Moslim-radicalen in Belgisch leger

België, mei 2016

In het Belgische leger worden 60 militairen in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. Volgens de minister van defensie gaat het om 55 soldaten en 5 onderofficieren, "die geïdentificeerd zijn als geradicaliseerde moslims".
De inlichtingendienst gaat na of de ideeën of het gedrag van het personeel van Defensie niet in strijd is met de waarden en/of de missies van het leger. Tot nu toe zijn er nog geen geradicaliseerde militairen ontslagen en is geen enkele militair afgewezen als gevolg van moslimextremisme, omdat de Belgische grondwet vrijheid van godsdienst waarborgt, ook in het leger.

HNL, 14 mei 2016
Elsevier, 14 mei 2016

Duitse hoogleraar wil dat Duitsers Arabisch leren

|

Duitsland, mei 2015

prof. Angelika Redder

De integratie van immigranten zou geen eenrichtingsverkeer dienen te zijn ook niet in taalgebruik, dat stelt de hoogleraar taalwetenschap aan de Universiteit Hamburg Angelika Redder tegenover de nieuwsdienst Deutsche Presse-Agentur. Redder: 'Normaal gesproken is de wereld meertalig. Wij zijn in Duitsland lange tijd gewend geweest aan eentaligheid. En ik beschouw het als een verarming om deze eentaligheid eenvoudig te verschuiven naar het globale Engels'.

Tandem-leren
Naast de moedertaal een vreemde taal leren, zou bijvoorbeeld met tandem-leren kunnen: een autochtoon zou een immigrant Duits kunnen leren, terwijl hij van hem/haar Arabisch, Perzisch of Koerdisch zou leren. In tegenstelling tot Europese vreemde talen zouden de talen van de immigranten een directe communicatieve waarde hebben. Als men elkaar alleen maar een beetje zou kunnen verstaan, zou dat al kunnen helpen. Redder: 'Dat neemt ook angst weg'. 
Tijdens de landelijke Academie-dag op de Universiteit Hamburg wil Redder met een voorstel komen om de vanzelfsprekende veeltaligheid van een stad zoals Hamburg te benutten. 

Zeit, 15 mei 2016
Focus, 15 mei 2016
Huffington Post, 15 mei 2016

Bussen in Londen gaan reclame maken voor Allah

Engeland, mei 2016

                  Islamic Relief
 
Honderden Engelse bussen krijgen binnenkort een advertentie met de tekst 'Subhan Allah'. De advertenties zijn deel van een campagne van Islamic Relief Worldwide en zijn bedoeld om geld op te halen voor slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië. De advertenties verschijnen op bussen in Londen, Birmingham, Manchester, Leicester en Bradford, omdat deze steden de grootste moslimpopulatie hebben. Het OV-bedrijf Londen kan de advertenties nog stopzetten als er veel mensen aanstoot aan nemen. Op 6 juni start de ramadan. Moslims geloven dat een ramadan-donatie een dubbele uitwerking heeft. Er zullen in totaal 640 bussen met de tekst komen.
 
Islamic Relief Worldwide 
Islamic Relief Worldwide is een omstreden charitatieve instelling. In Israel en de Verenigde Arabische Emiraten is IRW verboden wegens banden met terroristische organisaties als Hamas. De HSBC bank, een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld, heeft in 2014 IRW om dezelfde reden voorgesteld de dienstverleningovereenkomst te beëindigen. IRW ontkent banden met Hamas te hebben en zegt zich daarin gesteund te weten door de VN en grote donorlanden. De UK Charity Commission heeft IRW naar aanleiding van de verdenkingen niet willen onderzoeken. Onduidelijk is in hoeverre de politieke verhoudingen een rol in dit besluit hebben gespeeld en wat de rol van de Muslim Council of Britain hierin is geweest. IRW organiseerde daarop zelf een 'onafhankelijk' intern onderzoek. Uit dat onderzoek kwamen geen banden met terroristische moslimorganisaties aan het licht. IRW weigert verder dit onderzoek te publiceren en de naam van het onderzoeksbureau te noemen. 

AD, 11 mei 2016
Wikipedia

Aartsbisschop Duka van Praag deelt standpunt paus inzake asielzoekers niet

|

Tsjechië, mei 2016

kardinaal Duka

De aartsbisschop van Praag, kardinaal Duka, deelt de houding van de paus tav de Europese vluchtelingencrisis niet. Duka schrijft de opstelling van de paus inzake de massale migrantenstroom naar Europa vooral toe aan de herkomst van de huidige paus uit Latijns-Amerika waar de armoede-problematiek prominent aanwezig is.
 
