Kerk roept ambtenaren op tot burgerlijke ongehoorzaamheid over homohuwelijk

Spanje, april 2005

Terwijl de Spaanse legalisering van het homohuwelijk steeds dichterbij komt, wordt steeds duidelijker hoezeer de kwestie het land verdeelt. Uit opiniepeilingen blijkt dat de meeste Spanjaarden achter het homohuwelijk staan, maar de verhoudingen in het land staan onder grote druk door uitlatingen van de kerk.
De Spaanse 2e kamer keurde op 21 april een wetsvoorstel voor legalisering van het homohuwelijk goed. Het wetsvoorstel voorziet niet alleen in legalisatie van het homohuwelijk, maar maakt ook de weg vrij voor de adoptie van kinderen door homostellen. Spanje wordt bij goedkeuring na Nederland en België het derde land waar homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen.
De Spaanse kerk heeft zeer afkeurend gereageerd op het voorstel. Zo zei de Colombiaanse kardinaal Alfonso López Trujillo, president van de Pauselijke Raad voor het Gezin, dat de wet zou leiden tot ‘de afbraak van het gezin’. ‘Een wet is niet juist bij gratie van het feit dat het een wet is. Zondige zaken mogen mensen niet worden opgedrongen.’ De kardinaal noemt de wet ‘onmenselijk’ en hij roept ambtenaren op de uitvoering ervan te weigeren. ‘Ik heb het over werknemers die in hun beroep te maken krijgen met deze wet. Alle christenen moeten bereid zijn de hoogste prijs te betalen, zelfs als dat betekent dat ze hun baan verliezen.’

Credible.nl, 29 april 2005

‘Homo’s mogen geëxecuteerd worden’

Engeland, oktober 2006

Arshad Misbahi, imam van de grootste moskee in Manchester vindt dat seksueel actieve homo’s geëxecuteerd mogen worden.
Mishabi zei dit tijdens een gesprek met een psychotherapeut uit Manchester, John Casson. Casson:’ hij zei dat in een echt islamitische staat zulke straffen er bij horen. Executie is gerechtvaardigd als vier getuigen in een proces verklaren dat ze iemand homoseksuele handelingen hebben zien verrichten. Dit zou weliswaar leiden de dood van duizenden betekenen, maar daarmee zou je de hele maatschappij beschermen. Ik checkte of dit standpunt cultureel bepaald was of door de traditie. Maar hij was heel duidelijk dat het een centraal punt uit de islam is.’
Homovoorman Peter Tatchell: ‘het is schokkend dat een Britse imam pleit voor executie van homo’s en lesbo’s. De homofobie van Mishabi verschaft munitie aan homohaters. Zijn opmerkingen zorgen voor conflicten tussen manchesters homo gemeenschap en moslims’.

GCN.ie, Ireland gay magazine, 24 oktober 2006

CNV wil Pinksteren inruilen voor Suikerfeest

Nederland, oktober 2006

Het CNV wil dat er een erkende islamitische feestdag komt. Om een Suikerfeest of Offerfeest mogelijk te maken is de christelijke vakbond bereid tweede paasdag of Pinksteren op te offeren.
Vice-voorzitter van Splunder van het CNV zegt dat hij voorstander is van een snelle invoering van een erkende feestdag voor moslims. 'De feestdagen in Nederland stammen uit de christelijke traditie, daarom moeten we kijken of we een tweede paasdag of Pinksteren kunnen ruilen voor het Suiker - of Offerfeest,' zegt Van Splunder.
Ook de FNV is voor een islamitische feestdag. De bond vindt in elk geval dat er een islamitische vrije dag in de cao moet worden opgenomen. Volgens een beleidsmedewerker die in het programma aan het woord komt, is dat nu alleen nog niet gelukt omdat er te weinig moslims lid zijn van een vakbond.

