Cartoon in RK magazine leidt tot protesten

Italië, april 2006

Het katholieke maandblad Studi Cattolici heeft een storm van protest in de Italiaanse moslim gemeenschap opgeroepen door een cartoon te publiceren van Mohammed die in de hel brandt. Mohammed staat overigens niet zichtbaar afgebeeld, hij bevindt zich achter een vlammenzee. De cartoon refereert aan de Divina Commedia van Dante Alighieri (1265 - 1321).
Hoofdredacteur Cesare Cavalleri zei dat hij niemand had willen beledigen. ‘ Als iemand zich toch beledigd voelt is dat niet mijn bedoeling geweest en dan vraag ik op christelijke wijze om vergeving’.
Eerder nog zei hij:’we moeten niet bang zijn voor vrijheid van meningsuiting. Als de cartoon geweld zou uitlokken, dan zou dat alleen maar de idiotie van moslim fundamentalisten aantonen’.
The Unie van Italiaanse Moslim Gemeenschappen stelt dat de cartoon ‘afschuwelijk en racistisch’ is. De woordvoerder: ‘nu was de rust net weergekeerd (i.e. na de rellen rond de cartoons in de Deense krant Jyllands-Posten) en nu gaan ze met een absurde en criminele logica de zaken weer oprakelen’.
Ten tijde van deze rellen droeg de Italiaanse minister Robert Calderi bij een Tv-optreden een t-shirt met het opschrift ‘we moeten niet bang zijn voor vrijheid van meningsuiting’. Hij moest daarna aftreden als minister.

Telegraph, 17 april 2006

Minister van justitie laat antisemitisme ongemoeid

Zweden, april 2006

De minister van of justitie Goran Lambertz brak een vooronderzoek af naar de grote moskee van Stockholm. Daar werden audio cassettes verkocht met notoir antisemitisch materiaal. Nadat het radioprogramma Dagens Eko de inhoud ervan onthulde, volgde een klacht wegens racisme tegen de moskee.
De minister van justitie echter zette het vooronderzoek stil met de motivatie ‘hoewel er inderdaad zeer neerbuigende opmerkingen over Joden op de bandjes stonden (Joden werden herhaaldelijk aangeduid als varkens en apen), dit soort opmerkingen anders moeten worden beoordeeld. Ze worden gebezigd door een van de partijen in een langdurend conflict waar oproepen tot geweld en aanvallen nu eenmaal bij de retoriek horen’.

Appeal against the Swedish Chancellor of Justice’s decision to discontinue pre-trial hearings against the Stockholm mosque

Wetgeving aanpassen voor moslims

Zweden, april 2006

De grootste Zweedse moslim organisatie wil dat er aparte wetten voor moslims komen. De Zweedse Moslim Organisatie (SMA) die 70.000 moslims vertegenwoordigt, stuurde een brief met die eis naar de politieke partijen. De SMA stelt onder andere voor dat imams op openbare scholen les kunnen geven aan moslimkinderen in de oorspronkelijke taal van hun ouders. Jongens en meisjes zouden gescheiden zwemles moeten hebben en echtscheidingen van moslims zouden goedgekeurd moeten worden door een imam.
De minister van integratie Jens Orback vindt de voorstellen absoluut onacceptabel: ‘we hebben geen gescheiden wetgeving in Zweden. We zijn allemaal voor de wet gelijk. We hebben lang moeten vechten voor gelijkberechtiging van vrouwen en mannen, en het voorstel om verschillende groepen verschillend te behandelen is volstrekt onacceptabel’. Hij vindt het een probleem dat mensen die al zo lang in Zweden wonen dit soort voorstellen doen.

The Local, Swedens news in English, 28 april 2006

WC’s in gevangenis niet in richting Mekka

Engeland, april 2006

Bij de verbouwing van de gevangenis van Brixton worden twee nieuwe toiletblokken zodanig geplaatst dat moslimgevangenen niet geen ontlasting hoeven te doen in de richting van Mekka.  Geloofsleiders hadden de gevangenis verteld hoe belangrijk dat is.
’De verbouwing vindt plaats met aandacht voor alle godsdiensten’, zo zei een woordvoerster van Binnenlandse Zaken.

