Islamitisch ziekenhuis mogelijk in Rotterdam

Nederland, september 2006

Het Ziekenhuisconsortium van ondernemer Paul Sturkenboom ontvouwt plannen voor een islamitisch ziekenhuis.
In dit ziekenhuis zal de behandeling van mannen door mannelijke dokters plaatsvinden en de behandeling van vrouwen door vrouwelijke dokters. Voor de niet-acute zorg komen er afzonderlijke verpleegafdelingen voor mannen en vrouwen. De voeding zal halal zijn en er zal ook gewerkt worden met islamitische geneesmiddelen en kruiden. Daarnaast komt er een islamitische gebedsruimte met een ziekenhuisimam en er wordt rekening gehouden met islamitische bouwprincipes. Aangrenzend komt een zorghotel met een restaurant waar halal-voedsel verkrijgbaar zal zijn.
Volgens sommige islamitische organisaties houden veel ziekenhuizen al rekening met specifieke wensen van moslims. Er zijn daar al gebedsruimten en imams en er wordt halal-eten aangeboden. Ook wordt vaak geprobeerd rekening te houden met de wensen van vrouwen die door vrouwen willen worden verpleegd. Een woordvoerster van het VU Medisch Centrum in Amsterdam laat weten al zeker tien jaar dergelijke voorzieningen aan te bieden. Naast halal-voedsel biedt het kosjer voedsel aan omdat joodse patiënten daarnaar vragen. ,Wanneer iemand alleen door een vrouwelijke arts wil worden behandeld, wordt in alle redelijkheid met die wens rekening gehouden.'

Financieel Dagblad, 27 september 2006
Nederlands Dagblad, 28 september 2006
Elsevier, 27 september 2006

Prent van Mohammed niet op voorkant van boek

Engeland, september 2006

De Tunesische auteur Abdelwahab Meddeb koos voor zijn laatste boek Contre-Prêches (Contra Preken) als illustratie op de voorzijde een illustratie uit van de profeet Mohammed.
De afbeelding waarop Mohammed door de engel Gabriel wordt bezocht, werd in 1302 voor het eerst gepubliceerd in een boek van Rashid ad-Din.
De rechten ervan berusten bij de bibliotheek van de Universiteit van Edinburgh. De universiteit verbood Meddeb uitdrukkelijk deze Mohammed op de omslag van zijn boek te zetten. Het mocht wel heel klein in een binnenflap.
Het is voor moslims ten strengste verboden om de grondlegger van de islam af te beelden en de universiteit vreesde protesten door moslims.

Trouw, 28 september 2006

Opera Idomeneo: geen opvoering uit angst voor moslimextremisme

Duitsland, september 2006

Op advies van de Duitse politie heeft de Berlijnse opera een aantal voorstellingen van Mozarts Idomeneo geschrapt. De politie vreesde negatieve reacties uit islamitische hoek, omdat de profeet Mohammed erin voorkomt. In Mozarts oorspronkelijke Idomeneo uit 1781 komt alleen de Griekse zeegod Poseidon voor, maar regisseur Neuenfels voegt daar Jezus, Boeddha en Mohammed aan toe. De Kretenzer koning Idomeneo onthooft ze alledrie.
Het afbeelden van Mohammed is taboe voor de meeste moslims, zijn onthoofding zou nog ongunstiger worden ontvangen. Neuenfels zou de scène bedoeld hebben als radicale afrekening met religie en godsdienstoorlogen. De opvoering van regisseur Hans Neuenfels leidde al tijdens de première eind 2003 tot protesten van het publiek.
Na een debat met o.a. de verantwoordelijke wethouders wordt besloten de voorstellingen in een later stadium alsnog te laten doorgaan. De datum daarvan was nog onbekend.
Minister van binnenlandse zaken Wolfgang Schäuble meldde de deelnemers aan de eerste Duitse Islamconferentie unaniem vóór opvoering van de opera waren en die ook graag gezamenlijk zouden bezoeken. Maar Ali Kizilkaya van de conservatieve Islamraad verklaarde een dag later ’dat men van hem niet kon verlangen, toe te zien hoe het hoofd van de profeet wordt afgehakt’.
In december 2006 wordt de opera alsnog opgevoerd. Ondertussen zijn de vier hoofden van Mohammed, Jezus, Boeddha en Poseidon om onduidelijke redenen verdwenen. Er worden nieuwe hoofden gemaakt. Twee moslimleiders die waremn uitgenodigd de voorstellen te bezoeken, weigerden acte de presense tegeven. Het going om Aiman Mazyek, voorzitter van de centrale duitse moslimraad en om Ali Kizilkaya, voorzitter van de moslim raad.

