Provocerende kunst verboden

Nederland, oktober 2006

Over drie kunstwerken die op 14 en 15 oktober tijdens de open atelierroute in de wijk Charlois in Rotterdam te zien zouden zijn, is ophef ontstaan. Deelgemeente Charlois heeft deze kunstwerken verboden, omdat ze die provocerend vindt. De deelgemeente is bang dat de kunstwerken in de periode van ramadam heftige reacties oproepen, terwijl de gemeente juist bezig is iedereen te verbroederen.
De kunstenaars vinden dit jammer, maar passen hun werk nu aan. De provocerende delen halen ze eruit. Het gaat om de werken ‘Jihad’, ‘Everybody can be famous’ en ‘Iconen 2002-2006’. Op het eerste stuk is een Nederlandse vlag te zien, met daarop het woord 'jihad’. Het tweede omstreden werk is een portret van Anne Frank met daaronder de tekst: Everybody can be famous. ‘Iconen 2002-2006’ is een herdenkplaats, waar allemaal foto’s te zien zijn van onder meer Pim Fortuyn en Theo van Gogh.
Tijdens de open atelier route stellen kunstenaars hun atelier open voor publiek, dit jaar met als titel ‘De kracht van lokale cultuur’.

NRC, 13 oktober 2006

Stenigings poging op schoolplein

Frankrijk, oktober 2006

Tijdens een schoolpauze op het Jean Mermoz college in het 8ste arrondisement van Lyon gooiden vier jongens van 15 en 16 jaar stenen naar drie jonge meisjes. Een van de meisjes is een moslima. Het incident vond plaats tijdens de ramadan. Het moslim meisje at een snack op het schoolplein. De officier van Justitie in Lyon bevestigt dat de bekogeling volgde op het niet-opvolgen van de ramadan voorschrijften.
Azzedine Gaci, president Regional Council for the Muslim Religion (CRCM) zegt: ‘Als dit inderdaad wordt bewezen, is het onacceptabel. Jongeren hebben te weinig kennis van de koran. Zo mag een vrouw, als ze haar maandelijkse problemen heeft, wel eten.’
Volgens het hoofd van het Jean Mermoz college ging het om een incident dat niet vooraf was beraamd.
Twee van de vier jongens werden voor een week van school geschorst.

France EchosCom, 7 oktober 2006

Christelijke jongeren worden moslim

Nederland, oktober 2006

Nu de islam in ons land een godsdienst met vele honderdduizenden gelovigen is geworden, maken ook meer Nederlandse jongeren van christelijke huize een overstap naar de islam.
Universitair docent godsdienstwetenschappen en islamkenner dr. Gé Speelman van de Theologische Universiteit Kampen schat dat het gaat om tientallen jongeren, onder meer met een reformatorische achtergrond. Ook aanhangers van andere gezindten kijken volop rond op de 'religiemarkt'. 'Het lijkt erop dat katholieken de overstap gemakkelijker maken, mogelijk doordat zij vaak minder kerkelijk zijn dan andere christenen. Maar de belangstelling is algemeen. Mensen komen de laatste jaren ook steeds meer in het dagelijks leven in contact met moslims.’ Over het verschijnsel werd onlangs gepubliceerd door de Gereformeerde Bond.
Volgens Speelman spelen religieuze bespiegelingen soms helemaal geen rol in de keuze om te bekeren. ‘Vaak gaat het om een Nederlandse vrouw die een moslimman tegen het lijf loopt!’

Telegraaf, 9 oktober 2006

Sharia in erf- en contractrecht

Nederland, oktober 2006

Moslimouders in Nederland laten testamenten opstellen conform de islamitische shariawet. Ze laten daarin vastleggen dat dochters de helft krijgen van wat zonen ontvangen. Nederlandse notarissen kunnen daar wettelijk gezien niets tegen doen als ouders dit in hun testament laten vastleggen.
Dat zegt de Amsterdamse hoogleraar Ruud Peters, die expert is in islamitisch recht. Peters ziet toekomst voor de sharia in Nederland, niet in het strafrecht maar wel in contract- en erfrecht.
Volgens Peters biedt het vrije Nederlandse contractrecht ruimte voor contracten, die in overeenstemming zijn met de shariawet. Ze worden nu al gesloten, bijvoorbeeld bij leningen voor het opzetten van een zaak. De sharia verbiedt rente maar er zijn constructies om toch zaken te kunnen doen. Moslimzakenlui passen die constructies nu al toe, met assistentie van Nederlandse notarissen.

