Gebed niet onderbreken

Engeland, augustus 2005

Politieagenten moeten hun schoenen uitdoen en geen gebeden onderbreken bij inval in huizen van moslims, aldus richtlijnen van de politie van Bedfordshire.
De 18 punten tellende richtlijn stelt dat ‘door de huidige ontwikkelingen na de aanval in Londen de moslimgemeenschap zich slachtoffer voelt en invallen in moslimhuizen de druppel kunnen zijn die de emmer kunnen doen overlopen’. De grootste stad in Bedfordshire, Luton is een broedplaatsen van de radicale islam. Zo werd na 7 juli een bom aangetroffen in een auto bij het station van Luton.
Een greep uit de richtlijnen: politiemensen mogen niet kijken naar ongesluierde moslimvrouwen, politie moet bij voorkeur geen slaapkamers en badkamers waar zich mensen bevinden binnengaan, als honden zijn gebruikt moet het huis daarna grondig schoongemaakt worden, bij gebruik van camera’s van tevoren advies inwinnen vanwege de kans dat er vrouwen in ‘inapproriate’ kledij opkomen en niet-moslims mogen heilige boeken en de koran niet aanraken.
Zafar Khan, voorzitter van de Luton Council of Faiths is blij met de richtlijnen.

World net Daily, 2 augustus 2005

Parkeerplaats geen ‘varkensplaats’: grap afgestraft

Engeland, maart 2005

Een inwoner van Bristol kreeg een z.g. Anti-Social Behaviour Order opgelegd. Hij had samen met zijn kroegmaten een grap bedacht en het bord van de parkeerplaats van het plaatselijke café The Swan With Two Necks een klein beetje veranderd. In plaats van Parking Place had de Bristoller er Porking Place van gemaakt, een verwijzing naar de vele slagers in de buurt.
De grap werd niet gewaardeerd door bezoekers van een nabijgelegen Somalische moskee. Politiefunctionaris Adrian Williams verklaarde dat er klachten waren binnengekomen van leraren, belangrijke plaatselijke figuren en Somaliërs. Williams is blij dat er actie is ondernomen: ‘We zullen dit soort provocaties niet tolereren’.

DhimmiWatch, 24 maart 2005

Moord op man die weigerde moslim te worden

Engeland, september 2005

Gister diende voor de rechtbank de zaak van de ‘’The Muslim boys’ die Adrian Marriott uit Brixton, zijn zuster Tara en haar vriendin tot de islam wilden bekeren. De beide vrouwen deden de islamitische geloofsbelijdenis en kregen daarna hoofddoekjes.
Adrian Marriot echter werd bedreigd met een geweer door twee leden van de Muslim Boys. Op 8 juni bereikte de spanning haar hoogtepunt en werd hij neergeschoten door twee van de Muslim Boys op het station Loughborough Junction. Volgens de officier van justitie ging het om een samenzwering.
Brixton is berucht vanwege de vele bendes die er actief zijn. De Muslim Boys hebben een reputatie opgebouwd van onder geweerdreiging afgedwongen bekeringen van zwarte jongeren.

The Times, 7 september 2005

Universiteit van Utrecht verwijdert naaktportretten

Nederland, januari 2005

Op de Universiteit van Utrecht werden aaktportretten verwijderd, omdat integratiecursisten zich stoorden aan de schaamteloosheid.

Artikel door Wouter van Dieren

Kinderen moeten uit de buurt van heksen blijven

Nederland, februari 2005

De christelijke vereniging Bijbel & Onderwijs (B&O) was niet gelukkig met het thema van de kinderboekenweek 2005 : 'De toveracademie - boeken vol magie'. De vereniging werd op het thema geattendeerd door een telefoontje van een verontruste moeder die zich afvroeg of het thema wel bijbels verantwoord was.
B&O vindt het niet veramtwoord en publiceert de brochure Weer herrie om Harrie. Bovendien stelt B&O twee open brieven op die een paar weken laten als advertentie in landelijke kranten worden opgenomen. De boodschap: 'houd uw kinderen thuis als hun school meedoet aan dit thema'. Scholen worden opgeroepen van hun school geen griezel- en heksenparadijs te maken.