BBC News, 20 april 2006

Aanslagen in Londen zijn ‘demonstratie en geen terrorisme’

Engeland, april 2006

Professor Ron Geaves roept controverse op met zijn bewering dat de 7/7 aanslagen niet moeten worden gezien als terrorisme, maar als een demonstratie. Het woord terrorisme is demoniserend, aldus Geaves.
Geaves maakte zijn opmerkingen in het kader van een lezing voor de moslimgemeenschap in noordwest Engeland. Geaves deed onderzoek naar de geschiedenis van moslim demonstraties in Engeland. Hij vergelijkt deze onder andere met protesten in Noord-Ierland. Zijn werk bestrijkt de ontwikkeling van de demonstratie tegen Rushdie tot de protesten tegen de oorlog in Irak.
Hij betrok daarbij ook de bomaanslagen in Londen. ‘Ik bekijk de betekenis daarvan voor de moslimgemeenschap’, zo zegt Geaves. Geaves heeft het over zijn ’persoonlijke ontwikkeling van neutrale hoogleraar tot actieve betrokkenheid bij de moslimgemeenschap’.
Een van de gewonden van de aanslagen zegt: ’Ik ben het hier totaal niet mee eens. Je kunt ook op een andere manier protesteren. De manier waarop de mensen stierven was afschuwelijk’.
Uit een poll eerder dit jaar van de Sunday Telegraph bleek dat 40 percent van de Britse moslims voor invoering van de sharia in Engeland is.

Telegraph, 9 april 2006

Europese Unie wil niet meer spreken over ‘islamitisch terrorisme’

Europa, april 2006

De Europese Unie (EU) werkt aan een lexicon dat officiële uitlatingen over terrorisme en islam moet stroomlijnen. Uitgangspunt is dat religie nooit zaken als 11 september, en de aanslagen in Madrid en Londen kan legitimeren. Het lexicon stelt richtlijnen op voor EU prominenten en politici. Een EU ambtenaar zei tegen persbureau Reuters: ‘We zullen zeker nooit de term islamitisch terrorisme gebruiken, we spreken liever over terroristen die de islam misbruiken’.
Het lexicon besteed ook aandacht aan woorden als ‘Islamist’, ‘fundamentalist’ en ‘jihad’. Het woord jihad wordt vaak gebruikt door AlQaida en vergelijkbare groepen om de oorlog tegen ongelovigen aan te duiden, maar voor de meeste moslims verwijst het naar een spirituele innerlijke strijd. ‘Jihad betekent iets voor u en mij, maar iets anders voor een moslim. Jihad is een volkomen positief begrip om het slechte in jezelf te bestrijden,’ aldus de EU ambtenaar, die anoniem wil blijven omdat het vooralsnog om een interne notitie gaat.
EU hoofd terrorisme bestrijding Gijs de Vries zegt: ‘gematigde moslims worden steeds actiever bij het isoleren van radicalen die de islam voor politieke doeleinden misbruiken. Gematigde moslims verdienen onze steun. En dat betekent dat onze woordkeuze duidelijk maakt dat we het over moordzuchtige elementen hebben die religie misbruiken en die niet vertegenwoordigen’.
Omar Faruk, een Britse moslim advocaat zegt dat er een sterke behoefte bestaat aan ‘een nieuw soort politieke dialoog en terminologie’. Gevraagd naar ‘islamitisch terrorisme’ zegt hij: ‘Die woorden gaan niet samen. Islam is sterk gekant tegen elke vorm van terrorisme. Islam beteknt vrede’.

Khaleej Times, 11 april 2006

ROVER voorzitter pleit voor NS conductrices met hoofddoekje

Nederland, mei 2006

In een column in de krant Spits pleit Michel van der Vlist, voorzitter van Rover (Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer) voor treinconductrices met een hoofddoekje. De NS zegt hierover: 'Rijdend personeel en servicemedewerkers zijn verplicht het uniform te dragen, inclusief bijbehorend hoofddeksel. Dat uniform is één geheel en daar past geen eigen hoofddeksel bij, geen hoofddoekje en geen pet. Over die hoofddoekjes hebben we nooit een interne discussie gevoerd'.
Van der Vlis stelt dat veel winkelketens een bij het bedrijfsuniform passend hoofddoekje (in dezelfde stijl en kleuren) beschikbaar hebben. Van der Vlis: ‘dat vind ik nou maatschappelijk mooi.’

