Aanslagen in Londen zijn ‘demonstratie en geen terrorisme’

Engeland, april 2006

Professor Ron Geaves roept controverse op met zijn bewering dat de 7/7 aanslagen niet moeten worden gezien als terrorisme, maar als een demonstratie. Het woord terrorisme is demoniserend, aldus Geaves.
Geaves maakte zijn opmerkingen in het kader van een lezing voor de moslimgemeenschap in noordwest Engeland. Geaves deed onderzoek naar de geschiedenis van moslim demonstraties in Engeland. Hij vergelijkt deze onder andere met protesten in Noord-Ierland. Zijn werk bestrijkt de ontwikkeling van de demonstratie tegen Rushdie tot de protesten tegen de oorlog in Irak.
Hij betrok daarbij ook de bomaanslagen in Londen. ‘Ik bekijk de betekenis daarvan voor de moslimgemeenschap’, zo zegt Geaves. Geaves heeft het over zijn ’persoonlijke ontwikkeling van neutrale hoogleraar tot actieve betrokkenheid bij de moslimgemeenschap’.
Een van de gewonden van de aanslagen zegt: ’Ik ben het hier totaal niet mee eens. Je kunt ook op een andere manier protesteren. De manier waarop de mensen stierven was afschuwelijk’.
Uit een poll eerder dit jaar van de Sunday Telegraph bleek dat 40 percent van de Britse moslims voor invoering van de sharia in Engeland is.

Telegraph, 9 april 2006

Europese Unie wil niet meer spreken over ‘islamitisch terrorisme’

Europa, april 2006

De Europese Unie (EU) werkt aan een lexicon dat officiële uitlatingen over terrorisme en islam moet stroomlijnen. Uitgangspunt is dat religie nooit zaken als 11 september, en de aanslagen in Madrid en Londen kan legitimeren. Het lexicon stelt richtlijnen op voor EU prominenten en politici. Een EU ambtenaar zei tegen persbureau Reuters: ‘We zullen zeker nooit de term islamitisch terrorisme gebruiken, we spreken liever over terroristen die de islam misbruiken’.
Het lexicon besteed ook aandacht aan woorden als ‘Islamist’, ‘fundamentalist’ en ‘jihad’. Het woord jihad wordt vaak gebruikt door AlQaida en vergelijkbare groepen om de oorlog tegen ongelovigen aan te duiden, maar voor de meeste moslims verwijst het naar een spirituele innerlijke strijd. ‘Jihad betekent iets voor u en mij, maar iets anders voor een moslim. Jihad is een volkomen positief begrip om het slechte in jezelf te bestrijden,’ aldus de EU ambtenaar, die anoniem wil blijven omdat het vooralsnog om een interne notitie gaat.
EU hoofd terrorisme bestrijding Gijs de Vries zegt: ‘gematigde moslims worden steeds actiever bij het isoleren van radicalen die de islam voor politieke doeleinden misbruiken. Gematigde moslims verdienen onze steun. En dat betekent dat onze woordkeuze duidelijk maakt dat we het over moordzuchtige elementen hebben die religie misbruiken en die niet vertegenwoordigen’.
Omar Faruk, een Britse moslim advocaat zegt dat er een sterke behoefte bestaat aan ‘een nieuw soort politieke dialoog en terminologie’. Gevraagd naar ‘islamitisch terrorisme’ zegt hij: ‘Die woorden gaan niet samen. Islam is sterk gekant tegen elke vorm van terrorisme. Islam beteknt vrede’.

Khaleej Times, 11 april 2006

ROVER voorzitter pleit voor NS conductrices met hoofddoekje

Nederland, mei 2006

In een column in de krant Spits pleit Michel van der Vlist, voorzitter van Rover (Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer) voor treinconductrices met een hoofddoekje. De NS zegt hierover: 'Rijdend personeel en servicemedewerkers zijn verplicht het uniform te dragen, inclusief bijbehorend hoofddeksel. Dat uniform is één geheel en daar past geen eigen hoofddeksel bij, geen hoofddoekje en geen pet. Over die hoofddoekjes hebben we nooit een interne discussie gevoerd'.
Van der Vlis stelt dat veel winkelketens een bij het bedrijfsuniform passend hoofddoekje (in dezelfde stijl en kleuren) beschikbaar hebben. Van der Vlis: ‘dat vind ik nou maatschappelijk mooi.’