Nederlands Dagblad, 28 september 2006

Bigamie door Marokkaanse mannen

Nederland, februari 2005

Sommige Marokkaanse mannen in Nederland hebben twee vrouwen. Zo blijkt uit een interview met een Marokkaanse vrouw met de schuilnaam Yasmine.
De meeste echtparen trouwen in het dorp waar een van beide partners vandaan komt. De huwelijksakte wordt vervolgens gelegaliseerd in de hoofdstad Rabat. Op dat moment is het huwelijk ook in Nederland erkend. Diverse Marokkanen omzeilen de Nederlandse wet, bijvoorbeeld door omkoping van de ambtenaar in het geboortedorp. Deze verschaft tegen flinke betaling een document waaruit zou blijken dat de man nog vrijgezel is.
Ook fraude komt voor: een Marokkaanse vrouw gaat naar een Blijf-van-m'n-Lijfhuis, doet daar net alsof haar huwelijk kapot is en krijgt daarom ten onrechte een uitkering. Enkele deskundigen op het gebied van vrouwenopvang erkennen dat sommige vrouwen zich met oneigenlijke motieven melden bij een Blijf-van-m'n-Lijfhuis. Ook zijn er Egyptenaren en Syriërs die al getrouwd zijn, maar hier doen alsof ze vrijgezel zijn. Ze trouwen met een Marokkaanse en krijgen daardoor automatisch alle gewenste papieren.
Het Marokkaanse consulaat in Amsterdam erkent de problemen: 'Maar het was vooral vroeger een probleem. Tegenwoordig zie je het nauwelijks meer', aldus een woordvoerder. Het voorstel om elk in Marokko gesloten huwelijk automatisch door te geven aan de Marokkaanse consulaten in Nederland, zodat het plegen van bigamie door in Nederland wonende Marokkanen niet langer mogelijk is, stuit volgens het consulaat op onoverkomelijke praktische bezwaren. 'Dan zouden alle burgerlijke standen in heel Marokko moeten worden geautomatiseerd'.

Volkskrant, 14 februari 2005
Maroc.nl, 18 februari 2005

Staatssecretaris van Gennip: vrije feestdagen voor andere godsdiensten

Nederland, 26 januari 2005

'Pas als we de religieuze beleving van iedere burger respecteren, kan er sprake zijn van integratie.' CDA-staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken wil dat niet-christelijke werknemers het recht krijgen om jaarlijks twee vrije dagen op te nemen op hun religieuze feestdagen, zoals Suikerfeest en Chinees nieuwjaar. Aan het begin van elk jaar kunnen werknemers aangeven op welke feestdagen zij vrij willen zijn.
Volgens Van Gennip, 'waarborgt deze mogelijkheid de ruimte voor ieders religieuze beleving'.
Dit moet in alle cao's worden vastgelegd en minder vrijblijvend dan voorheen. Van Gennip wil dat formuleringen als 'mits het werk het toestaat' worden geschrapt.

Elsevier, januari 2005

Holocaust herdenking geboycot

Engeland, januari 2005

Moslims zijn van plan de herdenking van 60 jaar bevrijding van Auswitsch te boycotten, omdat die niet alle rassen omvat en de slachtoffers van het Palestijnse conflict buiten beschouwing laat.
Iqbal Sacranie, algemeen secretaris van Muslim Council of Britain (MCB) schreef minister Charles Clarke dat ook de holocaust van de Palestijnse intifada herdacht zou moeten worden. Sacranie stelt dat in andere Europese landen sprake zou zijn van herdenkingen voor Palestina, Ruanda en voormalig Joegoslavië samen met de slachtoffers van de Nazikampen.
Ambtenaren van Binnenlandse Zaken lieten de MCB weten dat ze het verzoek in overweging nemen.
De herdenking van 60 jaar bevrijding van Auswitsch zal worden bijgewoond door koningin Elisabeth, de hertog van Edinburg en Tony Blair.

Sunday Times, 23 januari 2005

Kunstenaar bedreigd

Nederland, januari 2005

De Marokkaans-Nederlandse kunstenaar Rachid Ben Ali wordt bedreigd sinds de opening van een tentoonstelling van zijn werk in het Cobra Museum in Amstelveen. Zijn werk bestaat uit cartooneske tekeningen, gemaakt na de moord op Theo van Gogh.
Ben Ali wil hiermee een discussie losmaken over haatzaaiende imams en extremisme binnen de islam. Zo zijn er schilderijen te zien van uit hun mond poepende imams en naakte mannen en vrouwen met koranteksten op hun lichaam.
Sinds het begin van de expositie op 15 januari heeft Ben Ali beveiliging en slaapt hij op een ander adres. ‘Ik heb nu constant een paar mensen om me heen’ zei hij. Op straat werd hij achtervolgd door jongens die teksten riepen in de trant van 'we krijgen je nog wel' en refereerden aan de moord op Van Gogh. Ook op forums op internet staat dreigende taal richting Rachid Ben Ali.

Elsevier, 20 januari 2005

Basisscholen verschuiven Sinterklaas voor suikerfeest

Nederland, december 2002

Een kwart van de basisscholen in de randstad viert Sinterklaas niet op 5 december, omdat het islamitische suikerfeest dit jaar ook op die dag valt. Dit blijkt uit een onderzoek van het Algemeen Dagblad. De krant verrichtte haar onderzoek op 120 basisscholen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De meeste scholen die het Sinterklaasfeest verplaatsen, vieren de verjaardag van de Sint een dag voor of een dag na 5 december. Het suikerfeest is de afsluiting van de islamitische vastenmaand ramadan.
Basisscholen met een aanzienlijke allochtone populatie zitten ermee. Eigenlijk willen ze niets liever dan het sinterklaasfeest met de gehele school vieren.
Op de Zutphense basisschool De Waaier komt Sint een dag eerder dan andere jaren. ‘Je moet wel, als 70 procent van je leerlingen allochtoon is‘, zegt directeur Du Chatinier.

Nieuws Marokko, 19 november 2002