Aantal bekeerlingen tot islam neemt sterk toe

Duitsland, juli 2006

Afgelopen jaar bekeerden ruim 4000 Duitsers zich tot de islam, een tot nu toe ongekende toename.
Sinds 2000 bekeerden zich jaarlijks rond de 300 Duitse burgers tot de islam. In 2004 steeg dit aantal tot zo’n 1000. Vorig jaar waren het er echter minstens 4000, zo bericht de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea op grond van gegevens van het Centraal Instituut Islam-Archief Duitsland in het Duitse Soest.
Een plausibele verklaring voor deze ontwikkeling heeft het instituut niet, zei directeur Muhamad Salim Abdullah tegenover Idea. Waren het vroeger voornamelijk vrouwen die na een huwelijk met een moslim tot de islam toetraden, nu zijn het volgens hem mensen uit alle geledingen van de samenleving.

MoslimMedia, 12 juli 2006

Satirisch blad voor de rechter

Frankrijk, juli 2006

De moskee van Parijs, gesteund door de Unie van Islamitische Organisaties van Frankrijk (UOIF) daagt het satirische blad Charlie Hebdo voor de rechter.
Charlie Hebdo publiceerde drie van de Mohammed-cartoons die eerder in de Deense krant Jyllands Posten verschenen. Ook sierde Charlie Hebdo haar cover op met een prent van een kermende Mohammed, die uitroept: ‘Wat vreselijk dat dit soort idioten van mij houden’. Het thema van het betreffende nummer was: ’Mohammed overweldigd door fundamentalisten’.
Ook de France-Soir plaatste deze tekening. Daarop werd de hoofdredacteur van de France-Soir, Jacques Lefranc door de Egyptische uitgever Raymond Lakah van het blad ontslagen.
De klacht van de moskee tegen Philippe Val, hoofdredacteur van Charlie Hebdo: de publicatie van de prenten is een agressieve daad, met als doel moslims te kwetsen in hun geloofsbeleving.
Eerder al, in februari, hadden vijf islamitische organisaties geprobeerd Charlie Hebdo van publicatie te weerhouden. De rechtbank verklaarde deze klacht echter nietig, omdat die niet volgens de regels was geregistreerd bij het bureau van de openbare aanklager.

France Echos, 22 juli 2006

Minister kijkt al vast vooruit

Zweden, juli 2006

Minister Jens Orback zei tijdens een radio debat: ‘We moeten open en tolerant zijn voor de islam en moslims, want als wij dan een minderheid zijn geworden, zullen ze ook tolerant egen ons zijn’.

Reflight blogspot, 14 juli 2006

Dierenwelzijn versus godsdienstvrijheid

Belgie, juni 2006

In België heeft de Raad van State geadviseerd om vrijheid van godsdienst te laten prevaleren boven het welzijn van dieren. De Raad deed dat in een advies over een wetsvoorstel van de liberale senator Jean-Marie Dedecker. Die wil dat rituele slachtingen niet zonder verdoving worden uitgevoerd. Dat voorstel is zeer tegen de zin van de islamitische en joodse gemeenschap in Belgie.
Moslims eten alleen vlees van dieren die ritueel geslacht zijn. Bij een rituele slacht duurt het sterven langer dan een gewone slacht. Bij de rituele slacht wordt de halsslagader doorgesneden, waarna het dier doodbloedt. Het duurt 10 tot 20 seconden voordat de hersendood van het dier intreedt wegens zuurstoftekort.
De Raad van State, het hoogste Belgische rechtscollege, acht het disproportioneel om het welzijn van het dier in te roepen om de vrijheid van godsdienstbeleving te beperken.
CDH (humanisten), PS (socialisten) en Ecolo(groenen) stemmen in de Senaat tegen het voorstel van de liberale senator Jean-Marie Dedecker.

RK Nieuwsnet, 20 juni 2006
Animal Freedom

Blinde jongen niet mee in taxi vanwege ‘onreine’ blindegeleide hond

Nederland, juni 2006

Sommige taxichauffeurs op het Centraal Station weigeren blinden en slechtzienden met een blindengeleidehond mee te nemen. De slechtziende Maikel Bader wilde met zijn hond in een taxi stappen, maar de islamitische chauffeur weigerde hem de toegang. Volgens Bader was dat vanwege zijn hond, een dier dat veel Marokkanen als onrein beschouwen. De politie sommeerde uiteindelijk een taxichauffeur om de jongen en de hond te vervoeren.
Een soortgelijk voorval deed zich voor in Engeland.

