Moskee verkoopt omstreden boek

Nederland, april 2004

De El Tawheed moskee in Amsterdam verkoopt in haar boekhandel een boek van Ibn Taymiyya, een schriftgeleerde uit de 13e/14e eeuw. In het boek staat onder meer dat een echtgenoot zijn vrouw moet slaan als ze liegt. Als de vrouw hem seksuele omgang weigert hoeft hij niet langer voor haar te zorgen. Ook bepleit het boek besnijdenis van zowel jongens als meisjes.
Er was al eerder commotie rond de moskee. De 9/11 terrorist Atta zou er ideologische training hebben verkregen en sheikh Al-Aqeel was lange tijd formeel met de moskee verbonden. Sheikh Al-Aqeel wordt door Duitsland verdacht van banden met een terreurcel in Berlijn. Hij maakt nog steeds deel uit van een Stichting op hetzelfde adres als de moskee.

Expatica, 8 april 2004

Eton benoemt imam in staf

Engeland, april 2004

De beroemde kostschool Eton neemt imam Monawar Hussain op in de staf. Hussain zal verantwoordelijk zijn voor de spirituele vorming van de moslim studenten. Monawar Hussain studeerde af in Oxford.
Op Eton zijn al vier Anglicaanse priesters, een katholieke kapelaan en een Joodse onderwijzer.
Hussain zelf over zijn nieuwe baan: ‘Dit is een fantastische stap voorwaarts in het bevorderen van wederzijds begrip tussen het westen en de islam. Ik hoop dat het ook op andere scholen gaat gebeuren. Het is belangrijk dat moslim leerlingen en alle andere leerlingen de moslim cultuur leren begrijpen. Ik ga debatten organiseren over de oorlog in Irak en over Israël waar iedereen welkom is.’ Hussain hoopt dat hij op Eton ook niet-moslim studenten kan onderwijzen over de islam.

Religion News Weblog, 19 april 2004

Moslim vrouwen vrijgesteld van fotoplicht identiteitskaart

Engeland, april 2004

Moslim vrouwen zijn vrijgesteld van de verplichting van een pasfoto op hun identiteitsbewijs. Ze hoeven hun gezicht niet prijs te geven aan de openbaarheid. Met deze maatregel reageert de regering op de angst onder moslims dat de nieuwe kaart hen stigmatiseert in de ‘war on terror’.
David Blunkett, minister van Binnenlandse Zaken lag onder vuur over de invoering van het eerste identiteitsbewijs sinds de 2e wereldoorlog. Daarom maakten regeringswoordvoerders duidelijk dat de pasfoto verplichting niet geldt voor moslimvrouwen. Vingerafdrukken en irisherkenning zijn voldoende.
‘We voeren opbouwend gesprekken met de moslimgemeenschap en ze kunnen ervan verzekerd zijn hen dat we hun standpunten bijzonder serieus nemen, ‘ zo zegt een bron uit Blunketts directe omgeving. Binnenlandse Zaken kwam tot haar standpunten nadat de Muslim Council of Britain haar bezorgdheid had uitgesproken.

The Observer, 25 april 2004

Leden Britse elite bekeren zich tot islam

|

Engeland, februari 2004

Yusuf Islam, de moslim geworden Cat Stevens

Uit een studie van Yahya (vroeger Jonathan) Birt, de zoon van Lord Birt, de voormalige directeur van de BBC blijkt dat ruim 14000 Britten zich tot de islam bekeerden. Ook Birt zelf bekeerde zich tot de islam. Naar eigen zeggen vanwege de diepgang, het evenwicht en de spiritualiteit van de moslim levenswijze.
Birts moeder, Emma Clark, kleindochter van voormalig premier Herbert Asquith werkte mee aan het ontwerp voor een islamitische tuin voor de Prins van Wales in Highgrove. Clark werkt nu aan een soortgelijk tuin voor een moskee in Woking.
Uit een studie van de Sunday Times van 22 februari dit jaar, blijkt dat diverse leden van de elite zich bekeerden tot de islam. Het gaat onder meer om landeigenaren, beroemdheden en leden van de Engelse adel. Zij wenden zich tot de islam uit teleurstelling over westerse waarden.
Ook de graaf van Yarborough, bekeerde zich en nam de naam Abdul Mateen aan. Een andere bekende bekeerling is Yusuf Islam, de zanger Cat Stevens .
Deze trend wordt aangemoedigd door moslim leiders, die er van overtuigd zijn dat de bekering van prominente figuren de islamitische gemeenschap zal beschermen. Zo staat er een lijst op internet waarop prominenten worden genoemd die zich bekeerden.
De Muslim Council of Britain trok Joe Ahmed-Dobson, zoon van voormalig staatssecretaris Frank Dobson aan als voorzitter van een comité om de islam te promoten.

