Joodse scholieren met stenen bekogeld

België, december 2006

Een groep joodse chassidische scholieren tussen 13 en 15 jaar is tijdens een bezoek aan Beringen-Mijn bekogeld met stenen.
De groep ging voor het weekend op bezoek naar Beringen-Mijn. Toen ze daar aankwamen, werden ze met stenen bekogeld door plaatselijke allochtone jongeren. Die zouden ook antisemitische leuzen geroepen hebben. De ruiten van het verblijf van de joodse groep werden ingegooid.
De politie van Beringen heeft afgelopen weekend zes minderjarigen en vier meerderjarigen opgepakt voor het incident. De allochtone jongeren zijn in het weekend bij de Hasseltse parketmagistraat verschenen, waar ze alternatieve maatregelen opgelegd kregen.

De Standaard, 4 december 2006

Rouvoet van Christen Unie beveelt niet-democratisch boek aan

Nederland, december 2006

André Rouvoet, fractieleider van de ChristenUnie schreef een aanbeveling op de flaptekst voor het boek ‘De volken geroepen’ van Pieter Bos. Rouvoet kwalificeert het boek als ’verrassend en vernieuwend’.
Christenen moeten zich volgens Pieter Bos wapenen voor het komende einde der tijden. Hun belangrijkste wapen: gebed. Ze moeten God bij zijn strijd tijdens ’de oogst van de volken’ helpen.
Bos heeft weinig op met democratie. ‘Wij zijn sterk vervreemd van Gods werkelijkheid en zijn manier van handelen, via verbonden. Maar God, de Gemeente, het huwelijk en Jezus’ komende koningschap zijn niet democratisch.’ Ligt de democratische gedachte dan niet toch heel dicht bij onze christelijke harten, vraagt Bos retorisch. Antwoord: God sluit verbonden met de volken ‘waarbij van de uitverkoren partij absolute onderwerping wordt gevraagd. Gods verbond met de volken is niet democratisch.’

Trouw, 1 december 2006

Sint bedreigd door Marokkaanse jongeren

Nederland, december 2006

De afgelopen jaren kregen de hulpsinterklazen vooral in Amsterdam-West te maken met overlast van opgeschoten Marokkaanse jeugd. Ze bestookten de sint met seksistische opmerkingen, trapten tegen zijn auto of frustreerden de bezoekjes aan huis door op de ramen te kloppen of aan te bellen. Enkele hulpsinten dreigden af te haken wegens de bedreigingen. Soms was politiebegeleiding nodig bij bezoeken aan winkelcentra. Om deze problemen te voorkomen besloot de Sinterklaascentrale in Amsterdam enkele goed geïntegreerde Marokkaanse studenten aan te trekken. Sindsdien is het probleem onder controle, aldus de hoofdpiet van de Sinterklaascentrale.

AD, 2 december 2006

Rotterdam wil halal haven

Nederland, november 2006

Het Rotterdamse op- en overslagbedrijf Eurofrigo heeft op zijn vestiging op de Eerste Maasvlakte een vriescel waarin levensmiddelen geheel volgens de voorschriften van de koran worden opgeslagen. In de vriescel staan pallets met vlees, vooral voor de verwerkende industrie. Directeur Van Mackelenbergh: ‘het verschil met gewone vleesopslag is dat er geen producten staan die volgens de islam verboden zijn, zoals varkens- en paardenvlees’.
In de Rotterdamse haven wordt serieus nagedacht over de op- en overslag van producten voor de moslimgemeenschap. In West-Europa leven 30 miljoen islamieten.
Europa’s grootste haven wil er alles aan doen dat de producten voor deze consumenten ook via Rotterdam vervoerd worden. Havenbedrijf Rotterdam heeft onder de ondernemers dan ook gepeild of er behoefde is aan een ‘logistiek halal-handboek’.‘Daarin staat wat er wel en niet mag in de logistiek volgens de islam’, zegt Van Mackelenbergh. ‘De werknemers van Eurofrigo zijn op cursus geweest. Halal-logistiek is een hot-topic’.
Voor het certificaat moet het personeel op zijn minst een lamskotelet van een varkensknie kunnen onderscheiden. „De werknemers leerden het verschil tussen halal en haram. Zij hebben geleerd wat wel en niet bij elkaar mag staan. Dat geldt ook voor het op- en overladen van producten. Op dit moment slaat Eurofrigo vooral halal-vlees uit Zuid-Amerika op. Van Mackelenbergh: ‘Het is de bedoeling dat levensmiddelen uit grote producerende moslimlanden als Indonesië en Maleisië ook bij ons worden afgehandeld. Volgende week vertrek ik naar Maleisië om uit te leggen waarom het voor hun eigen klanten goed is om gebruik te maken van onze opslagmogelijkheden.’