Trouw, 7 oktober 2006

Vrouwelijke patienten van top tot teen bedekt

Engeland, september 2006

In Lancashire werd deze week de z.g. "Inter-Faith Gown" gepresenteerd. Deze kledij bedekt het lichaam van vrouwelijke patiënten van top tot teen.
De blauwe kledij is al getest en wordt in oktober in gebruik genomen in ziekenhuizen in Lancashire. Gebruikelijke ziekenhuis kleding laat hoofd, benen en armen vrij, maar nu kunnen patiëntes zich conform hun geloofsregels kleden. De jurken kosten £12 per stuk.
Tim Meadows is klantenservice manager van het bedrijf Interweave Textiles uit Yorkshire dat de jurk maakt. Hij zegt: ‘We maken kleren voor dikke mensen en voor iedereen met speciale wensen. Waar het om gaat is dat mensen zich prettig voelen in hun kleren. Dan zijn ze ook eerder beter en dat spaart geld’.

Telegraph, 5 september 2006

Enschedé richt parken in voor Turkse vrouwen

Nederland, september 2006

Enschede gaat parken, pleinen en markten zo inrichten dat Turkse vrouwen zich er meer thuis voelen en langer buiten blijven. In het Wesselerbrinkpark in het zuiden van de stad, waar 40 procent van de bevolking een niet-Nederlandse achtergrond heeft, wordt begonnen met grote publieke barbecue- en picknickplaatsen.
Dit beleid is het gevolg van het vorige week gepresenteerde onderzoek van planologe Eda Ünlü Yücesoy. De Turkse promoveerde aan de Universiteit Utrecht en deed tussen 2001 en 2004 onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte door Turkse vrouwen.
Ze vroeg zich af waarom ze zo weinig Turkse vrouwen op straat zag, terwijl de straat in Turkije de ontmoetingsplek bij uitstek is. De openbare ruimte in Nederland is niet ingericht voor ontmoeting, concludeert zij in haar onderzoek. Voor Turkse vrouwen ontbreken faciliteiten als banken, picknickplaatsen en barbecuemogelijkheden voor grotere families, constateerde Eda Ünlü Yücesoy.
Enschede heeft zich deze kritiek aangetrokken, laat wethouder Ed Wallinga weten. Hij kondigt aan de publieke ruimte meer voor ontmoeting in te richten. ‘Barbecuen wordt gezien als een evenement, waarvoor je een vergunning moet aanvragen. Dus ik kan het verbieden. Maar dat ga ik niet doen, integendeel: we gaan het park op een goede manier inrichten.’

Volkskrant, september 2006

Leraar moet onderduiken na kritiek op moslims

Frankrijk, september 2006

Een Franse docent filosofie die in een artikel op de opiniepagina van de krant Le Figaro kritiek uitte op het moslimextremisme, is met de dood bedreigd en ondergedoken.
Op 19 september schreef Robert Redeker, docent filosofie op een middelbare school, een artikel in Le Figaro getiteld: 'Wat moet de vrije wereld doen tegen de intimidaties van de moslimextremisten?'
Het was een vrij gematigd stuk, geschreven naar aanleiding van de ophef in de islamitische wereld over de citaten van de paus. Redeker wees erop dat de islam, zeker in de begintijd, voornamelijk met het zwaard is verspreid.
Nadat hij op de Arabische televisiezender al-Jazeera aan de schandpaal was genageld, ontving hij een tiental e-mails waarin hij met de dood werd bedreigd. In één ervan werden ‘de leeuwen van Frankrijk’ opgeroepen het voorbeeld te volgen van Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh.
Redeker is aangeslagen, blijkens een interview in de krant Sud Ouest. ‘Het ministerie van Onderwijs heeft niet eens een aanklacht ingediend nu één van zijn werknemers met de dood is bedreigd. Dat is laf, ze hebben me in de steek gelaten.’

