Moslim medicijn studentes wensen niet aan volledige curriculum mee te doen

Nederland, maart 2015

Omdat zij geen vrijstelling kregen voor een praktijkonderdeel van het vak praktische klinische vaardigheden, spannen twee islamitische studentes geneeskunde een zaak aan tegen Erasmus MC bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Alle studenten geneeskunde moeten een onderzoek uitvoeren op studiegenoten en moeten dan ook hun kleding uitdoen. De moslima's willen beslist niet dat een mannelijke student hen zou onderzoeken.  Hun verzoek om vrijstelling werd geweigerd.
Woordvoerder van Erasmus MC Drexhage: ‘Het is belangrijk dat studenten geneeskunde niet alleen kennis opdoen uit boeken. De studenten moeten ook ervaren hoe een onderzoek voelt voor een patiënt. Dat bevordert het begrip en inzicht’. Volgens Drexhage kunnen studenten er tijdens de inschrijving al van op de hoogte zijn dat dit onderdeel verplicht is.
Erasmus MC stelt dat een beslissing in het voordeel van de studentes ingrijpende gevolgen heeft voor het vak, waarin studenten leren een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Er zijn meer studenten die zich er ongemakkelijk bij voelen.

AD, 24 maart 2015

Multiculturele school verbiedt leerlingen kijken naar eclips

|

Engeland, maart 2015

Leerlingen van de North Primary School in Londen mochten op 20 maart niet naar buiten om de zonsverduistering te zien. De schooldirecteur had dit ’om culturele en religieuze redenen’ verboden. De school ziet zichzelf als een "multiculturele school met een gastvrije sfeer". Voor 97% van de ca. 400 leerlingen is het Engels de tweede taal. 

Daily Mail, 20 maart 2015
Telegraaf, 20 maart 2015

Nederlandse schrijfster mishandeld vanwege boek over eerwraak

| |

Duitsland, maart 2015

De Nederlandse schrijfster Astrid Korten werd op weg naar haar hotel aangevallen en mishandeld door twee moslimmannen. Dat gebeurde nadat ze op de Leipziger Buchmesse een passage over eerwraak uit haar nieuwste thriller had voorgelezen. De schrijfster werd tegen de grond geslagen en in haar buik getrapt. Een van de mannen riep daarbij dat ze "een vijand van Allah" was en dat "iedere man het recht heeft haar te trappen als ze beweert dat moslimmannen hun dochters vermoorden". 
De nieuwe roman van Korten heet Eiskalter Plan - Im Netz der Rache. In het boek vermoorden vijf woedende vrouwen die zichzelf als vrouwenwreeksters zien een Afghaan die een eermoord op zijn dochter plant. 
Astrid Korten 
Astrid Korten leest voor uit haar nieuwe thriller 

Die Welt, 20 maart 2015
Boek Eiskalter Plan
Astrid Korten
Website Astrid Korten

ISIS jihadi’s aan de drugs

Syrië / Irak, maart 2015

ISIS-jihadi’s gebruiken verschillende drugs: amfetamines zoals Captagon. Er zijn ook aanwijzingen dat jihadi’s cocaïne, heroïne en hasj gebruiken.
In het Midden-Oosten vindt op grote schaal smokkel plaats van Captagon. ISIS verdient waarschijnlijk grote bedragen met de smokkel van amfetamine die wordt geproduceerd in laboratoria in Aleppo. ISIS geeft deze drugs welbewust aan de jihadi’s, zodat ze meer ongemak kunnen verdragen en zich onoverwinnelijk voelen.
Een 19-jarige ISIS-jihadi die gevangen werd genomen door de Koerden vertelde in een interview aan CNN: ‘ze gaven ons drugs. Hallucinogene pillen die ervoor zorgen dat het je niet meer kan schelen of je leeft of dood gaat’. Een drug bestrijdings officier uit de Syrische stad Homs vertelt over de effecten van drugs op de ISIS-jihadi’s: ‘We konden hen slaan, maar ze voelden geen enkele pijn. Ze lachten dan vaak alleen maar’.
Koerdische vluchtelingen uit Kobane beschrijven de jihadi’s als ‘drugs-gekken’: Ze hadden heel veel pillen bij zich die ze steeds bleven innemen. Het maakte hen gekker dan wat ook. Ze werden opgewonden en geagiteerd, zo wanhopig dat ze zelfs kinderen voor het minste of geringste straften’. Volgens Koerdische strijders zijn de jihadi’s totaal verslaafd aan hard drugs. De meldingen van ongekende wreedheden begonnen in dezelfde periode dat er grote hoeveelheden amphetamine werden geproduceerd.

