Jihad motief voor aanslag Kopenhagen onmiskenbaar

Denemarken, februari 2015

De aanwijzingen dat de aanslagen op het Krudttonden café en de synagoge in Kopenhagen een jihadistisch motief hadden, zijn niet te negeren.
• Een half uur voor de eerste schoten in het cultureel centrum, zette dader El-Hussein een jihadvideo op zijn Facebook-pagina. Daarin was een 'jihadhymne' te horen.
• Twintig minuten later zwoer hij op dezelfde pagina trouw aan ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi: 'Ik zweer trouw aan Abu Bakr en zal hem gehoorzamen in voor- en tegenspoed en zal niet ingaan tegen de opdrachten die ik heb gekregen’.
• Volgens bronnen bij de Deense veiligheidsdiensten was El-Hussein 'geïnspireerd' door de Hebdo-aanslagen in Parijs. De veiligheidsdiensten hielden hem in de gaten vanwege de extremistische opvattingen die hij tijdens zijn gevangenisstraf zou hebben geuit. 
• Volgens verklaringen van ex-klasgenoten van El-Hussein, zou hij een intense Jodenhaat hebben.

Elsevier, 16 februari 2015

Hoe beter jongeren geïntegreerd zijn, hoe grotere kans op radicalisering: 'weinig bewijs voor discriminatie'

België / Nederland, februari 2015

Etnografische onderzoekster Marion van San van de Erasmus Universiteit zegt in een opiniestuk in de Standaard dat Syriëgangers hogere maatschappelijke verwachtingen hebben dan anderen en daardoor vaak gevoeliger zijn voor uitsluiting en (vermeende) discriminatie: ‘hoe beter jongeren geïntegreerd zijn, hoe groter de kans is dat zij radicaliseren’.
Ze vindt bewijs voor die stelling in het feit dat geradicaliseerde jongeren voor hun radicalisering vaak erg ‘westers georiënteerd’ zijn, uitgaan, alcohol of drugs gebruiken, en zich later hebben bekeerd. In veel gevallen hebben ze hun school afgerond en is hun vriendenkring etnisch gemengd.
Van San: ‘Ook de Belgische gezinnen waaruit jongeren vertrokken zijn, zijn niet allemaal afkomstig uit de lagere klasse. De jongeren die vertrokken zijn, zijn niet allemaal laaggeschoolden en gefrustreerden en voor de discriminatie waarvan zij het slachtoffer geweest zouden zijn, is op casusniveau meestal weinig empirisch bewijs te vinden.’
Van San doet onderzoek bij families van jongeren die naar Syrië zijn afgereisd, waardoor ze nauwe contacten heeft 90 gezinnen. Het gaat om heel diverse, vaak harmonieus levende families. Uit de contacten blijkt dikwijls de onmacht van de ouders om de radicalisering van hun kind terug te draaien. Van San stelt dat overheden niet de illusie moeten hebben dat maatregelen tegen armoede of discriminatie radicalisme en extremisme zullen voorkomen.

Standaard, 2 februari 2015
Reactie van Van San op kritiek op haar artikel in de Standaard. Doorbraak, 12 februari 2015

School moet sluiten vanwege islamkritische opmerking leerling

Engeland, januari 2015

De christelijke Durham Free School moet sluiten, nadat onderwijsinspectie Ofsted vaststelde dat sommige leerlingen ‘discriminerende ideeën’ hadden over aanhangers van andere godsdiensten. Een van de jongens gaf een ‘fout’ antwoord op de vraag wat een Moslim is. Daarmee wordt bedoeld dat hij verwees naar terrorisme. Volgens leraren ging het slechts om één jongen.
Eerder kreeg de school zeer goede beoordelingen. Het idee bestaat dat met name christelijke scholen met weinig leerlingen uit een etnische minderheid extra kritisch worden beoordeeld door Ofsted, in een poging om Britse waarden als ‘tolerantie, eerlijkheid, respect voor andere godsdiensten’ te promoten en om extremisme te bestrijden na het Trojan Horse schandaal in Birmingham.
Simon Calvert van het Christian Institute: ‘Het regiem van waarden van Ofsted is buiten proporties. De inspecteurs vragen kinderen indringende vragen en brengen dan rapporten uit waarin ouders zich totaal niet herkennen’.

