Moslim vrouwen vrijgesteld van fotoplicht identiteitskaart

Engeland, april 2004

Moslim vrouwen zijn vrijgesteld van de verplichting van een pasfoto op hun identiteitsbewijs. Ze hoeven hun gezicht niet prijs te geven aan de openbaarheid. Met deze maatregel reageert de regering op de angst onder moslims dat de nieuwe kaart hen stigmatiseert in de ‘war on terror’.
David Blunkett, minister van Binnenlandse Zaken lag onder vuur over de invoering van het eerste identiteitsbewijs sinds de 2e wereldoorlog. Daarom maakten regeringswoordvoerders duidelijk dat de pasfoto verplichting niet geldt voor moslimvrouwen. Vingerafdrukken en irisherkenning zijn voldoende.
‘We voeren opbouwend gesprekken met de moslimgemeenschap en ze kunnen ervan verzekerd zijn hen dat we hun standpunten bijzonder serieus nemen, ‘ zo zegt een bron uit Blunketts directe omgeving. Binnenlandse Zaken kwam tot haar standpunten nadat de Muslim Council of Britain haar bezorgdheid had uitgesproken.

The Observer, 25 april 2004

Leden Britse elite bekeren zich tot islam

|

Engeland, februari 2004

Yusuf Islam, de moslim geworden Cat Stevens

Uit een studie van Yahya (vroeger Jonathan) Birt, de zoon van Lord Birt, de voormalige directeur van de BBC blijkt dat ruim 14000 Britten zich tot de islam bekeerden. Ook Birt zelf bekeerde zich tot de islam. Naar eigen zeggen vanwege de diepgang, het evenwicht en de spiritualiteit van de moslim levenswijze.
Birts moeder, Emma Clark, kleindochter van voormalig premier Herbert Asquith werkte mee aan het ontwerp voor een islamitische tuin voor de Prins van Wales in Highgrove. Clark werkt nu aan een soortgelijk tuin voor een moskee in Woking.
Uit een studie van de Sunday Times van 22 februari dit jaar, blijkt dat diverse leden van de elite zich bekeerden tot de islam. Het gaat onder meer om landeigenaren, beroemdheden en leden van de Engelse adel. Zij wenden zich tot de islam uit teleurstelling over westerse waarden.
Ook de graaf van Yarborough, bekeerde zich en nam de naam Abdul Mateen aan. Een andere bekende bekeerling is Yusuf Islam, de zanger Cat Stevens .
Deze trend wordt aangemoedigd door moslim leiders, die er van overtuigd zijn dat de bekering van prominente figuren de islamitische gemeenschap zal beschermen. Zo staat er een lijst op internet waarop prominenten worden genoemd die zich bekeerden.
De Muslim Council of Britain trok Joe Ahmed-Dobson, zoon van voormalig staatssecretaris Frank Dobson aan als voorzitter van een comité om de islam te promoten.

 

Religion News Weblog, 26 februari 2004
Lijst van prominente bekeerlingen
From Cat Stevens to Yusuf Islam (video)
Recent Interview With Pop Star Cat Stevens Yusuf Islam (video)
A is for Allah by Yusuf Islam - Cat Stevens (video)

Zwemuurtje speciaal voor allochtone mannen

Nederland, oktober 2006

Het eerste zwemuurtje voor allochtone mannen in het Eindhovense Ir. Ottenbad heeft gisteravond twintig zwemmers getrokken. Gebiedsmanager Sportparken Noord Henny Beekwilder was daar tevreden mee. Hij hoopt dat het aantal op den duur zal aantrekken tot vijftig é tachtig. ‘Wij hebben immers als opdracht zo veel mogelijk Eindhovenaren te laten participeren in het sporten.’
Niet iedereen is blij met het besluit van het zwembad om in te gaan op het verzoek van een groep allochtone mannen om zonder vrouwen van het zwembad gebruik te maken. Piet van den Berg komt er al twaalf jaar, sinds enige tijd op donderdagavond mét een groep waarin ook vrouwen zitten. Boos zegt hij tegen Beekwilder: ‘Opeens zijn die niet meer welkom. Waarom kunnen allochtone mannen niet met anderen zwemmen? Ze moeten toch integreren?’
Het bad is op donderdagochtend en vrijdagavond gereserveerd voor vrouwen. ‘Dat is tóch goed voor integratie, of participatie zoals we tegenwoordig zeggen’ meent Beekwilder. ‘Het is vooral populair bij allochtone vrouwen.'

Eindhovens Dagblad, 5 oktober 2006

Medicijnen studie aanpassen voor moslimstudenten?

Engeland, februari 2003

Medicijnen studenten van islamitische komaf weigeren steeds vaker om over abortus te leren of hoe ze geslachtsziekten kunnen behandelen. Geslachtsziekten zijn in hun ogen bijvoorbeeld een straf voor immoreel gedrag. Een hoogleraar, die anoniem wil blijven, zegt dat hij soms ook opmerkingen krijgt over de examenstof. Zo klaagde een moslimstudent dat hij volgens zijn geloof de vragen over anticonceptie niet mocht beantwoorden.
Medische opleidingen zijn om deze reden huiverig om moslimstudenten aan te nemen.
Jafer Qureshi, bestuurslid van de Muslim Doctors’ and Dentists’ Association, zegt dat veel medische opleidingen ’nog steeds niet door hebben’ dat moslimstudenten bepaalde dingen niet willen. ‘We willen geen abortussen om niet-medische redenen doen en zijn het niet eens met bevruchting met donorsperma. We hebben ons ook stevig verzet tegen het beleid van de Britse Medical Association (BMA) op het punt van euthanasie’.