Frontpage, 10 maart 2015

Antiterreurmaatregelen weinig aan jihadisten opgelegd

Nederland, maart 2015

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat in de praktijk weinig terecht komt van maatregelen tegen jihadi’s.
Van 12 jihadi’s zijn de banktegoeden bevroren, terwijl er zeker 100 mensen voor in aanmerking komen. Zelfs mensen die de afgelopen jaren in Nederland en België zijn veroordeeld voor terrorisme kunnen nog beschikken over hun bankrekening. Zo zijn van de 12 mensen van het Haagse jihadnetwerk dat ondermeer mensen voor de jihad ronselt, bij slechts 2 de banktegoeden bevroren.
Van slechts 42 jihadi’s die op het punt stonden naar Syrië te vertrekken is het paspoort afgepakt, terwijl er inmiddels als 180 zijn afgereisd naar Syrië. Het aantal personen dat hiervoor in aanmerking komt hiervoor, ligt veel hoger, want het OM heeft tegen 92 verdachten van terrorisme een onderzoek lopen. Uit gesprekken met deskundigen blijkt dat de AIVD en het OM maar moeilijk uit de voeten kunnen met de twee maatregelen van dit kabinet.

RTL Nieuws, 14 maart 2015

Haatpreker wil moskee in Assendelft; gemeente weet nog van niets

Nederland, maart 2015

Haatimam Tarik Ibn Ali duikt steeds vaker op in Nederland om ook hier de weg te plaveien voor nieuwe moskeeën. Zijn nieuwste project is een moskee in Assendelft, maar de betreffende gemeente Zaanstad weet van niets.
De Belgisch-Marokkaanse imam is fondsenwerver voor moskeeën en van de jihad in Syrië. Hij heeft een flinke schare aanhangers en houdt 'geldshows' in onder meer Noorwegen, Denemarken, België en Nederland. Zijn volgelingen kunnen met het inleveren van cash, sieraden of goud 'geloofspunten' verdienen, waarmee ze sneller toegang krijgen tot de 72 maagden in het paradijs.

Telegraaf, 14 maart

Westminster University van ‘Jihadi John’ voedingsbodem voor radicalisering; intimidatie van niet-moslim studenten

|

VS, februari 2015

Master student internationaal beleid aan Westminster University Avinash Tharoor beschrijft in een artikel in de Washington Post het geradicaliseerde klimaat van de universiteit waar ook Mohammed Emwazi ofwel Jihadi John afstudeerde. Op het eerste gezicht leek Westminster een multiculturele successtory, maar spoedig ontdekte Tharoor tekenen van islamitische radicalisering.
- Tijdens een college-discussie over de ‘democratische vrede theorie‘ van Immanuel Kant zei een nikaab-dragende studente dat ze tegen het idee was, omdat ze als ‘Moslim niet in democratie geloofde’. De docent weersprak haar niet.
- De studenten-unie sloot de enige bar op de campus, omdat ‘de bar niet rendabel’ zou zijn. Later bleek echter dat de vicepresident van de unie een fan van de radicaal- islamitische Hizb ut-Tahrir was, een organisatie die fel gekant is tegen alcohol.
- De president van de studentenunie postte op Facebook een rap van zichzelf met de titel Khilafah’s Coming Back, waarin hij de lof van het kalifaat uitdroeg en zich denigrerend uitliet over niet-moslims. Het universiteitsbestuur reageerde hier met een nietszeggende verklaring op.
- Tharoor was geschokt door de uitlating van een medestudent tijdens een Palestinadebat over ‘fucking Jews’. Studenten konden zonder sancties met antisemitische uitspraken wegkomen.
- Homoseksuele vrienden vertelden Tharoor over mensen die geen enkele moeite deden hun keiharde homohaat te verbergen.
- Een vriendin uit Zuid-Azië werd geïntimideerd door mannen die haar een ‘non-muslim bitch’ noemden.
Tharoor noemt dit als voorbeelden van het ‘wijdverspreide fenomeen van religieuze intimidatie’ op Westminster. Diverse studenten dienden een klacht in, maar daarop werd slechts met vage verzekeringen gereageerd dat men naar de zaak zou kijken. Toen hij een artikel over de zaak schreef voor de universiteitskrant, kreeg Tahroor geen enkele reactie van de universiteit of de studenten-unie.
Tharoor besluit zijn artikel: ‘de universiteit onbewust medeplichtig aan radicalisering en treedt niet op tegen islamitisch extremisme. Studenten die niet meedoen aan de islamitische radicalisering lopen risico op discriminatie en intimidate’.