Spits, 25 april 2006, website ROVER

Parijs café gedwongen tot censuur

Frankrijk, maart 2006

Een groep jonge moslims dwong bewapend met ijzeren staven een café om censuur toe te passen op een cartoonexpositie.
Het Parijse café Mer a Boire had een expositie met de titel ‘God noch god’. De vijftig cartoons van bekende tekenaars gingen over alle religies. ‘De groep dreigde ons om de Moslim Broeders te waarschuwen als we de cartoons niet wegnamen’ aldus een woordvoerster van het café. Later kwamen ze terug met ijzeren staven. Met een paar klanten hebben we ze weggejaagd, maar ze bleven terugkomen’. De café eigenaren weigerden de expositie weg te halen. In plaats daarvan brachten ze witte papieren op een aantal cartoon aan met het woord ’gecensureerd'. 'Ze weghalen zou een vorm van overgave zijn, maar aan de andere kant wilden we onszelf en anderen niet blootstellen aan geweld’.
Op een van de cartoons was een barscène te zien. De barman biedt een dronken man die zegt ‘god is groot’ een drankje aan. Het bijschrijft: ‘De zesde pilaar van de islam. Le pilier de barre.' Pilier betekent pijler of principe en barre is een woordspeling op bar.
De wijk waar het café ligt, Belleville in het 20e arrondissement is gemengd met een grote Noord-afrikaanse gemeenschap.

Middle East Times, 31 maart 2006

Leraren luiden noodklok over school

Duitsland, maart 2006

Leraren van een school in de wijk Neukölln in Berlijn publiceren een open brief waarin ze stellen dat de situatie op hun school onhoudbaar is. De leraren zeggen geen enkel gezag meer te hebben. Ze nemen altijd een mobieltje mee de klas in zodat ze kunnen bellen in noodgevallen. ‘De sfeer op school wordt overheerst door agressie, gebrek aan respect en onwetendheid’, zo zeggen de leraren, ‘We zien geen oplossing meer.’
De leraren klagen over het feit dat 83% van de 224 leerlingen van buitenlandse komaf is. 35% is van Arabische komaf en 26% Turks. Het is slecht gesteld met de integratie van jongeren van buitenlandse komaf in Berlijn.
Zelfs de tweede en derde generatie kinderen spreken niet goed Duits en velen maken hun school niet af.
Een ander probleem is dat Arabische jongeren geen enkel respect hebben voor vrouwelijke leerkrachten, zo melden bronnen uit het onderwijs aan Deutsche Presse-Agentur.
Een van de jongens van buitenlandse komaf windt er geen doekjes om tegen een journalist van de Berliner Kurier: ‘De Duitse leerlingen kopen dingen voor ons en betalen onze stuff, zodat we ze niet in elkaar slaan’.