Spits, 25 april 2006, website ROVER

Parijs café gedwongen tot censuur

Frankrijk, maart 2006

Een groep jonge moslims dwong bewapend met ijzeren staven een café om censuur toe te passen op een cartoonexpositie.
Het Parijse café Mer a Boire had een expositie met de titel ‘God noch god’. De vijftig cartoons van bekende tekenaars gingen over alle religies. ‘De groep dreigde ons om de Moslim Broeders te waarschuwen als we de cartoons niet wegnamen’ aldus een woordvoerster van het café. Later kwamen ze terug met ijzeren staven. Met een paar klanten hebben we ze weggejaagd, maar ze bleven terugkomen’. De café eigenaren weigerden de expositie weg te halen. In plaats daarvan brachten ze witte papieren op een aantal cartoon aan met het woord ’gecensureerd'. 'Ze weghalen zou een vorm van overgave zijn, maar aan de andere kant wilden we onszelf en anderen niet blootstellen aan geweld’.
Op een van de cartoons was een barscène te zien. De barman biedt een dronken man die zegt ‘god is groot’ een drankje aan. Het bijschrijft: ‘De zesde pilaar van de islam. Le pilier de barre.' Pilier betekent pijler of principe en barre is een woordspeling op bar.
De wijk waar het café ligt, Belleville in het 20e arrondissement is gemengd met een grote Noord-afrikaanse gemeenschap.

Middle East Times, 31 maart 2006

Leraren luiden noodklok over school

Duitsland, maart 2006

Leraren van een school in de wijk Neukölln in Berlijn publiceren een open brief waarin ze stellen dat de situatie op hun school onhoudbaar is. De leraren zeggen geen enkel gezag meer te hebben. Ze nemen altijd een mobieltje mee de klas in zodat ze kunnen bellen in noodgevallen. ‘De sfeer op school wordt overheerst door agressie, gebrek aan respect en onwetendheid’, zo zeggen de leraren, ‘We zien geen oplossing meer.’
De leraren klagen over het feit dat 83% van de 224 leerlingen van buitenlandse komaf is. 35% is van Arabische komaf en 26% Turks. Het is slecht gesteld met de integratie van jongeren van buitenlandse komaf in Berlijn.
Zelfs de tweede en derde generatie kinderen spreken niet goed Duits en velen maken hun school niet af.
Een ander probleem is dat Arabische jongeren geen enkel respect hebben voor vrouwelijke leerkrachten, zo melden bronnen uit het onderwijs aan Deutsche Presse-Agentur.
Een van de jongens van buitenlandse komaf windt er geen doekjes om tegen een journalist van de Berliner Kurier: ‘De Duitse leerlingen kopen dingen voor ons en betalen onze stuff, zodat we ze niet in elkaar slaan’.

Expatica, 31 maart 2006

Stadsdeel Amsterdam verwijdert kruismonument

Nederland, maart 2006

Het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes wilde een verzetsmonument definitief verwijderen. Het officiële 4 mei-herdenkingsmonument aan de Baarsjesweg zou worden vervangen voor een nieuw ontworpen monument. Het kruisvormige monument werd verplaatst naar het Columbusplein. Het monument werd opgericht op een plek waar een vader met zijn zoon door de Duitsers werden gefusilleerd.
Toen een tijdelijke verhuizing van het monument in het 4/5 mei-comité De Baarsjes aan de orde kwam, bleek vanuit de Pakistaanse moskee bezwaar te leven tegen het kruis, vanwege de christelijke connotatie. Het monument was onlangs weggehaald omdat het witte kruis een te ‘christelijke’ uitstraling zou hebben. Deze opvatting zou door leden van de Marokkaanse en Turkse moskee zijn gedeeld. Vertegenwoordigers van drie moskeeën en een synagoge in de buurt hadden bij het plaatselijke 4 en 5 mei comité aangegeven dat het kruis te veel aan het christelijk geloof deed denken. Het witte kruis stond op een pleintje bij de in aanbouw zijnde Westermoskee en werd weggehaald wegens de bouwwerkzaamheden. Daarop liet het comité weten dat het kruis niet terugkomt. Er was al 50.000 euro beschikbaar voor een nieuw monument.
Volgens Baarsjes voorzitter Jan Voetberg wil het comité geen ‘nodeloze drempel’ opwerpen voor ‘nieuwe bewoners’: ‘Een kruis is een symbool voor overlijden en niet per definitie iets christelijks. Maar als zij dat zo voelen, dan moet je kijken of je daar wat aan kan doen.’
Volgens Voetberg was het niet de bedoeling om ‘iets te schrappen, maar om in een gemis te voorzien’. Men wilde het kruis vervangen door een monument waar verschillende bevolkingsgroepen zich betrokken bij voelen: ‘De moslims misten in het monument iets waarin ze zich herkenden.’

NRC, 10 maart 2006
Katholiek Nederland, 1 maart 2006