele vorming van de moslim studenten. Monawar Hussain studeerde af in Oxford.
Op Eton zijn al vier Anglicaanse priesters, een katholieke kapelaan en een Joodse onderwijzer.
Hussain zelf over zijn nieuwe baan: ‘Dit is een fantastische stap voorwaarts in het bevorderen van wederzijds begrip tussen het westen en de islam. Ik hoop dat het ook op andere scholen gaat gebeuren. Het is belangrijk dat moslim leerlingen en alle andere leerlingen de moslim cultuur leren begrijpen. Ik ga debatten organiseren over de oorlog in Irak en over Israël waar iedereen welkom is.’ Hussain hoopt dat hij op Eton ook niet-moslim studenten kan onderwijzen over de islam.

Religion News Weblog, 19 april 2004