Washington Post, 27 februari 2015

Asielzoekers eisen met geweld een hogere uitkering

Italië, maart 2015

In het asielzoekerscentrum Borgetto in Palermo kwamen de bewoners onlangs in opstand. De opstandelingen eisten een hogere dagelijkse uitkering. Er werden vier Gambianen gearresteerd. Hen wordt poging tot kidnapping, verzet tegen de overheid en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste gelegd. Ze hadden de enige uitgangsweg voor het personeel gebarricadeerd met steenblokken.
Nadat de politie het personeel ontzet had, bleken enige personeelsleden verwond te zijn.

Imola Oggi, 9 maart 2015

'Kom ook naar het kalifaat, het eten is hier héérlijk'

Nederland / Syrië, maart 2015

Drie minderjarige meisjes die onlangs probeerden Syrië te bereiken, zijn daartoe aangezet via social media door de 19-jarige Nederlandse Angela B., die als jihadbruid eerder naar het kalifaat afreisde. Van de drie meisjes van 15 en 16 lukte het één de Syrische grens over te steken. B. melde hen dat ‘het eten in het kalifaat heerlijk is’.
Vrouwen mogen in het kalifaat niet meevechten, dus van een (voorgenomen) misdrijf is geen sprake. Om diezelfde reden is ook het werven en helpen van jihadbruiden volgens de rechter niet strafbaar.
B. zelf werd moslim via haar man, een voormalige voetballer, die samen met een aantal andere voetballers in Engeland werd opgeleid tot jihadist. B. kwam met hem in contact via internet. Hij heeft naast haar nog twee andere vrouwen.
Vrouwen in het kalifaat verkeren in een kwetsbare positie. Als het huwelijk door hun man wordt ontbonden, moeten ze direct een andere man zoeken. Volgens experts worden vrouwen ‘er als koeien verhandeld’.

AD, 7 maart 2015

Jongerencoach en ex-voetballer verdacht van aanzetten tot radicalisering

Nederland, maart 2015

De Alkmaarse jongerencoach Brahim Aoulad-Lfadil (28) is op non-actief gesteld, omdat hij er van wordt verdacht jongeren aan te zetten tot radicalisering. Burgemeester Bruinooge concludeert dit af uit een vertrouwelijke politierapport: ‘Het rapport bevat elementen die mogelijk tot radicalisering kunnen leiden’. Gezien de vertrouwelijkheid van het document kan Bruinooge inhoudelijk niet dieper op de kwestie ingaan. 
Brahim Aoulad-Lfadil werkt sinds vorige zomer als jongerencoach. Bruinooge en wethouder Van de Ven voerden gesprekken met vertegenwoordigers van de Turkse en Marokkaanse moskee en met sleutelfiguren in de wijk Alkmaar-Zuid. Vanwege de kwestie is er in Alkmaar-Zuid meer politie op de been. Aoulad-Lfadil ontkent ook maar iets met radicalisering te maken te hebben. 
Aoulad-Lfadil is oud-speler van AZ en Telstar. In 2005 liep hij voor zijn opleiding sociaal cultureel werk stage bij een IJmuidens buurthuis.

Noordhollands Dagblad, 5 maart 2015