Daily Mail, 20 januari 2015

Onderwijzers op basisschool in Gent leren Turks

België, februari 2015

De Sint-Salvatorschool in Gent is een 'concentratieschool': in kleuter- en lager onderwijs zitten 26 verschillende nationaliteiten. Iets meer dan de helft van de leerlingen is Belg, maar heeft vaak een migratieachtergrond. Bijna een kwart is Bulgaars, er zijn Syrische, Pakistaanse en Afghaanse kinderen en kinderen uit Afrika.
De school werkt met een z.g. 'transfermodel', waarbij de verschillende talen worden gebruikt om Nederlands te leren. Leerkrachten leren Turks of Bulgaars. Leraren Poelman en Vandendriessche: ‘Het is een kwestie van wederzijds respect. Als een leerling iets niet goed begrijpt, helpt het als we het duidelijker kunnen maken met bijvoorbeeld een Turks woord. Sommige ouders haalden daarom hun kind van school, maar het is toch geweldig, dat een kind zomaar een nieuwe taal aanleert?’
Directrice Tamara Sinia: ziet de verschillende talen op de school niet als een probleem, maar als een schat: "Het is jammer dat velen 'taal' en 'probleem' in één zin gebruiken, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. De wereld verandert, wie dat nu nog niet door heeft, moet dringend zijn ogen openen’.

HLN, 12 februari 2015

Moslimleerlingen bij Holocaust-les ‘Ik zou ze allemaal opblazen in die Ghetto’

|

Nederland, januari 2015

De joodse scholier Noah Glimmerveen zat tijdens zijn middelbare schoolperiode op een ‘zwarte’ school met veel moslimleerlingen. In een artikel vertelt hij wat hij meemaakte met islamitische klasgenoten. Over het algemeen keuren ze de Holocaust goed of bagatelliseren het.  
Tijdens lessen over de Holocaust hoorde Glimmerveen regelmatig uitspraken als ‘Maar meester, Hitler was een goede man’, ‘Wat hij gedaan heeft was goed voor die Joden, leren ze van’, ‘Kankerjoden’, ‘Lekker voor ze’ of ‘Ik zou ze allemaal opblazen in die Ghetto’.
Volgens meerderen was Adolf Hitler ‘een goeie man, inshala’ en ‘Allah haat Joden’. Als Glimmerveen dit bij de leerkracht ter sprake bracht, vergoelijkte deze het ‘Ze weten niet wat ze zeggen’. Ook zag Glimmerveen dat een jongen een swastika en ‘Heil Hitler’ op zijn hand schreef. Recenter zag hij jongens die sympathie uitten voor de aanslag op Charlie Hebdo of benoemden het als een ‘zionistisch complot’.
Zie ook: Moslimleerlingen steken vingers in oren bij lessen over Holocaust

Opiniestukken, 26 januari 2015

Eichmann tegen moslims: ‘Maak onze klus af. Vernietig alle Joden’

Internationaal

 Adolf EichmannIn het boek Eichmann Before Jerusalem door Bettina Stangneth over de gesprekken tussen nazi Willem Sassen en Adolf Eichman in Argentinië eind jaren vijftig, blijkt dat Eichman hoopte dat zijn ‘Arabische vrienden’ zijn strijd tegen de Joden zouden voortzetten. Eichman blijft de Joden zien als ‘de belangrijkste oorlogsmisdadigers en belangrijkste agressors’. Het was hemzelf niet gelukt om de volledige taak van de uitroeiing te voltooien, maar dat zouden ‘de moslims voor hem afmaken’.

In zijn boek The Others Spoke, Now I Want to Speak! richt Eichmann zich tot de Arabieren: ‘Aan jullie, 360 miljoen Mohammedanen, met wie ik een sterke band voel sinds de dagen dat ik samenwerkte met jullie Groot Moefti, jullie, wie zou er over een grotere waarheid beschikken dan de soera’s of jullie Koran, ik roep jullie op om over mij te oordelen. Jullie kinderen van Allah kennen de Joden langer en beter dan het westen ze kent. Jullie nobele Moefti’s en studenten van de schrift, mogen jullie over mij oordelen, en tenminste symbolisch jullie vonnis over me uitspreken’.

