Nederlandse jihadzender hitst jongeren op om in Syrië te vechten

Nederland, februari 2014

De radicale islamitische radiozender Radio Ghurabaa verspreidt sinds enkele weken vanuit Nederland jihadistische propaganda. De website van Ghurabaa zendt Engels- en Nederlandstalige speeches uit, van o.a. terrorist Anwar al-Awlaki. Jongeren worden opgehitst om als jihadstrijders naar Syrië te gaan. Ghurabaa verheerlijkt terroristische organisaties.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) probeert de zender uit de lucht te halen en stuurde een mail naar provider Verso, dat de mail vervolgens naar Ghurabaa doorstuurde. Ghurabaa zette de NCTV-mail op haar website: ‘De gewelddadige strijd (jihad) wordt op deze kanalen als een religieuze en individuele verplichting (fard ‘ayn) aangemerkt. Moslims worden gewezen op de vele zegeningen van de jihad’.
De NCTV vervolgt: 'Op het eerste gezicht zou het kanaal niet als jihadistisch te typeren zijn. Hierin schuilt het grote risico van een dergelijk kanaal. Door zich als ‘islamitisch internetradiostation’ te profileren waarop koran, religieuze zang en lezingen te vinden zijn kan de nietsvermoedende luisteraar worden gelokt. De aard van de lezingen en de predikers die een podium wordt geboden zijn echter meer en minder bekende jihadistische ideologen’.

Telegraaf, 11 februari 2014

Afghanistan: nieuwe wet laat daders van eerwraak en huiselijk geweld ongestraft hun gang gaan

Afghanistan, februari 2014

Afghanistan heeft een nieuwe wet aangenomen die slachtoffers van geweld het zwijgen oplegt. Familieleden mogen niet meer tegen een verdachte getuigen. Het meeste geweld tegen vrouwen in Afghanistan vindt binnen de familie plaats, dus slachtoffers en vaak belangrijke getuigen zal het zwijgen worden opgelegd. Hierdoor zal het aantal gevallen van eerwraak en gedwongen huwelijken weer toenemen. Mannen kunnen hun vrouwen, kinderen en zussen aanvallen zonder bestraft te worden. De wet is aangenomen in het parlement en moet nog ondertekend worden door president Karzai.
Het invoeren de wet betekent het einde aan de langzame vooruitgang in de jarenlange strijd tegen eerwraak, gedwongen huwelijken en ernstig huiselijk geweld. NGO Oxfam stelde in 2012 dat 87% van de Afghaanse vrouwen aan fysiek, seksueel of psychisch geweld te hebben ervaren of gedwongen een huwelijk te zijn aangegaan.
Onder de nieuwe wet zal een geval als de 31-jarige Sitara van wie vorig jaar neus en lippen werden afgesneden door haar man, niet meer bestraft worden. Ook de schoonfamilie van kindbruidje Sahar Gul die haar haren en vingernagels uittrokken en die haar enkele maanden in een kelder opsloten, kunnen onder de nieuwe wet niet meer gestraft worden.

De Morgen, 5 februari 2014

Vrij personenverkeer misbruikt voor uitkeringsfraude, volgens geheim rapport van Brits ministerie

Engeland, februari 2014

Volgens een nog geheim rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken krijgen duizenden migranten bijstand door middel van valse papieren, ze sluiten schijnhuwelijken en zitten in de georganiseerde misdaad. Misdaadbendes smokkelen mensen de UK in en dwingen ze tot bedelarij en het openen van bankrekeningen om uitkeringen te kunnen opstrijken.

Schijnhuwelijken
In 2012 was sprake van tenminste 1891 schijnhuwelijken.. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat deze schijnhuwelijken het werk zijn van criminele bendes. Een dominee in Londen sloot 250 schijnhuwelijken tussen EU-burgers en non EU-burgers en verdiende daar meer dan 30.000 pond mee.
Sommige landen staan huwelijken toe waarbij een of beide partners niet aanwezig zijn: ‘by proxy’. Zo bleek in oktober dat in één week van de 200 huwelijkspapieren het in 16% van de gevallen ging om huwelijken ‘by proxy’. Een bende regelde dit met gestolen ID kaarten.

Roemeense en Poolse bendes
Een Roemeense bende smokkelde ruim 1000 kinderen het land in en dwong ze tot stelen en bedelarij en fraude. Het ging om meer bijna 3 miljoen pond aan uitkeringsfraude. Ook werden 240 Poolse drugsverslaafden en mensen met psychische problemen naar de UK gelokt en gedongen bankrekeningen te openen voor frauduleus verkregen uitkeringsgeld.

