Huis voor de Islam in Amsterdam

Nederland, november 2006

Huis voor de Islam 'Marhaba' gaat in Amsterdam het centrum vormen voor islamitische kunst en cultuur. Marhaba krijgt in eerste instantie een subsidie van 400.000 euro. Marhaba is de Amsterdamse invulling van het grootstedelijke initiatief Stichting Kosmopolis. Kosmopolis wil de dialoog tussen verschillende culturen in Nederland aangaan door kunst, cultuur en debat.
Huis voor de Islam, of Dar-al-islam is een begrip uit de islam dat 'huis van de islam' betekent. Veel moslims en islamgeleerden delen de wereld op in twee gebieden: de dar-al-islam en de dar-al-harb. Dar-al-harb betekent huis van de oorlog of gebied dat niet volgens de islamitische principes wordt geregeerd.
Zes culturele organisaties protesteerden tegen de agenda van Marhaba, die de islam als centraal thema omarmt. Dit zou te eenzijdig zijn en geen brede culturele dialoog bevorderen.
Een meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer is tegen de bouw van Marhaba. De VVD vindt dat burgemeester Job Cohen morrelt aan de scheiding van kerk en staat. Het promoten van de gematigde islam is volgens de VVD geen taak voor de overheid.
In het initiatiefrapport van Marhaba wordt het islamitische karakter expliciet benadrukt: ‘Bij het presenteren van de rijkdom van kunst en cultuur met een moslim-achtergrond, van architectuur, muziek, beeldende kunst, filosofie, literatuur en story telling ligt er voor Marhaba de kans om de media los van de incidentenstroom van nieuws en informatie te voorzien. Opdat geduldig het beeld geretoucheerd wordt van de islam als groot zwart gat dat al onze angsten absorbeert voor terrorisme, voor criminaliteit, voor een demografische omwenteling. Een centrum dat het rijke verleden van de islam in al zijn pluriformiteit presenteert, dat de barmhartige, de literaire en de poëtische islam laat zien.’

Parool, 24 november 2006
Omroep AT5, 16 november 2006
Wikipedia

Sharia rechtbanken in opkomst

Engeland, november 2006

Volgens het BBC Radio 4 programma Law in Action wordt sharia door moslims gebruikt als alternatief voor het Britse strafrecht. Aydarus Yusuf, een jongerenwerker van Somalische komaf vertelde dat berechting van een steekpartij plaatsvond voor een onofficiële Somalische rechtbank in Woolwich, een wijk in zuid-oost Londen. De politie arresteerde een aantal Somalische jongeren op verdenking dat ze een Somalische leeftijdgenoot met messen hadden aangevallen. De familie van het slachtoffer zei tegen de politie dat ze het voor het gerecht zouden brengen en de verdachten werden op borg vrijgelaten. De ‘rechtbank’ bepaalde dat de jongeren hun slachtoffer moesten compenseren. Alle vaders en ooms waren aanwezig.
Een woordvoerder van Scotland Yard kende de zaak niet, maar zei dat het gebruikelijk is als geen aanklacht wordt ingediend, als slachtoffers geen aangifte doen.
Patrick Sookhdeo, directeur van het Institute for the Study of Islam and Christianity schrijft in zijn boek Islam in Britain dat er een parallel rechtssysteem binnen de moslimgemeenschap functioneert op vrijwillige basis: ‘In de meeste grote steden zijn nu sharia rechtbanken actief. Verschillende etnische groepen hebben hun eigen rechtbank, gebaseerd op hun eigen tradities’. Sharia rechtbanken treden op bij familieproblemen en als mannen hun echtscheiding niet voor de Britse rechtbank willen brengen.

Telegraph, 29 november 2006

Gezaghebbend moslim is fan van holocaust-ontkenner

Engeland, november 2006

Asghar Bukhari, een van de meest gezaghebbende moslims in Engeland, steunt David Irving, de controversiële historicus die de Holocaust ontkent.
Bukhari is een van de grondleggers van het Muslim Public Affairs Committee (MPAC), die zich omschrijft als de grootste moslimburgerrecht beweging van Engeland. Bukhari doneerde Irving een geldbedrag en riep via islamitische websites bezoekers op om hetzelfde te doen.
Bukhari zocht contact met Irving, die dit jaar tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld vanwege ontkenning van de Holocaust. Bukhari haalde in zijn briefwisseling met Irving een citaat van Locke aan: ‘Het slechte kan triomferen, omdat goede mensen niets doen’.
De MPAC werd van universiteiten verbannen in 2004, nadat de National Union of Students MPAC beschuldigde van antisemitisme. De MPAC wint snel aan invloed binnen de moslimgemeenschap.