 

Religion News Weblog, 26 februari 2004
Lijst van prominente bekeerlingen
From Cat Stevens to Yusuf Islam (video)
Recent Interview With Pop Star Cat Stevens Yusuf Islam (video)
A is for Allah by Yusuf Islam - Cat Stevens (video)

Zwemuurtje speciaal voor allochtone mannen

Nederland, oktober 2006

Het eerste zwemuurtje voor allochtone mannen in het Eindhovense Ir. Ottenbad heeft gisteravond twintig zwemmers getrokken. Gebiedsmanager Sportparken Noord Henny Beekwilder was daar tevreden mee. Hij hoopt dat het aantal op den duur zal aantrekken tot vijftig é tachtig. ‘Wij hebben immers als opdracht zo veel mogelijk Eindhovenaren te laten participeren in het sporten.’
Niet iedereen is blij met het besluit van het zwembad om in te gaan op het verzoek van een groep allochtone mannen om zonder vrouwen van het zwembad gebruik te maken. Piet van den Berg komt er al twaalf jaar, sinds enige tijd op donderdagavond mét een groep waarin ook vrouwen zitten. Boos zegt hij tegen Beekwilder: ‘Opeens zijn die niet meer welkom. Waarom kunnen allochtone mannen niet met anderen zwemmen? Ze moeten toch integreren?’
Het bad is op donderdagochtend en vrijdagavond gereserveerd voor vrouwen. ‘Dat is tóch goed voor integratie, of participatie zoals we tegenwoordig zeggen’ meent Beekwilder. ‘Het is vooral populair bij allochtone vrouwen.'

Eindhovens Dagblad, 5 oktober 2006

Medicijnen studie aanpassen voor moslimstudenten?

Engeland, februari 2003

Medicijnen studenten van islamitische komaf weigeren steeds vaker om over abortus te leren of hoe ze geslachtsziekten kunnen behandelen. Geslachtsziekten zijn in hun ogen bijvoorbeeld een straf voor immoreel gedrag. Een hoogleraar, die anoniem wil blijven, zegt dat hij soms ook opmerkingen krijgt over de examenstof. Zo klaagde een moslimstudent dat hij volgens zijn geloof de vragen over anticonceptie niet mocht beantwoorden.
Medische opleidingen zijn om deze reden huiverig om moslimstudenten aan te nemen.
Jafer Qureshi, bestuurslid van de Muslim Doctors’ and Dentists’ Association, zegt dat veel medische opleidingen ’nog steeds niet door hebben’ dat moslimstudenten bepaalde dingen niet willen. ‘We willen geen abortussen om niet-medische redenen doen en zijn het niet eens met bevruchting met donorsperma. We hebben ons ook stevig verzet tegen het beleid van de Britse Medical Association (BMA) op het punt van euthanasie’.

Times Online, 17 februari 2003

Halal en ramadan in Molenbeek

België, februari 2006

De Brusselse gemeente Molenbeek gaat naast de voorbereiding van traditionele maaltijden ook halal maaltijden invoeren in zijn netwerk van gemeentescholen. Agenten mogen tijdens de ramadan in Molenbeek geen koffie drinken of op straat een broodje eten.

Newsletter 31 van de Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Excuses aan gevangenen vanwege varkensvlees

Engeland, augustus 2004

De Belmarsh gevangenis, waar moslims zitten die terroristische aanslagen zouden beramen, biedt excuses aan voor het opdienen van ‘halal’ varkensvlees.
Een van de gevangenen is Abu Hamza, de radicale geestelijke voor wie de Verenigde Staten een uitleveringsverzoek hebben ingediend. De staf van Belmarsh doet haar best tegemoet te komen aan de religieuze verlangens van moslimgevangenen.
Voor moslims is varkensvlees haram of onrein. De directeur van Belmarsh bood zijn verontschuldigingen aan de moslimgevangenen aan. Inayat Bunglawala van de Muslim Council of Britain (MCB) veroordeelde het incident als ‘ongelooflijk ongevoelig’.

The Guardian, 21 augustus, 2004

Agent weigert dienst bij Israëlische ambassade

Engeland, oktober 2006

Een moslim politieagent werd vrijgesteld van het bewaken van de Israëlische ambassade op ‘morele gronden’. Een van de werknemers bij de Metropolitan Police's Diplomatic Protection Group weigerde te posten vanwege de Israëlische bombardementen op Libanon en de moslimslachtoffers.
Het besluit om de agent ergens anders dienst te laten doen, veroorzaakte grote beroering bij Scotland yard. Critici stellen dat de zaak een precedent heft geschapen dat in de toekomst nog voor problemen kan zorgen.
Een bron bij de Metropolitan Police Federation: 'Er wordt van ons verwacht dat we service bieden of je het nu in politiek en religieus opzicht met iemand eens bent of niet. Agenten moeten niet zelf kunnen bepalen voor wie ze al dan niet werken’.

This is London, 5 oktober 2006

Moslims willen in kathedraal bidden

Spanje, december 2006

Spaanse moslims hebben paus Benedictus XVI verzocht om te mogen bidden in de kathedraal van Córdoba. Deze kathedraal was van oorsprong een moskee, die werd gebouwd tijdens de islamitische periode in Spanje. In de 13e eeuw werd de bestemming van moskee gewijzigd in die van kathedraal.
De Islamitische Raad zegt in haar verzoekbrief: ‘We willen geen heilige plaats overnemen. We willen er een oecumenische ruimte van maken, die van grote betekenis kan zijn voor de wereldvrede.’
Eerder deze maand gaf de Conferentie van Katholieke Bisschoppen in Spanje een verklaring uit waarin ze stelden dat ze niet van plan zijn om met andere godsdiensten te onderhandelen over gebruik van de kathedraal.

New York Times, 27 december 2006