Gestolen EU-paspoorten
De meeste valse paspoorten werden gestolen van EU-burgers in havens en op vliegvelden. Het aantal vervalste Europese paspoorten neemt toe: in 2009 was 73% van de valse paspoorten een EU-paspoort, in 2012 was dit al 83%. Het geheime rapport van het ministerie concludeert: ‘het is duidelijk dat criminele bendes het vrije personenverkeer in Europa misbuiken voor uitkeringsfraude in de UK’.

Telegraph, 1 februari 2014

Besnijdenis vindt in Indonesië op grote schaal plaats

Indonesië, februari 2014

Vrouwenorganisaties schatten dat jaarlijks 2 miljoen meisjes in Indonesië worden besneden. Bij onderzoek met vrouwenbond Rumah Kitab kreeg onderzoekster Lies Marcoes de indruk dat álle families het doen. Volgens de stichting Kesehatan Perempuan (Vrouwen en Gezondheid) bestaan er regionale verschillen; op Oost-Java bijvoorbeeld is het minder dan op West-Java en Atjeh.
In 2003 stelde de Population Council in 6 provincies vast dat 92% van de ondervraagde families voor besnijdenis (FGM) is. In 22% van de gevallen werd de clitoris of een deel ervan afgesneden; in 49% vond de FGM op een andere schadelijke wijze plaats. Volgens stichting Kesehatan Perempuan (Vrouwen en Gezondheid) bestaan er regionale verschillen; op Oost-Java bijvoorbeeld is het minder dan op West-Java en Atjeh.
 In Bandung vinden massale besnijdenissen van jonge meisjes plaats en in steden is de nieuwe, vrome middenklasse vatbaar voor het idee van besnijdenis als uiting van piëteit. 'Mijn schoonzus is niet besneden', zegt Marcoes. 'Maar bij haar dochter heeft ze het wel gedaan. Ze wil een goede moslim zijn.' Hoewel FGM of ‘khitan’ in 2006 werd verboden, groeit het aantal gevallen van FGM. Daarvoor zijn verschillende oorzaken:
1. Een fatwa in 2008 van de Raad van Ulama die stelt dat besnijdenis is toegestaan
2. Verklaring in 2010 van de ‘gematigde’ Nahdlatul Ulama (NU) met 40 miljoen leden dat besnijdenis een goede religieuze traditie is
3. Richtlijn van het ministerie van Gezondheid in 2010: ziekenhuizen en gezondheidswerkers mogen besnijden, maar alleen op een 'veilige' manier. Mogelijk spelen daarbij ook financiële belangen: een arts kan voor een pakket (besnijden, oorpiercing, vaccinatie) 35 euro rekenen.
Zie ook: Besnijdenis: Unicef houdt cijfers lager uit angst voor ‘islamofobie’

Volkskrant, 7 februari 2014

Saudische studente sterft omdat ze geen hulp kreeg van mannelijke medici

Saudi-Arabië, februari 2014

Een studente in Saudi-Arabië is overleden toen zij na een hartinfarct geen medische hulp kreeg van de mannelijke hulpverleners. De medici mochten de vrouwenafdeling niet op. Beveiligingspersoneel van de Koning Saud Universiteit hield hen 2 uur lang tegen bij de toegang van de afgesloten unit.

Trouw, 6 februari 2014

Besnijdenis: Unicef houdt cijfers lager uit angst voor ‘islamofobie’

Internationaal, februari 2014

Genitale verminking (FGM) van meisjes en vrouwen komt wereldwijd veel vaker voor dan blijkt uit de cijfers van Unicef. Unicef geeft tegenover de Volkskrant toe dat dit neerkomt op 'onder-rapportage'.
 Volgens Unicef zou besnijdenis voornamelijk een Afrikaans probleem zijn, maar uit rapportages van onderzoekers blijkt dat ook tientallen miljoenen meisjes en vrouwen in het Midden-Oosten en Azië zijn besneden. De gevallen van genitale verminking die buiten de VN-data vallen, betreffen vrijwel alleen moslims. In Indonesië en Maleisië blijkt de praktijk wijdverbreid, net als in de Golfstaten: zo is in Oman 80% van de vrouwen besneden. In moslimlanden en landen met een moslimminderheid in Azië komt FGM voor: Sri Lanka, de Malediven, Brunei, Singapore, de Filippijnen en Thailand en onder sji’itische minderheden in India en Pakistan. Ook onder Koerden in Noord-Irak komt het veel voor. Volgens de Universiteit van Maleisië is 94% van de moslimvrouwen in het land besneden.
Overal beroepen voorstanders van besnijdenis zich op godsdienst. De overheden in landen als Indonesië en Maleisië vrezen hun vingers te branden aan een religieus beladen kwestie.
Wereldwijd gaat het om tenminste 125 miljoen vrouwen, maar met de nieuwe cijfers van de onderzoekers is duidelijk dat de aantallen in werkelijkheid veel hoger liggen.
Volgens directeur Thomas von der Osten-Sacken van Duits-Koerdische organisatie Wadi is ‘er een lobby onder internationale FGM-bestrijders die wilde dat het een 'Afrikaans probleem' zou blijven'. Huiver voor 'islamofobie' speelde volgens hem een rol.