Expatica, 31 maart 2006

Stadsdeel Amsterdam verwijdert kruismonument

Nederland, maart 2006

Het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes wilde een verzetsmonument definitief verwijderen. Het officiële 4 mei-herdenkingsmonument aan de Baarsjesweg zou worden vervangen voor een nieuw ontworpen monument. Het kruisvormige monument werd verplaatst naar het Columbusplein. Het monument werd opgericht op een plek waar een vader met zijn zoon door de Duitsers werden gefusilleerd.
Toen een tijdelijke verhuizing van het monument in het 4/5 mei-comité De Baarsjes aan de orde kwam, bleek vanuit de Pakistaanse moskee bezwaar te leven tegen het kruis, vanwege de christelijke connotatie. Het monument was onlangs weggehaald omdat het witte kruis een te ‘christelijke’ uitstraling zou hebben. Deze opvatting zou door leden van de Marokkaanse en Turkse moskee zijn gedeeld. Vertegenwoordigers van drie moskeeën en een synagoge in de buurt hadden bij het plaatselijke 4 en 5 mei comité aangegeven dat het kruis te veel aan het christelijk geloof deed denken. Het witte kruis stond op een pleintje bij de in aanbouw zijnde Westermoskee en werd weggehaald wegens de bouwwerkzaamheden. Daarop liet het comité weten dat het kruis niet terugkomt. Er was al 50.000 euro beschikbaar voor een nieuw monument.
Volgens Baarsjes voorzitter Jan Voetberg wil het comité geen ‘nodeloze drempel’ opwerpen voor ‘nieuwe bewoners’: ‘Een kruis is een symbool voor overlijden en niet per definitie iets christelijks. Maar als zij dat zo voelen, dan moet je kijken of je daar wat aan kan doen.’
Volgens Voetberg was het niet de bedoeling om ‘iets te schrappen, maar om in een gemis te voorzien’. Men wilde het kruis vervangen door een monument waar verschillende bevolkingsgroepen zich betrokken bij voelen: ‘De moslims misten in het monument iets waarin ze zich herkenden.’

NRC, 10 maart 2006
Katholiek Nederland, 1 maart 2006

‘Sharia een goede zaak’

Engeland, februari 2006

Volgens een onderzoek van onderzoeksbureau ICM steunt 40% van Britse moslims invoering van de sharia in verschillende regio’s van het land, terwijl 41% daar juist op tegen is. Volgens het onderzoek zou 20% van hen sympathie hebben voor de zelfmoordaanslagen in juli 2005 op bussen en ondergrondse trein in Londen.
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Telegraph, naar aanleiding van de rellen naar aanleiding van de publicatie van de ‘Mohammed’’cartoons in de Deense krant Jyllands Posten.

Telegraph, 19 februari 2006

Halal en ramadan in Molenbeek

België, februari 2006

De Brusselse gemeente Molenbeek gaat naast de voorbereiding van traditionele maaltijden ook halal maaltijden invoeren in zijn netwerk van gemeentescholen. Agenten mogen tijdens de ramadan in Molenbeek geen koffie drinken of op straat een broodje eten.

Newsletter 31 van de Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Carnavalsvierders mogen Mohammed niet bespotten

Nederland, februari 2006

De spot drijven met de profeet Mohammed is verboden tijdens de carnavalsoptocht in het Twentse Oldenzaal. Het bestuur van deze grootste optocht boven de rivieren zal afbeeldingen en leuzen over de profeet niet tolereren.
Ook in Limburg is het verboden met de profeet te spotten. In Den Bosch geldt geen verbod, maar niemand verwacht problemen.

Telegraaf, 14 februari 2006

Aalst hoopt op terughoudendheid van carnavalsvierders

België, februari 2006

De organisatoren van het beroemde carnaval van Aalst twijfelen of ze censuur moeten toepassen. De angst bestaat dat de carnavalsgangers de draak zullen steken met de profeet Mohammed na de rellen rond de Mohammed-cartoons in de Deense krant Jyllands Posten. Bij het carnaval van Aalst, 35 km ten westen van Brussel is het gebruik om autoriteiten te bespotten en de draak te steken met gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarbij wordt niets of niemand gespaard. Sommige mannen verkleden zich als vrouw, de z.g. ‘voil jeanetten’.
De autoriteiten in Aalst vrezen dat sommige deelnemers varkens maskers zullen dragen. Er vond overleg met de politie en burgemeester plaats. De voorzitster van het carnaval, Nicole Ringoir zei: ‘Misschien moeten we er maar op vertrouwen dat de mensen weten hoe ver ze kunnen gaan’. De burgermeester van Aalst, Anny De Maght verklaarde: ‘Ik vertrouw erop dat de groepen wel weten wat respect betekent’.
In 2005 ontving de organisatie een brief van de Arabische Liga, die stelde dat het carnaval kwetsend was voor moslims en hun cultuur. Sommige voil jeanetten hadden zich toen namelijk in een burqa uitgedost.

Travelmax, februari 2006
Brussels Journal, 8 februari 2006