Elsevier, 29 september 2006

Islamitisch ziekenhuis mogelijk in Rotterdam

Nederland, september 2006

Het Ziekenhuisconsortium van ondernemer Paul Sturkenboom ontvouwt plannen voor een islamitisch ziekenhuis.
In dit ziekenhuis zal de behandeling van mannen door mannelijke dokters plaatsvinden en de behandeling van vrouwen door vrouwelijke dokters. Voor de niet-acute zorg komen er afzonderlijke verpleegafdelingen voor mannen en vrouwen. De voeding zal halal zijn en er zal ook gewerkt worden met islamitische geneesmiddelen en kruiden. Daarnaast komt er een islamitische gebedsruimte met een ziekenhuisimam en er wordt rekening gehouden met islamitische bouwprincipes. Aangrenzend komt een zorghotel met een restaurant waar halal-voedsel verkrijgbaar zal zijn.
Volgens sommige islamitische organisaties houden veel ziekenhuizen al rekening met specifieke wensen van moslims. Er zijn daar al gebedsruimten en imams en er wordt halal-eten aangeboden. Ook wordt vaak geprobeerd rekening te houden met de wensen van vrouwen die door vrouwen willen worden verpleegd. Een woordvoerster van het VU Medisch Centrum in Amsterdam laat weten al zeker tien jaar dergelijke voorzieningen aan te bieden. Naast halal-voedsel biedt het kosjer voedsel aan omdat joodse patiënten daarnaar vragen. ,Wanneer iemand alleen door een vrouwelijke arts wil worden behandeld, wordt in alle redelijkheid met die wens rekening gehouden.'

Financieel Dagblad, 27 september 2006
Nederlands Dagblad, 28 september 2006
Elsevier, 27 september 2006

Prent van Mohammed niet op voorkant van boek

Engeland, september 2006

De Tunesische auteur Abdelwahab Meddeb koos voor zijn laatste boek Contre-Prêches (Contra Preken) als illustratie op de voorzijde een illustratie uit van de profeet Mohammed.
De afbeelding waarop Mohammed door de engel Gabriel wordt bezocht, werd in 1302 voor het eerst gepubliceerd in een boek van Rashid ad-Din.
De rechten ervan berusten bij de bibliotheek van de Universiteit van Edinburgh. De universiteit verbood Meddeb uitdrukkelijk deze Mohammed op de omslag van zijn boek te zetten. Het mocht wel heel klein in een binnenflap.
Het is voor moslims ten strengste verboden om de grondlegger van de islam af te beelden en de universiteit vreesde protesten door moslims.

Trouw, 28 september 2006

Opera Idomeneo: geen opvoering uit angst voor moslimextremisme

Duitsland, september 2006

Op advies van de Duitse politie heeft de Berlijnse opera een aantal voorstellingen van Mozarts Idomeneo geschrapt. De politie vreesde negatieve reacties uit islamitische hoek, omdat de profeet Mohammed erin voorkomt. In Mozarts oorspronkelijke Idomeneo uit 1781 komt alleen de Griekse zeegod Poseidon voor, maar regisseur Neuenfels voegt daar Jezus, Boeddha en Mohammed aan toe. De Kretenzer koning Idomeneo onthooft ze alledrie.
Het afbeelden van Mohammed is taboe voor de meeste moslims, zijn onthoofding zou nog ongunstiger worden ontvangen. Neuenfels zou de scène bedoeld hebben als radicale afrekening met religie en godsdienstoorlogen. De opvoering van regisseur Hans Neuenfels leidde al tijdens de première eind 2003 tot protesten van het publiek.
Na een debat met o.a. de verantwoordelijke wethouders wordt besloten de voorstellingen in een later stadium alsnog te laten doorgaan. De datum daarvan was nog onbekend.
Minister van binnenlandse zaken Wolfgang Schäuble meldde de deelnemers aan de eerste Duitse Islamconferentie unaniem vóór opvoering van de opera waren en die ook graag gezamenlijk zouden bezoeken. Maar Ali Kizilkaya van de conservatieve Islamraad verklaarde een dag later ’dat men van hem niet kon verlangen, toe te zien hoe het hoofd van de profeet wordt afgehakt’.
In december 2006 wordt de opera alsnog opgevoerd. Ondertussen zijn de vier hoofden van Mohammed, Jezus, Boeddha en Poseidon om onduidelijke redenen verdwenen. Er worden nieuwe hoofden gemaakt. Twee moslimleiders die waremn uitgenodigd de voorstellen te bezoeken, weigerden acte de presense tegeven. Het going om Aiman Mazyek, voorzitter van de centrale duitse moslimraad en om Ali Kizilkaya, voorzitter van de moslim raad.

Expatica, 17 december 2006
DL-Online, 17 december 2006
Trouw, 4 oktober 2006