Elsevier, 12 oktober 2006

Vrouwenpark in Istanbul

Turkije, oktober 2006

De wijk Baglicar van Istanbul heeft plannen in de maak om een park in te richten dat alleen toegankelijk is voor vrouwen. Baglicar wordt bestuurd door de AKP, de partij van premier Erdogan. In de stad Konya, in het zuidwesten, is eerder al een vrouwenpark aangelegd.
Het plan heeft tot scherpe veroordeling geleid door de oppositiepartij de CHP. Zo zei CHP vertegenwoordiger Bihlun Tamayligil in het parlement: ‘Hoe kun je de principes van de Turkse republiek verzoenen met de scheiding tussen man en vrouw?’ Al langer is er sprake van een scherpe controverse tussen de AKP die probeert een islamitische agenda door te drukken enerzijds en seculiere Turken en organisaties voor vrouwrechten anderzijds. Al eerder kondigde een aantal gemeentes die door de AKP worden bestuurd een alcoholverbod af. Bovendien willen deze gemeentes het hoofddoekenverbod in openbare gebouwen opheffen.
Volgens de burgemeester van Baglicar, Feyzullah Kiyiklik komen vrouwen zelden in parken, omdat ze worden lastiggevallen door mannen: ‘In een vrouwenpark kunnen ze in alle rust picknicken en met hun kinderen spelen.’ Uit een rondvraag onder vrouwen in de religieuze wijk blijkt daar behoeft aan te zijn. ‘Dan kunnen de gehoofddoekte vrouwen eindelijk buiten roken, want dat vind ik toch ordinair als er mannen bij zijn’, zegt een inwoonster.
Kiyiklik is geïrriteerd en weigert verder op de zaak in te gaan:’ We hebben het park nog niet klaar, we moeten er nog over beslissen. Maar als u belangstelling hebt, komt u dan vooral bij de opening, inshallah’.

Gulf Times, 28 oktober 2006

Mannen en vrouwen apart in collegezaal

Nederland, 17 oktober 2006

Het dringende verzoek van spreker Suhayb Salam dat mannen en vrouwen gescheiden plaats zouden nemen bij zijn lezing aan de Technische Universiteit Eindhoven leidde tot onvrede onder de aanwezigen. De multiculturele studentenvereniging Mosaic had voorafgaand aan de iftar-bijeenkomst een lezing gepland over de oorsprong en de betekenis van de ramadan, met als doel moslims en niet-moslims nader tot elkaar brengen.
Spreker Salam is de zoon van de Tilburgse imam Ahmad Salam die in 2004 weigerde minister Rita Verdonk de hand te schudden. ‘De spreker wilde dat de mannen voorin de zaal gingen zitten en de vrouwen achterin, om de poorten tot de ontucht niet te openen’ zegt studentenpastor Elisabeth Fricker.
De organisatoren waren het niet eens met de eis van Suhayb Salam: ‘We hebben hem duidelijk proberen te maken dat dit niet verstandig was op een universiteit bij een openbare lezing’ zegt de voorzitter van Mosaic Mohamed el Haddad ‘maar we konden hem niet overtuigen. Hij zei: ‘Of mannen en vrouwen gaan gescheiden zitten, of de lezing gaat niet door.’ We hadden geen keus.’
De organisatie wilde de ruim veertig aanwezigen niet teleurstellen door de lezing af te gelasten. De strikte scheiding van mannen en vrouwen hield uiteindelijk geen stand omdat laatkomers een willekeurige plek in de collegebanken uitkozen. Mosaic-voorzitter El Haddad benadrukt dat de lezing inhoudelijk voldeed aan de verwachtingen en dat de aanwezigen hierover positief waren. Moamina Kurdi, voorzitter van het vorige bestuur van Mosaic, zegt vooral negatieve dingen te hebben gehoord over de lezing. ‘Zowel van moslims, als van niet-moslims.’ Zelf is ze niet naar de lezing gegaan, omdat ze het niet eens was met de eis van de spreker. ‘Ik vind het heel jammer dat de bestuursleden niet het gevoel hadden dat dit fout was.’

Technische Universiteit Eindhoven

Italiaanse politica onder politiebescherming na TV optreden

Italië, oktober 2006

Daniela Santanche, volksvertegenwoordigster van de Nationale Alliantie in Lombardije, wordt sinds een TV optreden op Skychannel beschermd.
Santanche zei dat de koran geen hoofddoek voorschrijft voor vrouwen. Deze stelling werd krachtig weersproken door Abu Shwaima, de fundamentalistische imam van de moskee in Segrate vlak bij Milaan. In het debat schreeuwde Shwaima naar Santanche: ‘Dat is niet waar.Ik zal ongelovigen niet toestaan om over de koran te praten. De hoofddoek is een plicht die god oplegt. Als je dat niet gelooft ben je geen moslim’. Vervolgens schold hij Santanche uit voor ongelovige.
Daniela Santanche schreef onlangs een zeer kritisch boek over de positie van moslimvrouwen met als titel Woman Denied. De Italiaanse premier Romano Prodi zei vorige week: ‘als een vrouw een hoofddoek draagt, alles goed en wel, maar je moet haar gezicht wel kunnen zien’.

Middle East Times, 23 oktober 2006

‘Suikerfeest vrije dag voor alle Noren’

Noorwegen, oktober 2006

Moslims in Noorwegen willen dat het eind-van-de-ramadan feest of Eid al-Fitr een nationale vrije dag voor alle Noren wordt. Dat vindt Yousef Gilani, gemeenteraadslid in Drammen. In ieder geval zouden moslims op verzoek vrijaf moeten kunnen nemen. Omdat moslims een maankalender kennen, valt Eid ieder jaar op een andere datum.
Ook de Noorse ombudsvrouw Beate Gangås wil voor moslims een vrije dag:'Iedereen profiteert daarvan. Het is voor iedereen een win-win situatie'.

