Invloed salafisme in Nederlandse moskeën

Nederland, juni 2006

Uit de vierde voortgangsrapportage terrorismebestrijding van de AIVD blijkt dat het salafisme aan invloed wint in een steeds groter aantal Nederlandse moskeeën. Het salafisme is een radicale stroming binnen de islam die een terugkeer bepleit tot de ‘pure islam’ uit de dagen van Mohammed. Aanhangers wijzen vaak de westerse maatschappij af en hebben kritiek op pogingen van andere moslims om te integreren. Het salafisme heeft banden met het wahabisme uit Saudi Arabië

Expatica, 7 juni 2006

'Homo’s zijn geperverteerd'

Engeland, juni 2006

Yusuf Qaradawi, een van oorsprong Egyptische theoloog, vindt dat homo’s ‘geperverteerden zijn die gestraft moeten worden’.
Hij zei dat in een interview op Al Jazeera. De verschillende rechtsscholen zijn het niet helemaal eens over de straf. Sommige zeggen dat homo’s net zo gestraft moeten worden als overspelplegers. Anderen zeggen dat je ze van een hoog gebouw moet gooien, net zoals god deed met de inwoners van Sodom. Ook zijn er die zeggen dat je ze moet verbranden’’. Qaradawi vindt het debat over homoseksualiteit in Arabische landen een ramp.
Homogroepen uitten in 2004 kritiek op de burgemeester van Londen, Ken Livingstone, omdat hij Qaradawi uitnodigde voor een bezoek.

Pink News, 16 juni 2006

Corruptie gevoelig

Engeland, juni 2006

Uit een geheim rapport van de Metropolitan politie in Londen blijkt dat moslim politieagenten gevoeliger zijn voor corruptie. De schrijvers van het rapport onderzochten waarom er tien keer zoveel klachten waren over Aziatische agenten dan over hun collega’s. Het rapport stelt, ‘Aziatische agenten en speciaal Pakistaanse agenten staan onder druk van hun grote familie en hun gemeenschap om criminele activiteiten te ondernemen. Dat komt omdat hulp aan de familie in die gemeenschap als een plicht wordt gezien.'
Van de 31.000 politieagenten van de Metropolitan politie zijn er 300 moslims. Ahmanrahman Jafar, vice-voorzitter van het rechten comité van de Muslim Council of Britain(MCB) vindt het kortzichtig van de politie om op zo’n gevoelig moment hun moslim agenten van zich te verwijderen.

Guardian, 10 juni 2006

Gordon Brown voorstander van islamitisch financieren

Engeland, juni 2006

Op de Islamic Finance and Trade Conference in Londen gaf de Britse minister van financiën Gordon Brown aan dat hij van Engeland een centrum voor islamitisch investeren wilde maken.
Volgens Brown heeft Engeland daarvoor de ideale locatie. Hij pleitte voor sterkere handelsbanden tussen Engeland en islamitische landen. De conferentie werd georganiseerd door de Muslim Council of Britain (MCB). Vrijere handel zou slecht zijn voor de economieën in het Midden-Oosten, aldus Brown.
Algemeen secretaris van de MCB, Abdul Bari: ‘Het huidige klimaat van spanning vraagt om een alternatieve benadering die vrede en dialoog bevordert. De financiële markten vormen daar een ideaal platform voor.’

BBC, 13 juni 2006

Erdogan krijgt bijval voor opheffen hoofddoekenverbod

Turkije, juni 2006

Uit een onderzoek in 22 Turkse steden met 1846 respondenten blijkt dat 2/3e deel het eens is met premier Erdogan om het hoofddoekverbod op te heffen. 66% vind t dat problemen worden veroorzaakt door een gebrek aan geloof. 60% zou niet toestaan dat hun dochter met een niet-moslim zou trouwen. Een derder vond dat jongens en meisjes gescheiden onderwijs moeten hebben. Het percentage voorstanders van toetreding tot de EU daalde van 74% een paar jaar geleden tot 54% nu.

Arab News, 15 juni 2006

Premier Erdogan wil beperking vrijheid van meningsuiting

België/Turkije juni 2006

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan pleitte tijdens een zitting van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg voor meer religieuze en culturele tolerantie om de steeds groter wordende kloof tussen het Westen en de islamitische wereld te overbruggen. Hij noemde het noodzakelijk om beperkingen te stellen aan de vrijheid van meningsuiting. Daarbij doelde hij op de nog steeds toenemende kritiek op de achterlijke en middeleeuwse islam en zijn volgelingen die nog steeds massaal Europa binnenstromen.
Om zijn pleidooi te illustreren verwees Erdogan naar de recente crisis over de publicatie van cartoons van de profeet Mohammed in de Deense krant Jyllands Posten.
Erdogan betoogde dat vrijheid nooit onbeperkt kan zijn en in de geschiedenis ook nooit geweest is. De Turkse premier wees op de groeiende moslimpopulatie in West–Europa en zei dat West–Europese landen de neiging hebben moslimgemeenschappen en hun cultuur te marginaliseren. Turkije, dat in de wachtkamer zit voor lidmaatschap van de Europese Unie, staat onder grote druk meer ruimte te geven aan de vrijheid van meningsuiting. De Raad van Europa, die zich inzet voor de mensenrechten, staat uiterst kritisch ten aanzien van het Turkse beleid met betrekking tot de Koerdische minderheid.