Voorts is de aartsbisschop zeer kritisch ten aanzien van het vluchtelingen-beleid van de regering Merkel. Hij verwijt haar het schenden van Europese afspraken, zoals de accoorden van Dublin en Schengen, het verwaarlozen van de interne veiligheid in Europa en het tegen elkaar opzetten van landen in de EU. Dit is te lezen in een interview met Duka in de Tsjechische krant Lidove Noviny. 
 
Angst burgers gevolg van verwelkomingscultuur 
“Ik denk dat een groot deel van de verantwoordelijkheid voor deze angst (van Europese burgers, red.) gedragen moet worden door de mensen die zeggen: we moeten alle (vluchtelingen) ontvangen”, zei de kardinaal, die waarschuwt voor de “compleet andere cultuur en beschaving” van vluchtelingen. Hij voegde eraan toe dat Europa niet in staat is hen te integreren en de pogingen daartoe “enorme humanitaire en economische rampen” kunnen veroorzaken. De beste oplossing is voor vluchtelingen “het staatsapparaat in hun thuisland weer te herstellen om hun leven in waardigheid thuis te verzekeren”. aldus de Praagse aartsbisschop

Katholiek Nieuwsblad, 10 mei 2016
Lidove Noviny, 6 mei 2016
Breitbart, 9 mei 2016

Gevluchte Egyptische predikant waarschuwt voor schijnbekeringen

Nederland, mei 2016

dopenKerken moeten heel voorzichtig zijn met het dopen van asielzoekers met een islamitische achtergrond. Dat zegt de gevluchte baptistenpredikant Hany Ghattas. Ghattas werkte voorheen als predikant in Egypte en Syrië, heeft een verblijfsvergunning maar verblijft nog in een AZC.
De predikant gaat regelmatig voor in Arabischtalige diensten en komt tot de conclusie dat sommige belangstellenden alleen een document willen waarin staat dat ze christen zijn omdat dit hen helpt in hun asielprocedure.
Ghattas: 'Nederlanders geloven vluchtelingen soms te snel. Iemand die uit de Arabische wereld komt, heeft vaak beter door of een moslim die christen wil worden eerlijk en serieus is'.

Refdag, 11 mei 2016

Steeds meer jihadisten in vluchtelingenstroom naar Duitsland

Duitsland, mei 2016

                      Vluchtelingen station München
Uit cijfers van de Duitse federale politie BKA blijkt dat het aantal jihadisten in de stroom asielzoekers, stijgt. De Duitse politie kreeg 369 aanwijzingen over terreurverdachten onder asielzoekers. In 40 gevallen leidde dat tot onderzoek vanwege lidmaatschap van een terreurbeweging of het voorbereiden van aanslagen. In februari waren er nog 250 aanwijzingen en 22 onderzoeken.
Twee van de daders van de aanslagen in Parijs reisden als asielzoeker naar Europa.

Volkskrant, 11 mei 2016
Elsevier, 11 mei 2016

Asielzoekers lid van terreur-cel in Italië; bereidden aanslagen voor

Italië, mei 2016

                                  Terreur-cel
De politie pakte deze week twee asielzoekers op, een Afghaan en een Sloveen. De Sloveen rekruteerde en smokkelde jihadi’s voor ISIS. De Afghaan was blijkens informatie op zijn mobieltje, van plan aanslagen te plegen in Italië, Engeland en Frankrijk. Hij zou deel uitmaken van een terreur-cel van 5 man, met directe bindingen met ISIS en Al-Qaida.
Openbaar aanklager Roberto Rossi zegt dat uit het mobieltje blijkt dat het zou gaan om geplande aanslagen op overheids- en regeringsdoelwitten, openbare instellingen, internationale bedrijven en burgerdoelen. Ook werden filmpjes aangetroffen van Taliban waarop liederen worden gezongen die voorbereiden op het martelaarschap.

Smokkelroutes dwars door Europa
Uit het politieonderzoek naar smokkel van jihadi’s blijkt dat de leden van de terreur-cel dwars door Europa reisden, dat ze altijd contant betaalden en dat er smokkelroutes bestaan tussen – Hongarije, Italië en naar Calais.
De komende zomer wordt er weer een stroom asielzoekers verwacht tussen Libië en Italië. Een hooggeplaatste Franse politieman waarschuwt dat ISIS dit zeker als smokkelroute naar Europa zal gebruiken. Wellicht zullen sommige terreur-asielzoekers zich gaan voordoen als straatverkopers.
Zie ook:
Terreurverdachten planden aanslag op Vaticaan ‘Ik zal de kruisvaarders aanvallen’

Breitbart, 11 mei 2016

Bosnische shariadorpen steunen ISIS

Bosnië, mei 2016

                         Shariadorp Bosnie
In de Noord-Bosnische dorpen Bosanska Bojna, Osve, Donja Slapnica en Gornja Maoca heerst de sharia: zwaar gesluierde vrouwen en bebaarde mannen op straat, bewoners willen meedoen aan de gewapende jihad en er hangen ISIS-vlaggen.
Er verblijven rekruteurs die Syriëgangers werven en helpen om naar Irak en Syrië af te reizen. Zo’n 200 tot 300 Bosnische jihadisten vertrokken naar het ISIS-kalifaat. 