Aftenposten, 24 oktober 2006

Oorlog in Franse steden: elke dag 14 agenten gewond

Frankrijk, oktober 2006

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat als gevolg van geweld in armere voorsteden(banlieus) zo’n 2500 agenten per jaar verwondingen oplopen. In de banlieus wonen zeer overwegend mensen van Noord-Afrikaanse afkomst. Het lijkt erop dat het taboe om agenten aan te vallen gedurende patrouilles is verdwenen. Zodra agenten iemand willen arresteren, worden ze aangevallen.
Michel Thoomis, de secretaris van de vakbond Action Police, waarschuwt in een open brief aan minister van binnenlandse zaken Sarkozy voor een ‘intifada’ en pleit ervoor dat de politie in de gevaarlijkste wijken de beschikking krijgt over gepantserde auto’s.
De burgemeesters van de wijken waar het geweld het hevigst is, zijn bang dat er een vicieuze cirkel ontstaat. Het toenemende van jongeren in de banlieus lokt een harder optreden van de politie uit.

Volkskrant, 5 oktober 2006
Lijst Franse no-go gebieden

Archeologe aangeklaagd wegens onderzoek naar herkomst van hoofddoek

Turkije, oktober 2006

Een advocaat in Izmir heeft een vooraanstaand archeologe in Turkije, Muazzez Ilmiye Cig, aangeklaagd wegens uitlatingen in haar geschiedkundige werk over de oorsprong van de hoofddoek voor vrouwen in lang vervlogen tijden. Hij beschuldigt haar van het aanzetten tot haat op grond van religieuze inzichten.
De advocaat is gevallen over Cigs deskundigheid ten aanzien van de Sumeriërs. Cig schreef in een van haar publicaties dat de hoofddoek bij vrouwen voor het eerst meer dan drieduizend jaar geleden werd gedragen in de cultuur van de Sumeriërs. De priesteressen in die tijd hadden de taak hadden jongeren in te wijden in seksualiteit zonder zich te prostitueren. Zij droegen hoofddoeken, een dracht die zich vanuit Mesopotamië later naar andere culturen in het Midden-Oosten verspreidde.
Cig bevindt zich in het gezelschap van schrijvers, journalisten en onderzoekers die werden aangeklaagd wegens het schade toebrengen aan ‘Turksheid’.
De 92-jarige Cig is een bevlogen verdedigster van het seculiere Turkse systeem van scheiding tussen staat en moskee. Hoewel in Turkije hoofddoeken per wet zijn verboden in openbare gebouwen en op universiteiten, zijn ze bezig met een opmars. Cig moet zich 1 november in Istanbul verantwoorden en kan indien schuldig bevonden drie jaar cel krijgen.
Eerder dit jaar schreef Cig een brief aan Emine Erdogan, de echtgenote van premier Erdogan, met het verzoek haar hoofddoek niet meer te dragen, omdat ze een voorbeeldfunctie heeft voor andere vrouwen.

Jerusalem Post, 31 oktober 2006
Telegraaf, 18 oktober 2006

Delacroix taboe in schoolklas

Turkije, oktober 2006

Het beroemdste werk van de Franse schilder Eugène Delacroix, het schilderij De Vrijheid die het volk leidt is niet op zijn plaats in een schoolklas.
Op het schilderij staat een vrouw op blote voeten en met ontblote borsten. In de ene hand houdt ze de Franse driekleur en in de andere een geweer met bajonet. Ze symboliseert de volksopstand in 1830 tegen koning Karel X. Het ministerie van onderwijs stuurde een lesboek voor het vak mensenrechten en burgerschapskunde terug naar de uitgever, omdat er een reproductie van het schilderij in staat afgebeeld. Steen des aanstoots: de ontblote borst van de vrijheidsmaagd.
Ozgür Bozdogan, voorzitter van de Onderwijsvakbond, noemde het besluit van het ministerie onaanvaardbaar: ‘Dit is een voorbeeld van hoe de regeringspartij AKP tegen onderwijs en kunst aankijkt. De partij is bezig haar eigen wereldbeeld op te dringen in schoolboeken en naslagwerken.’
De regeringspartij van premier Recep Tayyip Erdogan wordt er door de liberale media, politieke partijen en de militaire top van beschuldigd dat zij haar conservatieve islamitische normen en waarden probeert op te leggen.

AD, 23 oktober 2006