Observer, 19 november 2006

Maria maagdelijke status ontnomen

Engeland, december 2006

De Walter Street basisschool in Brierfield heeft voor de kerstviering dit jaar de maagdelijke status van Maria afgeschaft. Op de Walter Street school is 90% van de kinderen van Aziatische komaf.
De beslissing van de school heeft tot woedende reacties geleid onder zowel ouders, als islamitische en christelijke leiders. Schooldirecteur Sarah Watson echter vindt het noodzakelijk om ‘de twee geloven met elkaar te verbinden’. Vanwege het grote aantal Pakistaanse kinderen zocht de school naar een ‘geëigende manier’ om kerstmis te vieren. ‘We hebben de maagd Maria veranderd in Maria, omdat moslims Jezus als profeet zien en niet als de gods zoon’.
Maar de woordvoerster van het Lancashire Geloofsforum en de Raad van Moskeeën Anjum Anwar is het daar niet mee eens: ‘dit is belachelijk en beledigend. De maagd Maria wordt uitvoerig besproken in een hoofdstuk van de koran. Moslims geloven dat Jezus, moge de zegen op hem rusten, voortkomt uit onbevlekte ontvangenis’.

The Citizen, 15 december 2006

Christenen voor rechtbank gedaagd

Turkije, november 2006

Twee mannen die zich bekeerden tot het christendom moeten voor de rechtbank verschijnen op beschuldiging van het beledigen van ‘Turksheid’. Ook zouden ze hebben opgeroepen tot haat tegen de islam. Het proces vindt plaats aan de vooravond van het bezoek van paus Benedictus aan Turkije.
Hakan Tastan (37 jaar) en Turan Topal (46 jaar) wacht bij veroordeling een gevangenisstraf van negen jaar.
De aanklager baseert zich op artikel 301, dat ook in stelling is gebracht tegen tientallen intellectuelen, onder wie Nobelprijs winnaar Orhan Pamuk. Beide mannen worden ook beschuldigd van godsdiensthaat. De aanklager stelt dat ze potentiële bekeerlingen vertellen dat de islam een primitieve en kunstmatige godsdienst is en dat Turken barbaren zijn als ze moslim blijven. Tastan zegt daarover: ‘Ik ben een christen, dat klopt. Ik leg stukken uit de Bijbel uit aan mensen die dat willen horen. Ik ben onschuldig’.

Yahoo News, 23 november 2006

Boerka en nikaab weer terug op de Balkan

Bosnië/Servië, november 2006

Boerka en nikaab bepalen steeds vaker het straatbeeld in Sarajevo, in Bosnië-Herzegovina. De gezichtsbedekking werd in 1950 verboden. Honderden vrouwen wierpen hun gezichtsbedekking toen ceremonieel af.
Boerka en nikaab kwamen terug tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië, tussen 1992 en 1995. Bij dat conflict tussen Bosnische moslims, orthodoxe Serviërs en katholieke Kroaten, kwamen meer dan 100.000 mensen om. De meeste slachtoffers waren moslims van Slavische origine. De Bosnische hoofdstad Sarajevo is voor 80 procent islamitisch.
Bosnische moslims kregen na die oorlog steun uit grote islamitische landen, maar die stelden daar wel de eis tegenover dat de islamitische wetten gerespecteerd moesten worden. Islamitische hulporganisaties zorgden bijvoorbeeld voor weduwen en doen dat tot op de dag van vandaag.
’Mijn twee dochters en ik hebben geen andere keuze dan ons islamitisch te kleden’, zegt een 45-jarige vrouw uit Tuzla, in het noorden van Bosnië. ‘Mijn man is in 1995 vermoord in Srebrenica en ik bleef achter met vier kinderen, zonder inkomen en opleiding. Ik krijg financiële steun, maar daar staat tegenover dat ik me islamitisch moet gedragen. Mijn dochters gaan gratis naar een islamitische school en mijn zonen kunnen straks gratis studeren, hier of in een ander islamitisch land’. Moslims in het zuidwesten van Servië, in Sandzak, hadden minder te maken met het oorlogsgeweld. Maar sluiers en lange gewaden dringen hier ook steeds meer door in het straatbeeld van de grootste stad, Novi Pazar.