BN De Stem, 10 november 2006

Wijkagenten naar Marokko voor islam stage

Nederland, november 2006

Haagse wijkagenten zijn deze week op islamstage in Marokko. Tijdens een minicursus leren ze de belangrijkste gewoonten en gebruiken van de islam om deze tijdens het uitoefenen van hun politietaken in Den Haag te kunnen toepassen.
Vertrekkende korpschef Gerard Bouman vindt de aandacht voor de multiculturele samenleving een absolute noodzaak voor de politie Haaglanden en geeft dit dan ook mee aan zijn nog onbekende opvolger. Bouman vertrekt per 1 januari bij het Haagse politiekorps om hoofd van de AIVD te worden.
Volgens de vertrekkende politiebaas is het leren van de gebruiken van de verschillende culturen een noodzaak voor het Haagse politiewerk. ‘Zo leren de wijkagenten in Marokko bijvoorbeeld dat als er bij een ruzie in een woning moet worden ingegrepen het handig is om eerst even de schoenen uit te doen. Als hier tijd voor is uiteraard’ zo zegt Bouman.
Bouman vindt het zeer zorgelijk dat de menigte zich af en toe massaal tegen de hulpverleners keert. ‘We hebben een situatie gehad dat bij een arrestatie na een schietpartij een hele straat agressief begon te worden tegen agenten.’
Er moet een eind komen aan geweld tegen dienders, aldus volgens Bouman. 'In 2005 hebben 363 agenten tijdens hun werk letsel opgelopen. Daar zitten natuurlijk ongelukken bij. Maar ze lopen ook gebroken benen en blauwe ogen of ernstiger op omdat er geweld tegen ze wordt gebruikt.’

Telegraaf, 23 november 2006

Kerstviering op school gaat niet door

Spanje, november 2006

De Hilarion Gimeno school in Zaragoza heeft haar traditionele kerstviering afgelast om kinderen van niet-christelijke komaf niet te kwetsen. De school zegt dat leraren verschillende bezwaren hadden tegen de viering, maar ABC Newspaper zegt dat men ongerust was dat moslimleerlingen er niet goed tegen zouden kunnen.
De school laste het kerspel af, maar leerlingen die dat willen mogen de hal versieren en kerstliedjes zingen. ‘We willen de persoonlijke ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk stimuleren’ aldus de schoolleiding.
De kerstperiode duurt in het katholieke Spanje een maand en loopt door tot zes januari. Die dag vindt het Los Reyes festival plaats om de komst van de drie koningen naar Bethlehem te vieren.

Reuters, 29 november 2006

Antisemitisme neemt toe bij moslimjeugd

Duitsland, november 2006

Volgens experts vonden dit jaar 190 anti-joodse gebeurtenissen in Berlijn plaats. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van vorig jaar. Steeds vaker zijn kinderen met een Turkse of Arabische achtergrond erbij betrokken.
Steeds meer Arabische moslimjongeren bewonderen Hitler, haten Israël, ontkennen de holocaust en zijn openlijk antisemitisch. Bij Turkse moslimjongeren is dit minder het geval. Maar ook daar ontwikkelt de jodenhaat zich, vooral bij Turkse moslimjongeren die in contact komen met islamitische organisaties, moskeeverenigingen of leeftijdsgenoten met een Arabische achtergrond.
Zo werd op een niet-joodse school in Berlijn maandenlang een 14-jarig joods meisje uitgescholden en geïntimideerd, zodat zij uiteindelijk onder politiebegeleiding naar school moest gaan.
Het begon toen een meisjes met een Arabische achtergrond twee dagen werd geschorst toen zij het joodse meisje had geslagen. De volgende dag stond een groep moslimjongeren voor de school. ‘Wie is hier het joodse meisje?’ roept één van hen. Het joodse meisje probeert de groep te ontlopen, maar dat lukt niet. De moslimjongeren gaan achter haar aan en gooien met een fles naar haar. Het meisje redt zich door in een portiek te vluchten.
Het joodse meisje werd later door twee meisjes met een Arabische achtergrond op het schoolplein bespuugd en geslagen. ‘Jij vieze strontjodin, ga je ophangen’ werd er naar haar geroepen.