Video op AT5, 12 juni 2006

Verbod op gedwongen huwelijken ingetrokken na druk door Moslim Raad

Engeland, juni 2006

Een wet om gedwongen huwelijken strafbaar te stellen, werd teruggetrokken na verzet vanuit de Britse moslimgemeenschap. Twee jaar geleden maakte de regering plannen openbaar om gedwongen huwelijken met gevangenisverblijf te straffen. Duizenden jonge vrouwen van Pakistaanse komaf zijn jaarlijks slachtoffer van uithuwelijking. Maar waarschijnlijk is het echte aantal nog veel groter. De vrouwen worden onder valse voorwendselen naar hun land van herkomst gelokt en daar tot een huwelijk gedwongen.
Gister echter maakte het ministerie bekend haar plannen niet door te zetten. Politie en rechtbanken zouden bestaande wetten beter moeten toepassen.
De Muslim Council of Britain verzette zich tegen de voorgenomen strafbaarstelling. De wet zou er toe leiden dat de moslim gemeenschap gestigmatiseerd wordt. Ministers gaven aan dat ze vreesden dat de wet zou worden opgevat als inmenging in minderheidsculturen en godsdiensten.

Daily Mail, 7 juni 2006

Invloed salafisme in Nederlandse moskeën

Nederland, juni 2006

Uit de vierde voortgangsrapportage terrorismebestrijding van de AIVD blijkt dat het salafisme aan invloed wint in een steeds groter aantal Nederlandse moskeeën. Het salafisme is een radicale stroming binnen de islam die een terugkeer bepleit tot de ‘pure islam’ uit de dagen van Mohammed. Aanhangers wijzen vaak de westerse maatschappij af en hebben kritiek op pogingen van andere moslims om te integreren. Het salafisme heeft banden met het wahabisme uit Saudi Arabië

Expatica, 7 juni 2006

'Homo’s zijn geperverteerd'

Engeland, juni 2006

Yusuf Qaradawi, een van oorsprong Egyptische theoloog, vindt dat homo’s ‘geperverteerden zijn die gestraft moeten worden’.
Hij zei dat in een interview op Al Jazeera. De verschillende rechtsscholen zijn het niet helemaal eens over de straf. Sommige zeggen dat homo’s net zo gestraft moeten worden als overspelplegers. Anderen zeggen dat je ze van een hoog gebouw moet gooien, net zoals god deed met de inwoners van Sodom. Ook zijn er die zeggen dat je ze moet verbranden’’. Qaradawi vindt het debat over homoseksualiteit in Arabische landen een ramp.
Homogroepen uitten in 2004 kritiek op de burgemeester van Londen, Ken Livingstone, omdat hij Qaradawi uitnodigde voor een bezoek.

Pink News, 16 juni 2006

Corruptie gevoelig

Engeland, juni 2006

Uit een geheim rapport van de Metropolitan politie in Londen blijkt dat moslim politieagenten gevoeliger zijn voor corruptie. De schrijvers van het rapport onderzochten waarom er tien keer zoveel klachten waren over Aziatische agenten dan over hun collega’s. Het rapport stelt, ‘Aziatische agenten en speciaal Pakistaanse agenten staan onder druk van hun grote familie en hun gemeenschap om criminele activiteiten te ondernemen. Dat komt omdat hulp aan de familie in die gemeenschap als een plicht wordt gezien.'
Van de 31.000 politieagenten van de Metropolitan politie zijn er 300 moslims. Ahmanrahman Jafar, vice-voorzitter van het rechten comité van de Muslim Council of Britain(MCB) vindt het kortzichtig van de politie om op zo’n gevoelig moment hun moslim agenten van zich te verwijderen.

Guardian, 10 juni 2006

Gordon Brown voorstander van islamitisch financieren

Engeland, juni 2006

Op de Islamic Finance and Trade Conference in Londen gaf de Britse minister van financiën Gordon Brown aan dat hij van Engeland een centrum voor islamitisch investeren wilde maken.
Volgens Brown heeft Engeland daarvoor de ideale locatie. Hij pleitte voor sterkere handelsbanden tussen Engeland en islamitische landen. De conferentie werd georganiseerd door de Muslim Council of Britain (MCB). Vrijere handel zou slecht zijn voor de economieën in het Midden-Oosten, aldus Brown.
Algemeen secretaris van de MCB, Abdul Bari: ‘Het huidige klimaat van spanning vraagt om een alternatieve benadering die vrede en dialoog bevordert. De financiële markten vormen daar een ideaal platform voor.’

BBC, 13 juni 2006