Expatica, 17 december 2006
DL-Online, 17 december 2006
Trouw, 4 oktober 2006

Koningin Elizabeth geeft toestemming voor islamitische gebedsruimte op Windsor

Engeland, september 2006

De islamitische vastenperiode ramadan wordt op Windsor in acht genomen met de zegen van koningin Elizabeth. De koningin heeft ingestemd met de inrichting van een islamitische gebedsruimte voor een van haar personeelsleden. Windsor is Elizabeth’s favoriete residentie.
De 19-jarige Nagina Chaudhry werkt in de kadoshop van Windsor. Tijdens de ramadan moeten moslims halverwege de dag een half uur bidden. Chaudry is opgetogen: ‘Het is geweldig om de eerste moslim op Windsor die de namaz (gebed) zegt. Ik zei het gebed met grotere kracht dan normaal, omdat ik wist dat dit een historisch moment was’.

Daily Mail, 29 september 2006
Khloud, 6 oktober 2006

Islamitische docente weigert hand te geven

Nederland, september/november 2006

Een islamitische docent, die lesgeeft op de openbare scholengemeenschap Vader Rijn College in Utrecht, is voor onbepaalde tijd geschorst omdat zij opeens mannen geen hand meer wil geven.
De school legde de zaak voor aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), omdat de directie het onacceptabel vindt dat docenten een politieke of godsdienstige stelling innemen op een openbare school. Een docent heeft een voorbeeldfunctie, vindt directeur van het vader Rijn College, Engbers: 'Je wilt vermijden dat jongeren leren geen hand te geven. Dat kan een probleem zijn bij een sollicitatiegesprek of op je werk.’
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vindt dat de vmbo-school niet van een docente mag vragen dat ze haar mannelijke collega's een hand geeft. Woordvoerder Marcel Scholten zegt tegen Elsevier dat handenschudden weliswaar 'een gedragsnorm' is, maar dat de Commissie oordeelde dat vrijheid van godsdienst een grondwettelijk recht is en dus zwaarder weegt. De CBG vindt dat er voor een moslim-docente naast de handdruk nog meer gangbare omgangsvormen in Nederland zijn.
Ook eerder dit jaar gaf de CGB in een soortgelijke kwestie de moslima gelijk. Een studente werd geweigerd voor een opleiding tot onderwijsassistent, omdat ook zij weigerde om mannen een hand te geven. De school vond handen schudden noodzakelijk voor deelname aan het onderwijs, de commissie oordeelde echter dat de school haar discrimineerde om haar religie. De CGB adviseerde toen dat een vriendelihke hoofdknik en desgewenst uitleg ook voldoende is.

Elsevier, 8 september 2006
Elsevier, 7 november 2006

Bidden onder werktijd

Engeland, september 2006

Islamitisch personeel van een warenhuis in Oldham klaagt dat hun werkgever geen faciliteiten aanbiedt om tijdens ramadan te bidden. De directeur had eerder weliswaar een gebedsruimte ingericht, maar deze beviel echter niet, omdat de muziek uit het warenhuis er nog te horen zou zijn.
Een ander punt van kritiek is het feit dat mensen door moeten werken op het moment dat de iftar-maaltijd zou moeten plaatsvinden. De iftar maaltijd tijdens de ramadan vindt elke avond plaats na zonsondergang.
Een woordvoerder van het warenhuis zegt: ‘We bekijken nu of we het eens kunnen worden en over manier waarop onze collega’s het beste hun vasten kunnen verbreken. Nu kunnen de mensen tijdens hun werk eten tijdens de iftar. We werken aan een oplossing’.