Die Welt, 24 november 2006

Advocate weigert nikaab af te doen in rechtszaal

Engeland, november 2006

Een rechtszaak werd onlangs geschorst omdat de advocate tot tweemaal toe weigerde in te gaan op het verzoek van de rechter om haar nikaab af te doen. De advocate Shabnam Mughal, die een Sikh zakenman vertegenwoordigde, verscheen ter rechtszitting in een zwart gewaad dat haar van top tot teen bedekte, ook haar gezicht.
Rechter George Glossop van de rechtbank van Stoke-on-Trent in Staffordshire vroeg haar om haar nikaab af te doen. Mughal weigerde. De zitting werd verdaagd tot de middag. Toen de zitting heropend was zei Glossop: ‘’Ik ben niet gelukkig met uw nikaab. Zou u die om de communicatie te bevorderen af willen doen? Dan kan ik uw gezicht zien en kan ik u ook beter verstaan’.
Mughal antwoordde daarop: ‘Sir, hierover zijn we uitgepraat.’ Vervolgens vertrok ze uit de rechtszaal.

Daily Mail, 7 november 2006

Huis voor de Islam in Amsterdam

Nederland, november 2006

Huis voor de Islam 'Marhaba' gaat in Amsterdam het centrum vormen voor islamitische kunst en cultuur. Marhaba krijgt in eerste instantie een subsidie van 400.000 euro. Marhaba is de Amsterdamse invulling van het grootstedelijke initiatief Stichting Kosmopolis. Kosmopolis wil de dialoog tussen verschillende culturen in Nederland aangaan door kunst, cultuur en debat.
Huis voor de Islam, of Dar-al-islam is een begrip uit de islam dat 'huis van de islam' betekent. Veel moslims en islamgeleerden delen de wereld op in twee gebieden: de dar-al-islam en de dar-al-harb. Dar-al-harb betekent huis van de oorlog of gebied dat niet volgens de islamitische principes wordt geregeerd.
Zes culturele organisaties protesteerden tegen de agenda van Marhaba, die de islam als centraal thema omarmt. Dit zou te eenzijdig zijn en geen brede culturele dialoog bevorderen.
Een meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer is tegen de bouw van Marhaba. De VVD vindt dat burgemeester Job Cohen morrelt aan de scheiding van kerk en staat. Het promoten van de gematigde islam is volgens de VVD geen taak voor de overheid.
In het initiatiefrapport van Marhaba wordt het islamitische karakter expliciet benadrukt: ‘Bij het presenteren van de rijkdom van kunst en cultuur met een moslim-achtergrond, van architectuur, muziek, beeldende kunst, filosofie, literatuur en story telling ligt er voor Marhaba de kans om de media los van de incidentenstroom van nieuws en informatie te voorzien. Opdat geduldig het beeld geretoucheerd wordt van de islam als groot zwart gat dat al onze angsten absorbeert voor terrorisme, voor criminaliteit, voor een demografische omwenteling. Een centrum dat het rijke verleden van de islam in al zijn pluriformiteit presenteert, dat de barmhartige, de literaire en de poëtische islam laat zien.’

Parool, 24 november 2006
Omroep AT5, 16 november 2006
Wikipedia

Sharia rechtbanken in opkomst

Engeland, november 2006

Volgens het BBC Radio 4 programma Law in Action wordt sharia door moslims gebruikt als alternatief voor het Britse strafrecht. Aydarus Yusuf, een jongerenwerker van Somalische komaf vertelde dat berechting van een steekpartij plaatsvond voor een onofficiële Somalische rechtbank in Woolwich, een wijk in zuid-oost Londen. De politie arresteerde een aantal Somalische jongeren op verdenking dat ze een Somalische leeftijdgenoot met messen hadden aangevallen. De familie van het slachtoffer zei tegen de politie dat ze het voor het gerecht zouden brengen en de verdachten werden op borg vrijgelaten. De ‘rechtbank’ bepaalde dat de jongeren hun slachtoffer moesten compenseren. Alle vaders en ooms waren aanwezig.
Een woordvoerder van Scotland Yard kende de zaak niet, maar zei dat het gebruikelijk is als geen aanklacht wordt ingediend, als slachtoffers geen aangifte doen.
Patrick Sookhdeo, directeur van het Institute for the Study of Islam and Christianity schrijft in zijn boek Islam in Britain dat er een parallel rechtssysteem binnen de moslimgemeenschap functioneert op vrijwillige basis: ‘In de meeste grote steden zijn nu sharia rechtbanken actief. Verschillende etnische groepen hebben hun eigen rechtbank, gebaseerd op hun eigen tradities’. Sharia rechtbanken treden op bij familieproblemen en als mannen hun echtscheiding niet voor de Britse rechtbank willen brengen.

Telegraph, 29 november 2006