Volkskrant, 6 februari 2014

Al Jazeera heeft banden met Moslim Broederschap en Al-Qaida

Egypte, februari 2014

De Amerikaanse mediawaakhond-organisatie Accuracy in Media (AIM) stelt dat TV zender Al-Jazeera English (AJ)samenwerkt met de Moslim Broederschap (MB), Al-Qaida en Hamas. Tijdens de protesten afgelopen jaar tegen MB-president Morsi, gingen diverse journalisten weg bij Al Jazeera, vanwege de gekleurde pro-Morsi berichtgeving.  
Correspondent Haggag Salama nam ontslag en beschuldigde de zender van ‘leugens en misleidende commentatoren’. AJ-anchorman Karem Mahmoud nam ontslag omdat ‘ik voelde dat er fouten in de berichtgeving zaten, vooral nu we in Egypte in een kritieke fase zitten’. Volgens Mahmoud namen verschillende collega’s om dezelfde reden ontslag. AJ bericht in positieve termen over Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM).
Veel Egyptische journalisten vinden dat AJ sympathiseert met de Moslim Broederschap. De eigenaar van Al-Jazeera, de emir van Katar, gaf afgelopen jaar 400 miljoen dollar aan Hamas.

Rena Netjes

NOS en Paroolmedewerkster Rena Netjes die vandaag Egypte ontvluchtte op beschuldiging van samenwerking met Al-Jazeera, baarde in 2009 opzien door uitspraken over vrouwenrechten in islamitische landen ‘ik denk dat het probleem vooral bij de vrouwen zelf ligt’  en over weigeren hand te schudden door moslims ‘de meeste ziektes worden overgebracht door hand schudden’.
Netjes was op dat moment CDA kandidate voor het Europarlement.

Patriot Update, 17 juli 2013
Volkskrant, 4 februari 2014

Schilderswijk: ‘onzedelijke’ reclameborden ‘gekuist’

Nederland, februari 2014

In de Haagse Schilderswijk zijn reclameborden met graffiti 'gekuist'. Op de affiches van de Turkse modewinkel Manzaram stonden deels ontklede vrouwen afgebeeld. Over het naakt was met grote witte letters het woord schaamte geschilderd.
Helemaal zeker is het niet dat de 'shariapolitie' de graffiti hebben aangebracht. Maar wel waarschijnlijk: de modewinkel staat tegenover een moskee. Op radicale sites wordt de actie toegejuicht: 'Dit is beledigend voor de gelovigen en het gebedshuis.
Veel bewoners zijn bang dat bedrijven de Schilderswijk gaan mijden, als zelfs een islamitische winkel als Manzaram aan de schandpaal wordt genageld.

Volkskrant, 4 februari 2014

Varkens taboe in Maleisische krant; steeds restrictiever publicatie beleid om moslims niet te kwetsen

Maleisië, januari 2014

In de Maleisische versie van de New York Times zijn op een foto van varkens de varkenssnoeten weggehaald door zwarte balkjes. Het artikel ging over boeren in de VS. Het Maleisische bedrijf dat de krant drukt, KHL, bracht de balkjes aan. De KHL woordvoerder zegt dat dit nodig was omdat Maleisië een islamitisch land is.
Hoewel Maleisië officieel een seculier land is, zijn de lokale media altijd zeer alert om moslims niet te beledigen. Tweederde deel van de bevolking is moslim. Een regeringswoordvoerder zegt dat de foto’s van varkens niet onwettig zijn, maar dat uitgevers rekening moeten houden met de ‘gevoeligheden binnen verschillende culturen’.
De angst moslim te beledigen speelt een steeds grotere rol in Maleisië. Afgelopen jaar liet een TV station in een documentaire over paus Franciscus de paus ‘Ya Allah’ zeggen. In 2005 werd de film ‘Babe’ uit de bioscopen gehaald, omdat de titel te veel overeenkwam met het Maleisische woord voor varken: ‘babi’.

BBC, 24 januari 2014

Islamitisch centrum Delfzijl krijgt subsidie

Nederland, januari 2014

Het islamitisch centrum in Delfzijl krijgt subsidie om een deel van de onroerende zaak belasting (ozb) te betalen. Aanvankelijk wees Delfzijl een deel van de aangevraagde subsidie af. De Stichting Islamitisch Centrum maakte daartegen bezwaar.
Vorig jaar speelde hetzelfde: toen werd bezwaar van de stichting ook gehonoreerd. De reden: sociaal-culturele instellingen zijn gevrijwaard van ozb. Binnen het islamitische centrum vinden ook sociaal culturele activiteiten plaats.

Dagblad van het Noorden, 30 januari 2014