Oldham Advertiser, 27 september 2006

Engelse staatssecretaris wil meer vrouwen met hoofddoek op TV

Engeland, september 2006

Moslim vrouwen met een nikaab, chador of hoofddoek zouden een vooraanstaande rol in de media moeten spelen, aldus een rapport dat Staatssecretaris voor Integratie Ruth Kelly gisteren uitbracht. Ze zouden vooral ook op TV te zien moeten zijn als voorbeeld voor andere moslimvrouwen. De regering vindt het belangrijk dat vrouwen uit etnische minderheden discriminatie op het werk overwinnen en een belangrijke rol in het openbare leven spelen.
Slechts 24% van de vrouwen van Pakistaanse of Bengaalse komaf hebben een baan, terwijl dat percentage voor andere vrouwen 70% bedraagt.
Het rapport ‘Engaging with Muslim Women’ was gebaseerd op een seminar op Downingstreet 10 waar moslimvrouwen hun standpunten kenbaar maakten aan Tony Blair en Ruth Kelly. Dit seminar maakte deel uit van de dialoog na de aanslagen van 7 juli in Londen. De vrouwen vertelden Blair dat ze wilden dat de media hen serieuzer zouden nemen.

Telegraph, 21 september 2006

Pinokkio tot islam bekeerd

Turkije, augustus 2006

Uitgevers van schoolboeken hebben een aantal boeken van de top100 boekenlijst voor Turkse scholen geïslamiseerd. De boeken hebben een stempel van het ministerie van onderwijs. De uitgevers profiteren daarmee van het feit dat de boeken zijn aanbevolen door het ministerie.
Het gaat in een aantal gevallen om westerse klassiekers. Zo zegt Pinokkio tegen zijn maker Gepetto: ‘geef me wat brood in Allahs naam’. In De drie Musketiers krijgt D'Artagnan te horen dat hij Aramis niet kan bezoeken, omdat deze bekeerd is tot de islam na zijn ziekte. Tom Sawyer leert islamitische gebeden en Arabische woorden. Het Zwitserse weesmeisje Heidy uit het boek van Johanna Spyri krijgt het advies om tot Allah te bidden. Ook de fabels van La Fontaine werden aangepast, net als Les Miserables van Victor Hugo.
Premier Erdogan heeft opgeroepen om actie tegen de betreffende uitgevers te ondernemen. Minister van onderwijs Çelik gaat de uitgevers voor de rechter dagen.

Telegraph, 31 augustus 2006

Moslimgroepen willen sharia en speciale islamitische feestdagen

Engeland, augustus 2006

Op uitnodiging van staatssecretaris Ruth Kelly spraken moslimleiders met de Britse regering over voorkomen van extremisme. De bijeenkomst vond plaats na de ontdekking van de plannen om vliegtuigen op te blazen door moslimextremisten. Dr Syed Aziz Pasha, secretaris van de Union of Muslim Organisations in Engeland en Ierland, verklaarde na afloop: ‘We stelden de staatssecretaris voor om ons godsdienstrechten te geven. Dan zien de jongeren in onze achterban dat ze dezelfde rechten hebben als iedereen’.
Dertig gematigde moslims bepleitten dat ramadan en Eid-ul-Adha openbare feestdagen zouden worden. Zij wilden ook de invoering van sharia familie recht Dr Paha: ‘we willen graag samenwerken met de overheid, maar dat moet natuurlijk wel op basis van gelijkwaardigheid’.
Uit een onderzoek dat plaatsvond kort voor de bijeenkomst met de moslimleiders, bleek dat een derde van de Britse moslims voor invoering van de sharia is. Hetzelfde aantal wil dat Engeland ooit een moslimstaat wordt.
Woordvoerder Inayat Bunglawala van de Muslim Council of Britain (MCB) ook aanwezig op dezelfde bijeenkomst, distantieerde zich van de uitlatingen van de UMO

Dailymail, 15 augustus 2006

SouthPark niet gewaardeerd door Bosnische moslims

Bosnië, augustus 2006

Bosnische moslims kunnen de Amerikaanse tekenfilmserie South Park niet waarderen. Zij zijn woedend over een aflevering waarin de profeet Mohammed zij aan zij optreedt met Jezus Christus, Krishna en Boeddha. De islam verbiedt afbeeldingen van de profeet In Bosnië is bijna 40 procent van de 3,8 miljoen inwoners moslim. De Bosnische moslimleider Enes Ljevakoviæ noemt de aflevering onacceptabel en een provocatie. 'Zelfs in de Verenigde Staten werd de tekenfilm gecensureerd. Dat had het lokale Bosnische televisiestation ook moeten doen.'

Elsevier 2 augustus, 2006,