Times Online, 17 februari 2003

Halal en ramadan in Molenbeek

België, februari 2006

De Brusselse gemeente Molenbeek gaat naast de voorbereiding van traditionele maaltijden ook halal maaltijden invoeren in zijn netwerk van gemeentescholen. Agenten mogen tijdens de ramadan in Molenbeek geen koffie drinken of op straat een broodje eten.

Newsletter 31 van de Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Excuses aan gevangenen vanwege varkensvlees

Engeland, augustus 2004

De Belmarsh gevangenis, waar moslims zitten die terroristische aanslagen zouden beramen, biedt excuses aan voor het opdienen van ‘halal’ varkensvlees.
Een van de gevangenen is Abu Hamza, de radicale geestelijke voor wie de Verenigde Staten een uitleveringsverzoek hebben ingediend. De staf van Belmarsh doet haar best tegemoet te komen aan de religieuze verlangens van moslimgevangenen.
Voor moslims is varkensvlees haram of onrein. De directeur van Belmarsh bood zijn verontschuldigingen aan de moslimgevangenen aan. Inayat Bunglawala van de Muslim Council of Britain (MCB) veroordeelde het incident als ‘ongelooflijk ongevoelig’.

The Guardian, 21 augustus, 2004

Agent weigert dienst bij Israëlische ambassade

Engeland, oktober 2006

Een moslim politieagent werd vrijgesteld van het bewaken van de Israëlische ambassade op ‘morele gronden’. Een van de werknemers bij de Metropolitan Police's Diplomatic Protection Group weigerde te posten vanwege de Israëlische bombardementen op Libanon en de moslimslachtoffers.
Het besluit om de agent ergens anders dienst te laten doen, veroorzaakte grote beroering bij Scotland yard. Critici stellen dat de zaak een precedent heft geschapen dat in de toekomst nog voor problemen kan zorgen.
Een bron bij de Metropolitan Police Federation: 'Er wordt van ons verwacht dat we service bieden of je het nu in politiek en religieus opzicht met iemand eens bent of niet. Agenten moeten niet zelf kunnen bepalen voor wie ze al dan niet werken’.

This is London, 5 oktober 2006

Moslims willen in kathedraal bidden

Spanje, december 2006

Spaanse moslims hebben paus Benedictus XVI verzocht om te mogen bidden in de kathedraal van Córdoba. Deze kathedraal was van oorsprong een moskee, die werd gebouwd tijdens de islamitische periode in Spanje. In de 13e eeuw werd de bestemming van moskee gewijzigd in die van kathedraal.
De Islamitische Raad zegt in haar verzoekbrief: ‘We willen geen heilige plaats overnemen. We willen er een oecumenische ruimte van maken, die van grote betekenis kan zijn voor de wereldvrede.’
Eerder deze maand gaf de Conferentie van Katholieke Bisschoppen in Spanje een verklaring uit waarin ze stelden dat ze niet van plan zijn om met andere godsdiensten te onderhandelen over gebruik van de kathedraal.

New York Times, 27 december 2006

Kersttoespraak door gesluierde moslima

Engeland, december 2006

Terwijl koningin Elizabeth op de BBC haar jaarlijkse kersttoespraak hield, sprak een volledig gesluierde moslima op de Britse televisiezender Channel 4 de wens uit voor vrede op aarde.
De zes minuten durende toespraak leidde tot veel kritiek in Groot-Brittannië, waar de toespraak van de Britse koningin een echte kersttraditie is. Wanneer de Britten hun kerstmaal hebben gegeten, zitten ze gezamenlijk om de buis om naar de boodschap van hun staatshoofd te luisteren.
De 33-jarige moslima Khadija wenste de wereld, ongeacht ras, kleur of geloof, al het beste toe. Ze zei zich vooral bevrijd te voelen sinds ze de sluier draagt. In het afgelopen jaar hebben veel Britse politici zich uitgesproken tegen het dragen van de niqab. De Britse premier Tony Blair noemde de niqab eerder dit jaar een teken van isolement, die een goede communicatie in de weg staat.
Critici vinden het onverstandig dat de moslimgemeenschap zich als antimonarchistisch presenteert. De Channel 4-toespraak trekt vooral mensen die niet naar de koningin willen kijken.
Khadija is een tot de islam bekeerde Britse vrouw. Haar oorspronkelijke naam is Elaine Atkinson. Ze is de achterkleindochter van een suffragette en was zelf tot 1996 actief als radicaal feministe. Ze werkt voor een radicale islamitische groep die de politieke controle over Pakistan tracht te vestigen.
Hoewel Khadija/Atkinson zich als gematigd presenteerde, tekende ze eerder voor de uitspraak dat ongelovigen als ratten in de tredmolen van het consumentisme lopen. Eerder dit haar zei ze op een islamitische conferentie in Sheffield dat het moreel verkeerd is om naar muziek te luisteren of naar soaps te kijken. Volgens haar is het zelfs beter helemaal geen TV te kijken.

Elsevier, 26 december 2006
Daily Mail, 29 december 2006

Aanstekers te koop met afbeelding Hezbollah

België, september 2006

Op de aanstekers met de afbeelding van de Britse voetballer Paul Scholes die in Brusselse nachtwinkels verkocht worden, staat het embleem van Hezbollah. Dat schrijft La Dernière Heure vrijdag.
Wanneer je de plastic sticker met de afbeelding van de speler verwijdert, is een vuist te zien die naar de hemel zwaait en die een kalasjnikov vasthoudt met een inscriptie in het Arabisch. Het gaat om het embleem van Hezbollah. Volgens de krant staat het vast dat de verkoop van de aanstekers op een zeker moment geld heeft opgeleverd voor het terrorisme.

Moslim Media, 1 september 2006