Reformatorisch Dagblad, 29 juni 2006

Knorretje niet op Turkse staatsomroep

Turkije, juni 2006

De Turkse staatsomroep TRT heeft de tekenfilmserie Winnie de Poeh uit de programmaplanning geschrapt omdat er het varkentje Piglet in meespeelt. Dat meldden Turkse media zaterdag.
Turkije is een islamitisch land met een strikt seculier staatssysteem. Critici menen dat de TRT zich bij de programmering steeds meer religieus oriënteert sinds het aantreden van de regering van premier Recep Tayyip Erdogan. Hij is de leider van de conservatief religieuze AK-partij.

Telegraaf, 17 juni 2006

Moslims eisen maatregelen overheid tegen kwetsende media-uitingen

Nederland, mei 2006

Naar aanleiding van het BNN programma Kannibalen (01-05-2006) waar de profeet Mohammed op de hak werd genomen, heeft het Platform Islamitische Organisaties Haaglanden een aantal Nederlandse politici een brief gestuurd. In deze brief wordt geëist om TV programma's die Moslims als provocerend ervaren voortaan te verbieden. ‘Men heeft reeds kunnen aanschouwen tot welke vreselijke woede en escalaties dergelijke uitlatingen wereldwijd hebben geleid', verwijzend naar derellen naar aanleiding van publicatie van Mohammed-cartoons in de Deens krant Jyllands Posten.
Het Platform heeft de uitzending als zeer kwetsend, provocerend, respectloos en ondermaats ervaren en vindt dat de overheid op moet treden tegen ‘opruiende en provocerende uitzendingen’. De brief van het Platform eindigt als volgt: ‘Als moslimgemeenschap eisen wij dat er preventieve als correctieve maatregelen dienen te worden ondernomen tegen dergelijke en voornamelijk kwetsende media-uitzendingen.’

El Tahweed, 9 mei 2006
Vrije Volk, 9 mei 2006

Radikale moslims in Nederlandse leger

Nederland, mei 2006

Volgens generaal-majoor Bert Dedden, scheidend directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD bracht zijn dienst binnen de krijgsmacht een tiental radicale moslims in beeld. Ze hangen een extreme vorm van de islam aan, zoals het salafisme of het wahabisme. Ze dragen deze leer in een aantal gevallen ook actief uit.
Dedden: ‘Iemand kan door zijn radicale denkbeelden anderen proberen te overtuigen niet meer loyaal te zijn ten opzichte van Defensie.’ Dat kan riskante situaties opleveren, bijvoorbeeld in uitzendgebieden als Afghanistan.
Ook wijst Dedden op de toegang die militairen hebben tot beveiligde gebouwen en terreinen. Sinds kort heeft de MIVD een eigen observatieteam om militairen te volgen. ‘Dat kan bij het vermoeden als militairen een radicaal-linkse, -rechtse of fundamentalistische achtergrond hebben’ aldus Dedden. De observatieploeg van de MIVD telt twintig man, die als het moet dag en nacht een verdachte militair kan volgen. Daarbij kan ook afluisterapparatuur worden ingezet.

Nederlands Dagblad, 2 mei 2006

Fundamentalistische koranscholen populair

Nederland, mei 2006

Een groeiende groep jonge Nederlandse moslims volgt opleidingen op fundamentalistische koranscholen en orthodoxe universiteiten in Pakistan, Saoedi-Arabië en andere moslimlanden. De inlichtingendienst AIVD vreest dat deze jongeren geradicaliseerd terugkeren naar Nederland.
Een paar jaar geleden trok een enkeling de grens over voor deze islamstudies, maar inmiddels studeren tientallen jonge moslims in het Midden-Oosten en Azië. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad in moslimkringen in binnen- en buitenland.
Saoedi-Arabië en Syrië betalen de opleiding van Nederlandse studenten, bevestigen hun ambassadeurs. In Mekka en Medina studeren zeker elf Nederlandse jongeren. Syrië betaalde vorig jaar de scholing van twee Nederlanders in Damascus. De AIVD bevestigt deze trend.
Saoedi-Arabië, Pakistan, Jemen, Syrië, Maleisië en Jordanië zijn in trek. In Pakistan is de Mudjaddidiyya el-Na’imiyya- universiteit in Karachi populair onder Nederlandse jongeren van Surinaamse afkomst. In zeker zes gevallen keerden studenten terug naar Nederland, waar ze als imam hun in Pakistan verworven gedachtegoed verspreidden in moskeeën in Almere, Den Haag, Zwolle, Eindhoven en Amsterdam

AD, 19 mei 2006