IPSNews, 22 november 2006

Madonna beledigt christenen

Nederland, augustus 2006

Madonna beledigt Christenen met een act tijdens haar huidige tournee. Ze zingt hangend aan een kruis en met een doornenkroon op haar hoofd. In Italië en Duitsland zijn al protesten tegen haar concerten geweest. Het vorige kruis-incident van Madonna was ten tijde van haar single Like a Prayer. In de begeleidende videoclip liet ze niet zichzelf, maar een acteur aan het kruis nagelen. Dat leidde tot veel boze reacties.

BNR Nieuwsradio, 17 aug 2006

Moslim activist schuldig bevonden aan rassenhaat

Engeland, november 2006

Mizanur Rahman, een van de deelnemers van een protestbijeenkomst bij de Deense ambassade in Londen tegen publicatie van de Mohammed cartoons in de Deense krant Jyllands Posten, is schuldig bevonden aan oproepen tot rassenhaat.
Rahman riep onder meer:
’O allah, geef ons een 9/11 in Irak.
O allah, geef ons een 9/11 in Denemarken.
O allah, geef ons een 9//11 in Spanje.
O allah , geef ons een 9/11 in heel Europa’.
Bij deze demonstratie werden borden meegedragen met teksten als ‘Onthoofd iedereen die de islam beledigt’, ‘Europa, je zult betalen. Jullie ondergang komt eraan’, ‘Vermoord iedereen die de islam beledigt’ en ‘Slacht iedereen af die de islam beledigt’.

BBC News, 9 november 2006

Sinterklaas mijdt agressieve Haagse buurt

Nederland, november 2006

De Sint gaat dit jaar aan de Haagse wijk Transvaal voorbij. Het sinterklaasfeest is geannuleerd, omdat de organisatie zegt niet in te kunnen staan voor de veiligheid van de kinderen en de medewerkers.
Ook de lampionnenoptocht volgende week gaat niet door. Aanleiding voor de annulering van de activiteiten is de toenemende agressie van ouders, oudere jeugd en kinderen in de wijk, zo schrijft initiatiefnemer Joke van den Boomen van stichting de Haagse Hopjes in een brief aan de buurtbewoners. Haagse Hopjes is een stichting voor de uitleen van speelgoed.
Vrijwilligers van de stichting, die verschillende activiteiten in de overwegend allochtone wijk organiseert, zijn regelmatig de klos. Bij het sluiten van de containers met speelgoed aan het eind van de dag wordt er met stenen naar hen gegooid of worden ze bespuugd. Ouders reageren vaak agressief als ze hun zin niet krijgen.
Van den Boomen zegt zelf ook meermalen te zijn bedreigd. Toen zij een keer een kind tegenhield dat op het luchtkussen wilde, werd zij door de familie van het meisje belaagd omdat zij het kind zou hebben geslagen.
De politie ontkent dat het geen prioriteit aan de incidenten geeft, zoals Van den Boomen beweert. Van den Boomen wil uit principe geen beveiliging inhuren voor kinderactiviteiten als een sinterklaasviering. ‘We hebben altijd gezegd, als het zo ver komt, stoppen we ermee,' schrijft ze in haar brief.

Elsevier, 10 november 2006

Joden aangevallen tijdens anti-oorlogsdemonstraties

Frankrijk, april 2003

Protesten tegen de oorlog in Irak mondden soms uit in aanvallen op joodse demonstranten door moslimjongeren.
De regering moest tot kalmte manen. Sommige autoriteiten vrezen dat de anti-oorlogs sentimenten uit de hand kunnen lopen en leiden tot geweld. Sommige demonstranten dragen borden mee waarop de davidsster samen met het hakenkruis staat, onder het uitroepen van leuzen als ’Leve Chirac. Stop de joden’.

Telegraph, 6 april 2003