Bosnische wapens gebruikt bij aanslag Charlie Hebdo
Vanuit Bosnië gaan wapens naar jihadi’s. Deze zijn ondermeer gebruikt voor de aanslagen op Charlie Hebdo en Bataclan in Parijs. Twee van 's werelds meest gezochte terroristen komen uit Bosnië: Nusret Imamovic en Bajro Ikanovic, resp. één van de leiders van Jabhat al-Nusra en een oud-commandant van één van de grootste ISIS-trainingskampen in Noord-Syrië.

Jihadi’s onthoofdden Serviërs tijdens burgeroorlog
Gedurende de burgeroorlog in de negentiger jaren kwamen Arabische vrijwilligers met aanzienlijke financiële steun uit Saoedi-Arabië en andere Golfstaten naar Bosnië. Ze maakten zich schuldig aan gruweldaden zoals het onthoofden van Serviërs. Na de oorlog bleef een deel van hen in Bosnië.

Zaman, 9 mei 2016

Geweld door moslims tegen christenen in Duitse AZC’s

Duitsland, mei 2016

                                      Wilkommen    
Uit een rapport op basis van een enquête van 231 mensen door de christelijke hulporganisatie Open Doors, blijkt dat in Duitse AZC’s steeds meer geweld tegen christelijke asielzoekers plaatsvindt. Het gaat daarbij om verschillende vormen van discriminatie, lichamelijke mishandeling, seksueel geweld en doodsbedreigingen.
Directeur Markus Rode van Open Doors-Duitsland sprak van een klimaat van angst en paniek en zei dat het onderzoek nog maar het topje van de ijsberg blootlegde.

Ook mishandeling door bewakers
De ondervraagde asielzoekers komen voornamelijk uit Irak, Afghanistan en Syrië; in 199 gevallen ging het om bekeerlingen. Drie van de vier ondervraagden zei meer dan eens geconfronteerd te zijn met discriminatie of geweld. De helft gaf aan (ook) door bewakers te zijn aangepakt.
Volgens Aktion für verfolgte Christen und Notleidende (AVC) worden in Duitsland tot zo’n 40.000 asielzoekers op grond van hun religieuze overtuiging dwars gezeten.

Update: Ook christenen in Nederlandse azc’s bedreigd
Bedreigingen van christenen in Nederlandse azc’s komen naar verwachting relatief gezien op even grote schaal voor als in Duitsland. Dat zegt Marco Vos van stichting Gave. Het afgelopen halfjaar kreeg Gave zo’n dertig meldingen van christenen die zich onveilig voelen. „Gemiddeld één keer per maand krijgen we een ernstige melding van iemand die zich dusdanig onveilig voelt in een azc dat hij er weg wil. De verschillen tussen de opvanglocaties zijn groot.”  

RefDag, 9 mei 2016
Open Doors Deutschland, Religiös motivierte Übergriffe gegen christliche Flüchtlinge in Deutschland
RefDag, 11 mei 2016

ISIS ‘verspreidt zich als kanker onder vluchtelingen’

Europa, mei 2016

                             Asielzoekers Griekenland
Volgens door James Clapper, directeur van de Nationale Inlichtingendiensten van de VS, heeft ISIS geheime terreurcellen in Groot-Brittannië, Duitsland en Italië. Deze terreurcellen hebben dezelfde structuur als de cellen die die aanslagen pleegden in Parijs en Brussel. Volgens Clapper heeft ISIS een groot bereik in Europa en zal het een zware taak zijn voor beleidsmakers en inlichtingendiensten om nieuwe aanslagen in Europa te voorkomen.
Europol zal tientallen undercover agenten in AZC’s sturen om terroristen op te sporen en om nieuwe aanslagen in Europa te voorkomen. De agenten worden ingezet in Griekenland en Italië.
In maart zei NAVO bevelhebber Breedlove al dat ‘ISIS zich als kanker onder vluchtelingen verspreidt’.

Terrorisme Monitor (1), 9 mei 2016
Terrorisme Monitor (2), 9 mei 2016