Spectator, 27 januari 2015

Moskee Groningen: bewoners vrezen parkeeroverlast

Nederland, februari 2015

De nieuw te bouwen moskee in Groningen  leidt tot protest bij winkeleigenaren in een nabijgelegen winkelcentrum en bij bewoners. Ze spanden een procedure aan tegen de gemeente.
De nieuwe moskee kreeg van de gemeente een ontheffing voor de parkeerdruk. De winkeleigenaren in het winkelcentrum moesten bij hun nieuwbouwplannen echter een hoog bedrag neerleggen voor een parkeerdek.
Bestuursrechter Bastin noemt de manier waarop de gemeente het aantal benodigde parkeerplekken berekent 'niet adequaat'. De bezoekers van de nieuwe moskee zullen waarschijnlijk met veel grotere aantallen komen, als de gemeente denkt parkeer-plekken nodig te hebben. Met name tijdens de vrijdagse gebedsdag is het druk in de buurt. Het gaat om zo'n 40 - 60 extra auto's, in vergelijking met andere dagen. Omwonenden vrezen nog meer overlast als de nieuwe, grotere moskee open gaat.

Dichtbij Groningen, 10 februari 2015
RTV Noord, 5 december 2013

Halal maaltijden op zomerkamp christelijke school

Nederland, februari 2015

Het Utrechtse Kranenburg College zal tijdens het schoolkamp in de zomer halalmaaltijden serveren, vanwege de religieuze achtergrond van een aantal scholieren.
Uit een brief van de directie aan de ouders: ‘We beseffen heel goed dat een groot deel van onze leerlingen islamitisch is. Het eten is dus halal’. Deelname aan het schoolkamp is overigens niet verplicht.
De keuze om een week vlees - geen varkensvlees - te serveren van dieren die onverdoofd zijn geslacht, kon niet door de directie worden toegelicht. Ook is onduidelijk hoeveel leerlingen van een ander of zonder geloof er op de school onderwijs volgen. Het Kranenburg College valt onder het bestuur van de Willibrord Stichting, die onderwijs verzorgt vanuit de christelijke traditie.

RSSr, 10 februari 2015

Gijzelaars raken op; ISIS beraamt plannen voor ontvoering nieuwe westerlingen

Internationaal, februari 2015

ISIS wil nieuwe westerlingen uit landen vlakbij Syrië ontvoeren om ze te gebruiken voor propagandadoeleinden. Een speciale ISIS-eenheid is al ruim een half jaar bezig met het voorbereiden van nieuwe ontvoeringen. Dit stellen bronnen binnen de veiligheidsdiensten in het Midden-Oosten.
Na 7 executievideo's te hebben gepubliceerd, heeft ISIS vers bloed nodig. Uit Libanon en Jordanië zouden nieuwe buitenlanders kunnen worden ontvoerd. De grenzen zijn erg poreus waardoor ISIS-jihadi’s makkelijk binnen kunnen glippen om bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen reddingswerkers te ontvoeren. Daarnaast zou ISIS veiligheidspersoneel in die regio's willen omkopen om gijzelaars te verkrijgen.
 Andere, kleinere terreurgroepen zouden die mensen kunnen kidnappen om ze aan ISIS te verkopen. Een ISIS-gerelateerde terreurgroep in Egypte zou zich hebben gemeld om dit te doen.
Mede dankzij de exploitatie van olie heeft ISIS voldoende financiële middelen om dit te kunnen doen

Elsevier, 7 februari 2015
CNN, 7 februari 2015

Zwijgende meerderheid moslims steunt geweld; in Nederland 100.000 moslims bereid geweld te gebruiken

Nederland, februari 2015

Onderzoeker Ruud Koopmans van het Berlijnse Centrum voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek stelt dat in Nederland 45% van de moslims fundamentalist is: iemand die vindt dat maar één uitleg van de koran mogelijk is en het geloof belangrijker vindt dan de Nederlandse wet.
Verreweg de meeste fundamentalisten staan sterk afwijzend tegenover homo’s en Joden. Deze fundamentalisten vormen het z.g. ‘sympathisantenumfeld’ voor terreurorganisaties, die alleen effectief kunnen opereren dank zij dit sympathisantenumfeld. Onder moslims bestaat brede, stilzwijgende steun voor bijvoorbeeld aanvallen op cartoonisten die worden gezien als beledigers van de profeet. Koopmans: ‘De voedingsbodem bevindt zich in het midden van de samenleving.'
Daarnaast vindt 11% van de Nederlandse moslims het in bepaalde situaties acceptabel om de islam met geweld te verdedigen. Dit betekent dat er gewoon 100 duizend moslims rondlopen die zeggen: ik ben bereid persoonlijk geweld te gebruiken voor mijn geloof.'

Volkskrant, 7 februari 2015
Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups: A Comparison of Muslims and Christians in Western Europe